Nové výzvy - národní

Přehled aktuálních výzev pro předkládání projektových žádostí

 

Otevřená výzva TAČR TREND - 9. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR zveřejnila 9. veřejnou soutěž programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND v podprogramu NOVÁČCI.

Termín pro podání návrhů: 11. 1. 2023

Stručné shrnutí 9. veřejné soutěže naleznete zde

Otevřená výzva OP TAK APLIKACE - 1. veřejná soutěž

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura API zveřejnilo veřejnou soutěž OP TAK Aplikace. Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Termín pro podání návrhů: 31. 1. 2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva CHIST-ERA Call 2022 Výzva v oblasti ICT

Mezinárodní síť CHIST-ERA ERA-NET Cofund vyhlásila mezinárodní výzvu CHIST-ERA Call 2022, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti ICT.  Koordinátorem této výzvy v ČR je TAČR.

Témata výzvy jsou:

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

Termín pro podání návrhů: 2. 2. 2023

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren