Publikace Oddělení pokročilých technologií

2024

BOBEK, J. Polymerní kompozitní materiál na bázi polyhydroxybutyrát-co-hydroxyvalerátu se zrychlenou biodegradací [užitný vzor] Zapsán 20240319 pod číslem 37781.

2023

ZÁRYBNICKÁ, L. aj. 3D printed heterogeneous cation exchange membrane processed using stereolithography Journal of Applied Polymer Science Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2023, roč. 140, č. 35. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0021-8995. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/app.54341

VÉLE, F., ACKERMANN, M., MACHÁČEK, J. a ŠAFKA, J. Case Study of Additively Manufactured Mountain Bike Stem Materials Basel: MDPI, 2023, roč. 13, č. 16. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/16/13/4717

SEIDL, M., HABR, J., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Flexible silicone ocular prosthesis MM Science Journal Praha: MM SCIENCE, 2023, roč. 2023, č. June. S. 6431 – 6434. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/june-2023/articles/flexible-silicone-ocular-prosthesis

SEIDL, M., HABR, J., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Recycled pa 12 excluded from processing by additive technologies MM Science Journal Praha: MM SCIENCE, 2023, roč. 2023, č. June. S. 6426 – 6430. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/june-2023/articles/recycled-pa-12-excluded-from-processing-by-additive-technologies

2022

TRUXOVÁ, V. aj. Alumina Manufactured by Fused Filament Fabrication: A Comprehensive Study of Mechanical Properties and Porosity Polymers Basel: MDPI AG, 2022, roč. 14, č. 5. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/5/991/pdf

HROUDA, A. aj. Development of an additively-manufactured functionally-graded expandable implant via the application of the adaptive response surface method: feasibility study on intramedullary humerus nail Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering ABINGDON: Taylor and Francis Ltd., 2022, roč. 26, č. 9. S. 999 – 1007. ISSN: 1025-5842. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10255842.2022.2100988

SEIDL, M. a ROTH, V. Inovativní technologie enkapsulace skel [ověřená technologie]. 2022.

SEIDL, M. Ověření zpracovatelnosti recyklovaného polyamidu s označením Renyl 12 [ověřená technologie]. 2022.

PATHAK, S. aj. Post-processing of selective laser melting manufactured SS-304L by laser shock peening Journal of Materials Research and Technology Amsterdam: Elsevier, 2022, roč. 19, č. July-August. S. 4787 – 4792. ISSN: 2238-7854. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785422010535?via=ihub

HABR, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Silikonová oční protéza [užitný vzor] Zapsán 20221227 pod číslem 36 731. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036731.pdf

HABR, J., SEIDL, M., ŠAFKA, J. a BOBEK, J. Silikonová oční protéza nové generace [funkční vzorek]

HROUDA, A. aj. Standardized tensile testing of electrospun PA6 membranes via the use of a 3D printed clamping system Textile Research Journal SAGE Publications Ltd, 2022, roč. 92, č. 13-14. S. 2298 – 2305. ISSN: 0040-5175. https://doi.org/10.1177/00405175221077046

SEIDL, M., HABR, J., ROTH, V. a KORDOVÁ, T. Termoplastický elastomer na bázi styrenu [užitný vzor] Zapsán 20221229 pod číslem 36733. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036733.pdf

PRÁŠIL, T. aj. Tvarová část formy z materiálu DIEVAR (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]

ŠAFKA, J. aj. Tvarová část formy z materiálu H11 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]

PRÁŠIL, T. aj. Tvarová část formy z materiálu H13 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]

ŠAFKA, J. aj. Tvarová část formy z materiálu M789 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]

ŠAFKA, J. aj. Zkušební vzorky z materiálu BÖHLER AMPO M789 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]

ACKERMANN, M. aj. Zkušební vzorky z materiálu Dievar (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]

KUČEROVÁ, L. aj. Zkušební vzorky z materiálu H11 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]

KUČEROVÁ, L. aj. Zkušební vzorky z materiálu H13 (aditivní tisk, tepelné zpracování a povrchová úprava) [funkční vzorek]

2021

VÉLE, F., ACKERMANN, M., BITTNER, V. a ŠAFKA, J. Influence of Selective Laser Melting Technology Process Parameters on Porosity and Hardness of AISI H13 Tool Steel: Statistical Approach Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 20. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/20/6052/htm

ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of polypropylene: Additive manufacturing by multi jet fusion technology Materials 1. vyd. Basel: MDPI AG, 2021, roč. 14, č. 9. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/9/2165

THOMAS, H. aj. Perfomances Evaluation of a 3d Printed Rotor for a Synchronous Reluctance Machine 2021 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2021 Liberec: IEEE, 2021 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-153861757-1. https://ieeexplore.ieee.org/document/9468847/keywords#keywords

ACKERMANN, M. aj. Proven technology of additive manufacturing of hydraulic pump blades with LSP-treated surfaces [ověřená technologie]. 2021.

2020

ŠAFKA, J. aj. Ceramic 3d printing: Comparison of SLA and DLP technologies MM Science Journal 1. vyd. Česká republika: MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. June. S. 3905 – 3911. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/june-2020/articles/ceramic-3d-printing-comparison-of-sla-and-dlp-technologies

BRICÍN, D. aj. Development of the Structure of Cemented Carbides during Their Processing by SLM and HIP Metals Basel: MDPI AG, 2020, roč. 10, č. 11. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2075-4701. https://www.mdpi.com/2075-4701/10/11/1477/pdf

ŠAFKA, J. aj. FABRICATION PROCESS AND BASIC MATERIAL PROPERTIES OF THE BASF ULTRAFUSE 316LX MATERIAL MM Science Journal Czech Republic: MM Publishing, s.r.o., 2020, roč. 2020, č. 12. S. 4216 – 4222. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/december-2020/articles/fabrication-process-and-basic-material-properties-of-the-basf-ultrafuse-316lx-material

ŠAFKA, J. aj. Mechanical properties of two types of lattice structures fabricated with the use of hp multijet fusion technology MM Science Journal 1. vyd. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2020, roč. 2020, č. November. S. 4074 – 4079. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/november-2020/articles/mechanical-properties-of-two-types-of-lattice-structures-fabricated-with-the-use-of-hp-multijet-fusion-technology

BORŮVKA, M. aj. Solid and microcellular polylactide nucleated with PLA stereocomplex and cellulose nanocrystals Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1. vyd. DORDRECHT: SPRINGER, 2020, roč. 142, č. 2. S. 695 – 713. ISSN: 1388-6150. https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-020-09477-2

ACKERMANN, M. Thermo-physical properties investigation in relation to deposition orientation for SLM deposited H13 steel Thermochimica Acta ELSEVIER, 2020, roč. 683, č. JAN. S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 0040-6031. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603119307312

SEIDL, M., ŠAFKA, J., BĚHÁLEK, L. a NOVÁKOVÁ, I. Through transmission laser welding process optimization for semicrystalline and amorphous plastics MM Science Journal 1. vyd. Praha: MM publishing Ltd., 2020, roč. 2020, č. 4. S. 4119 – 4123. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/november-2020/articles/through-transmission-laser-welding-process-optimization-for-semicrystalline-and-amorphous-plastics

KLÁPŠŤOVÁ, A., HARCINÍKOVÁ, P. a ACKERMANN, M. Zařízení pro výrobu tubulárních scaffoldů metodou bezjehlového elektrostatického zvlákňování [funkční vzorek]

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren