Nové výzvy - národní

Přehled aktuálních výzev pro předkládání projektových žádostí

 

Otevřená výzva DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky spolu s Ministerstvem dopravy zveřejnili 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy.

Termín pro podání návrhů: 1. června 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Mezinárodní cofundová výzva M-ERA.NET 3

M-ERA.NET je silná evropská síť veřejných finančních organizací, která podporuje národní a regionální programy financování výzkumu a inovací v oblasti materiálů a bateriových technologií na podporu Green Deal.

Termín pro podání návrhů: 15. června 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Avízo plánované výzvy TAČR DELTA 2

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Tato výzva je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací s organizacemi z vybraných zemí.

Plánované vyhlášení: 18. května 2022

 

Otevření výzvy programu INO:EX - Středočeské inovační centrum

Program INO je rychlá a efektivní podpora pro malé a střední firmy, které chtějí úspěšně inovovat stávající výrobky nebo služby.

Výše podpory: 50-500 tis. Kč
Míra podpory: je nejvýše 65%
Délka trvání programu od spuštění: 9 měsíců
Plánované vyhlášení programu INO: EX: 4.4.2022

INOvuj produkt (s-ic.cz)

Inovační vouchery Libereckého kraje

Liberecký kraj na svých stránkách zveřejnil výzvu v programu Regionální inovační program. Maximální výše dotace je 200 tis., míra podpory 70% a žadatelem může být podnikatelský subjekt se sídlem či provozovnou v Libereckém kraji.

Termín pro podání návrhů: 15.6.2022

Otevřené výzvy TAČR TREND - 6. a 7. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR zveřejnila 6. a 7. veřejnou soutěž programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND.

Termín pro podání návrhů:

  • 6. veřejná soutěž (leadři) 16. června 2022
  • 7. veřejná soutěž (5G) 13. června 2022

Stručné shrnutí 6. veřejné soutěže naleznete zde a 7. veřejné soutěže naleznete zde

Otevřená výzva k Česko - Rakouské, Česko - Francouzské a Česko - Německé projekty zaměřené na mobilitu

MŠMT otevřelo výzvy na řešení projektů,  které  napomáhají v  navazování  kontaktů  a  rozvoji  spolupráce  mezi  institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech (Rakousko, Franci, Německo), a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na přípravě mezinárodních projektů základního výzkumu.

Termín pro podání návrhů: 30. června 2022

Stručné shrnutí výzvy Rakousko, Francie, Německo

Otevřená výzva bezpečnostního výzkumu OPSEC (Ministerstvo vnitra)

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách výzvu bezpečnostního výzkumu OPSEC. Hlavním cílem programu OPSEC je systematicky podněcovat a rozvíjet zájem výzkumné a inovační sféry o zapojení do řešení bezpečnostních výzev pro moderní společnost.

Termín pro podání návrhů: 8. června 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren