Přihlásit

Konkurenceschopné strojírenství

Laboratoře CxI dlouhodobě podporují vývojové aktivity průmyslových subjektů v přilehlých regionech, jednak zaměřených na vývoj a výrobu strojů, zařízení a dopravních prostředků a jednak na uplatnění nových technologií a technologických postupů k zajištění vyššího stupně inovace průmyslové výroby. Laboratorní pracoviště jsou zaměřena na následující výzkumné oblasti:

Zavádění pokročilých technologií do vývoje výrobních strojů

 • zajištění zpracovatelnosti materiálů,
 • výroba komponentů a finálních výrobků,
 • vyšší spolehlivost a snižování provozních nákladů,
 • sofistikované struktury výrobních strojů a robotů s mechatronickými systémy,
 • nové pohonné jednotky strojů a mobilních prostředků.

Komplexní řešení specifických problémů z oblasti strojírenské techniky

 • optimalizace vlastností strojů, 
 • zvýšení výkonnosti a životnosti strojů
 • snížení energetické náročnosti,
 • minimalizace vibrací a hluku,
 • vývoj a optimalizace bezpečných strojírenských konstrukcí.

Aplikace nových poznatků materiálového výzkumu

 • návrh pokročilých strojírenských konstrukcí,
 • vývoj nových strojních zařízení a provozních linek,
 • progresivní technologie zpracování technických materiálů,
 • aplikace nanotechnologií (chladící a řezné kapaliny, hydrofobita, tenké vrstvy...)
 • výroba lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů.

Výzkum a vývoj se dále zaměřuje do oblastí zpracovatelského a automobilového průmyslu s velkým aplikačním potenciálem a vědečtí pracovníci pravidelně komunikují s podnikatelskou sférou pro zjišťování potřeb podniků v daném průmyslovém oboru. Prioritní se v posledních letech stala bezpečnost strojírenských konstrukcí.

Vložte obrázek 167x167

Informace o výzkumném programu konkurenceschopné strojírenství a přidružených laboratořích (PFD)

Vedoucím výzkumného programu Konkurenceschopné strojírenství je prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc. (jaroslav.beran@tul.cz)

Hlavní partneři
 • Škoda Auto
  Škoda Auto
 • Česká Zbrojovka
  Česká Zbrojovka
 • Aquatest
  Aquatest
 • Elmarco
  Elmarco
 • Fakultní nemocnice Motol
  Fakultní nemocnice Motol
 • Preciosa
  Preciosa
 • Skupina UJV
  Skupina UJV
 • Atrea
  Atrea
 • Innogy
  Innogy
 • Auren
  Auren
 • Continental
  Continental
 • Steinel
  Steinel
 • Magna
  Magna
 • Hokami
  Hokami
 • Liaz
  Liaz
 • CleanAIR
  CleanAIR