Oddělení pokročilých technologií

Oddělení se zabývá rozsáhlým a cíleným výzkumem v oblasti technologií pro zpracování kovů, plastů a kompozitů včetně analýz vlivu podmínek obrábění a ekologických aspektů tohoto procesu na vlastnosti strojních součástí.

Výzkum

Výzkum a vývoj technologií 3D tisku.

Nové aplikace 3D tisku v oblasti plastů a kovů.

Návrh komponentů vhodných pro 3D tisk a vstřikování.

Vývoj nových materiálů pro vstřikování.

Recyklované a "zelené" materiály pro vstřikování a 3D tisk.

Oběhové hospodářství v oblasti vstřikování plastů a 3D tisku.

 

Nabízená spolupráce:

Vývoj nových výrobků pro 3D tisk a vstřikování.

Vývoj a testování recyklovaných a "zelených" materiálů.

Prototypové formy pro vstřikování plastů.

Výroba vstřikovaných a 3D tištěných dílů.

Traning a poradenství v oblasti 3D tisku a vstřikování plastů.

 

Publikace

2021

ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of polypropylene: Additive manufacturing by multi jet fusion technology Materials 1. vyd. Basel: MDPI AG, 2021, roč. 14, č. 9. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/9/2165

2020

ŠAFKA, J. aj. Ceramic 3d printing: Comparison of SLA and DLP technologies MM Science Journal 1. vyd. Česká republika: MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. June. S. 3905 – 3911. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/june-2020/articles/ceramic-3d-printing-comparison-of-sla-and-dlp-technologies

BRICÍN, D. aj. Development of the Structure of Cemented Carbides during Their Processing by SLM and HIP Metals Basel: MDPI AG, 2020, roč. 10, č. 11. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2075-4701. https://www.mdpi.com/2075-4701/10/11/1477/pdf

Kontakt

Oddělení pokročilých technologií

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren