Nové výzvy - mezinárodní

HORIZON EUROPE – Hop On Facility

The Hop On Facility integrates one additional participant from a Widening country to an ongoing project under Pillar 2 while topping up a relevant task or work package and the cost incurred by the additional participant.

Two-deadline call - opening: 10 Jan 2023 - 1. deadline: 28 Sep 2023; 2. deadline: 26 Sep 2024

Seznam způsobilých projektů

Horizont Evropa - Evropská výzkumná rada (ERC) – Starting Grants

Podpora ERC směřuje excelentním, novátorským projektům, které mají ambici významně posouvat hranice poznání v daném oboru. Cílem je posílit postavení jednotlivých výzkumných pracovníků. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence. Granty ERC fungují na principu "bottom-up" a žádosti lze podávat v jakékoli oblasti výzkumu.

Datum otevření výzvy: každoročně v létě - přesné informace o výzvě v roce 2023 budou zveřejněny na webových stránkách Technologického centra Praha.

HORIZON EUROPE – TEAMING for Excellence (up to 6 years projects)

The Teaming action is designed to support the creation of new centres of excellence or upgrading the existing ones in low R&I performing countries, building up partnerships between leading scientific institutions in Europe and the main beneficiary institutions in low R&I performing countries that display the willingness to engage together for this purpose. Expected EU contribution per project: 8 – 15 mil. EUR (to be funded 18 centres).

Opening: 10 Jan 2023

Deadlines: 1st stage: 12 Apr 2023, 2nd stage: 7 Mar 2024

HORIZON EUROPE – TWINNING (up to 3 years projects)

Supports networking activities between the R&I institutions of the Widening countries acting as co-ordinators and top-class leading counterparts at European Union level by linking it with at least two research institutions from two different Member States or Associated Countries.
A)  Bottom-up
Expected EU contribution per project: 0.80 – 1.5 mil. EUR (to be funded 80 projects)
B)   Grean deal
Defined areas: Climate research, green technologies, renewable energy, sustainable mobility, biodiversity research, sustainable use of natural resources (land, water, air)
Expected EU contribution per project: 0.80 – 1.5 mil. EUR (to be funded – 20 projects)

Opening: 25 Apr 2023
Deadline: 28 Sep 2023

 Useful links:
O financování formou lump sum s Lenkou Chvojkovou
Lump sum projekty v Horizontu Evropa
Hybridní seminář k přípravě projektů do výzvy TWINNING a Pathways to Synergies 2023

HORIZON EUROPE – Excellence hubs (up to 4 years projects)

Supports creation of networks of place-based R&I ecosystems in at least 2 Widening countries. R&I ecosystems comprises 4 different actors: 1. academic institutions, 2. business entities, 3. public authorities, 4. societal actors.

Expected EU contribution per project: 2 – 6 mill. EUR (to be funded 12 hubs)

Opening: 28 Sep 2023
Deadline: 07 Mar 2024

LIFE Programme

The LIFE Programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action.

Useful links:
CZ Ministry of the Environment
Cinea
Funding & tender opportunities portal

Opening for national complementary projects (CZ Ministry of the Environment): April / May 2023
Opening for EU’s funding:
https://www.program-life.cz/
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en

PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

INTERREG - Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027

Program Interreg Česko – Sasko 2021–2027 podporuje hospodářský a sociální rozvoj společného pohraničí prostřednictvím projektů česko-saské spolupráce.

Více informací zde: https://www.sn-cz2027.eu/cz

Deadline pro podání žádosti: 22.2. 2023, 7.7. 2023

INTERREG - Program spolupráce Česká republika – Polsko 2021–2027

Program Interreg Česko – Polsko 2021–2027 podporuje hospodářský a sociální rozvoj společného pohraničí prostřednictvím projektů česko-polské spolupráce.

Více informací k Programu lze nalézt zde: https://www.cz-pl.eu

Deadline dle příslušné Priority viz https://www.cz-pl.eu

 INTERREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2021 – 2027 

Priority programu jsou následující:
1. Cooperating for a smarter central Europe,
2. Cooperating for a greener central Europe,
3. Cooperating for a better-connected central Europe,
4. Improving governance for cooperation in central Europe

Více informací o programu zde: https://www.interreg-central.eu/our-programme/

Deadline pro podání žádosti: 17.5. 2023

 

 

Horizont Evropa - užitečné odkazy

Work programmes under Horizon Europe 2023-24

Pravidla financování projektů programu Horizont Evropa (publikace)

Příručku pro přípravu a řízený výzkumných a nevýzkumných projektů na CXI

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren