Nové výzvy - národní

Přehled aktuálních výzev pro předkládání projektových žádostí

 

Otevřená výzva TAČR DELTA 2

Technologická agentura ČR zveřejnila 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Tato výzva je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací s organizacemi z vybraných zemí.

Termín pro podání návrhů: 13. července 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva MŠMT_EIG CONCERT Japan 2022

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách výzvu EIG CONCERT Japan 2022. Cílem tohoto programu je podpora mezinárodní spolupráce s Japonskem na téma „Design of Materials with Atomic Precision"

Termín pro podání návrhů: 18. července 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

Otevřená výzva ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství na svých stránkách zveřejnilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ.

Termín pro podání návrhů: 13. července 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

 

Otevřená výzva TAČR THÉTA

Technologická agentura České republiky zveřejnila 5. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti energetiky.

Termín pro podání návrhů: 27. července 2022

Stručné shrnutí výzvy naleznete zde

 
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren