Oddělení pokročilých technologií

Oddělení se zabývá hledáním nových technologických aplikací v oblasti vstřikování termoplastů, extruze a expandování termoplastů v kombinaci s vývojem a konstrukcí forem pro vstřikování a expandování. V rámci jednotlivých technologií je realizován vývoj periferního a obslužného příslušenství. Vývoj postupů recyklace polymerních materiálů, ale i materiálů nepolymerních je dále nedílnou součástí činnosti Oddělení pokročilých technologií, které aplikuje výsledky nejen v automobilovém průmyslu, ale i ve spotřebním, potravinářském či zbrojním, kde probíhá vývoj vybraných částí palných zbraní a munice.

Výzkum

Publikace

2021

ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of polypropylene: Additive manufacturing by multi jet fusion technology Materials 1. vyd. Basel: MDPI AG, 2021, roč. 14, č. 9. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/9/2165

2020

ŠAFKA, J. aj. Ceramic 3d printing: Comparison of SLA and DLP technologies MM Science Journal 1. vyd. Česká republika: MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. June. S. 3905 – 3911. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/june-2020/articles/ceramic-3d-printing-comparison-of-sla-and-dlp-technologies

BRICÍN, D. aj. Development of the Structure of Cemented Carbides during Their Processing by SLM and HIP Metals Basel: MDPI AG, 2020, roč. 10, č. 11. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2075-4701. https://www.mdpi.com/2075-4701/10/11/1477/pdf

Kontakt

Oddělení pokročilých technologií

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren