Nové výzvy - národní

Přehled aktuálních výzev pro předkládání projektových žádostí

 

Otevřená výzva DOPRAVA 2030

TAČR zveřejnil na svých stránkách výzvu DOPRAVA 2030. Cílem tohoto programu je podpora výzkumu a inovací v oblasti dopravy.

Termín pro podání návrhů: 28.6.2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva Delta 2

TAČR na svých stránkách zveřejnil 5. veřejnou soutěž programu DELTA 2. Pro tuto výzvu jsou jako partnerské lokality tyto země: Korejská republika, Spolková republika Německo (pouze Sasko), USA, Izrael, Tchaj-wan.

Termín pro podání návrhů: 19. 7. 2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva MŠMT INTER-ACTION USA

MŠMT na svých stránkách zveřejnilo veřejnou soutěž v programu Inter-excellence s partnerem z USA v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí.

Termín pro podání návrhů: 30.6.2023

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren