Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů

Základním pilířem každé výzkumné instituce jsou kvalitní pracovní týmy. Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů zajišťuje profesní rozvoj stávajících pracovníků a aktivně spolupracuje při získávání nových zaměstnanců CXI.

Hlavní činnosti oddělení

  • Spolupráce s Personálním a mzdovým oddělením TUL v oblasti personální agendy
  • Spolupráce při adaptaci nových zaměstnanců CXI
  • Podpora zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců
  • Zodpovědnost za implementaci akcí v rámci HR Award
  • Podpora oddělení CXI pro personální oblast
  • Spolupráce při tvorbě směrnic a metodických materiálů
  • Organizace průzkumů spokojenosti zaměstnanců na CXI
  • Odborné konzultace v oblasti personalistiky poskytované zaměstnancům i vedoucím oddělením
  • Zpracování statistik pro personální oblast

Kontakt

Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren