Analytická laboratoř CXI TUL

akreditovaná ČIA pod číslem 1611

Nabízí pro firmy, instituce a občany, projektové a průmyslové partnery:

  • Odběry vzorků vod pitných, teplých a vod ke koupání
  • Chemické a mikrobiologické rozbory vod
  • Chemické rozbory výluhů, zemin a kalů
  • Kontrolu účinnosti sterilizátorů a autoklávů

Analytická laboratoř CXI TUL

Analytická laboratoř CXI TUL pracuje v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 17025 (2018) a je akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem L 1611. Celé portfolio nabízených služeb lze nalézt na aktuálním Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz/?subjekt=1611-technicka-univerzita-v-liberci).

Laboratoř provádí pro externí zákazníky akreditované odběry a rozbory pitných, teplých, koupacích vod, kontroly sterilizátorů a autoklávů. Laboratoř také v rámci svých služeb zajišťuje přenos výsledků do celostátního registru IS PiVo.

Výhodou naší laboratoře je špičkové přístrojové i personální zázemí CXI a krátké lhůty pro zpracování vzorků. Zkušení pracovníci laboratoře poskytují také konzultace v dané oblasti.

KONTAKTY:

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL
Analytická laboratoř CXI TUL
Bendlova 1409/7, 460 01 Liberec

e-mail: vody.cxi@tul.cz

 

Vedení laboratoře
Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.
tel: 485 353 012
mobil: 725 052 812
e-mail: lenka.lacinova@tul.cz

 

Příjem vzorků
Hana Pohlreichová
tel: 485 353 849
mobil: 603 114 007
e-mail: hana.pohlreichova@tul.cz

 

Odběry vod
Daniela Myšáková
mobil: 737 133 817
e-mail: daniela.mysakova@tul.cz

Jitka Landová
mobil: 734 518 420
e-mail: jitka.landova@tul.cz

 

Mikrobiologie
Bc. Alice Břečková
tel.: 485 353 817
e-mail: alice.breckova@tul.cz

 

Kontrola sterilizátorů a autoklávů
Jitka Landová
mobil: 734 518 420
e-mail: jitka.landova@tul.cz

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren