Tým Analytická laboratoř CXI TUL

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

T +420 48535 3012

E lenka.lacinova@tul.cz

GSM +420 725 052 812

vedoucí laboratoře, manažer kvality, cenové nabídky

2019

 • LACINOVÁ, L. aj. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [užitný vzor] Zapsán 20191203 pod číslem 33464.
 • LACINOVÁ, L., MACKOVÁ, H., LHOTSKÝ, O. a HEŘMÁNKOVÁ, M. Technologie použití nanočástic železa s biodegradabilní slupkou pro čištění podzemních vod kombinací nano-bio procesů [ověřená technologie]. 2019.

2018

 • NĚMEČEK, J., LACINOVÁ, L. a KOZUBEK, P. Sanační technologie Biofer-rem pro biogeochemickou transformaci chlorovaných ethenů v podzemní vodě [ověřená technologie]. 2018.

2017

 • LACINOVÁ, L., NĚMEČEK, J. a KOZUBEK, P. Sanační prostředek Biofer-m pro podporu biogeochemické transformace chlorovaných ethenů v podzemní vodě [funkční vzorek]

2015

 • NĚMEČEK, J. aj. Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test Journal of Hazardous Materials 1. vyd. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 300, č. 300. S. 670 – 679. ISSN: 0304-3894.
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Oxidic Shield And Its Influence on the Reactivity And Migration of Air-stable Iron Nanoparticles NANOCON 2015 - International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 S. 183 – 188. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • PEŠKOVÁ, K. aj. Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015

2013

 • ČERNÍK, M., LACINOVÁ, L., HRABAL, J. a ČERNÍKOVÁ, M. In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes Ecological Chemistry and Engineering S 3. vyd. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2013, roč. 20, č. 3. S. 463 – 473. ISSN: 1898-6196.

2012

 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. a SODOMKOVÁ, M. Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod Sanační technologie XV 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2012S. ISBN: 978-80-86832-66-1.
 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. a ČERNÍK, M. Zkušenosti s redukcí Cr6+ nanoželezem a testování nových typů nanoželez Znečistené územia 2012 1. vyd. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 2012 S. 73 – 76. ISBN: 9788096995882.
 

Junior researchers

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

T +420 48535 3650

E karel.havlicek@tul.cz

Biotechnologie vod; Nanomateriály; Respirometrie; Vedení a řešení projektů, Komunikace s odbornou veřejností (publikace, konference aj.)

Expertní člen CzWA; Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje

 

2023

 • HAVLÍČEK, K. aj. Kompozitní nanovlákenný nosič s integrovanou živinovou složkou [užitný vzor] Zapsán 20231120 pod číslem 37498. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037498.pdf
 • HAVLÍČEK, K. aj. Nanovlákenný nosič pro konzervaci vinařských kvasinek [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K. aj. Nanovlákenný nosič pro prospekci - „sběrač“ [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K. aj. Postup výroby kompozitního nanovlákenného nosiče s integrovanou živinovou složkou [ověřená technologie]. 2023.
 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. aj. Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment Journal of Industrial Textiles Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 2023, roč. 53, č. August. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1528-0837. https://doi.org/10.1177/15280837231154533

2022

 • RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120
 • HAVLÍČEK, K. aj. High Barrier Nanocomposite Film with Accelerated Biodegradation by Clay Swelling Induced Fragmentation Macromolecular Materials and Engineering Wiley, 2022, roč. 307, č. 6. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 1438-7492. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mame.202100727
 • NECHANICKÁ, M. aj. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. aj. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 • LEDERER, T., HAVLÍČEK, K. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Technologie úplného odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyráběných textilních nosičů biomasy [ověřená technologie]. 2022.
 
Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

T +420 48535 3882

E tereza.sazavska@tul.cz

organická analýza - plynová chromatografie (stanovení parametru C10-40, TOL)

 

2024

2020

2018

2017

 • HRABÁK, P., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M. a HULSWIT SÁZAVSKÁ, T. Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava: TANGER Ltd, 2017 S. 280 – 285. ISBN: 9788087294710. http://www.scopus.com

2016

 
Ing. Martin Palušák

Ing. Martin Palušák

T +420 48535 3937

E martin.palusak@tul.cz

anorganická analýza (ICP-MS)

 

Laborant/technický personál

Bc. Alice Břečková

Bc. Alice Břečková

T +420 48535 3817

E alice.breckova@tul.cz

mikrobiologie, odběry vzorků, podklady pro fakturaci

2015

 • KAKOSOVÁ, E. aj. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru
 
Ing. Lucie Cádrová

Ing. Lucie Cádrová

T +420 48535 3848

E lucie.cadrova@tul.cz

organická analýza - plynová chromatografie (stanovení parametru C10-40, TOL)

2017

 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. aj. Kompozitní Fe materiál pro in-situ sanaci s povrchovou modifikací detergentem MSJ [funkční vzorek] http://www.cxi.tul.cz

2016

 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a CÁDROVÁ, L. Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANTOŠ, V., CÁDROVÁ, L. a NOSEK, J. Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody [užitný vzor] Zapsán 20160322 pod číslem 29308. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029308.pdf
 • KVAPILOVÁ, ?. T. aj. Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymeru [patent] Udělen 20160622 pod číslem 306095. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306095.pdf

2015

 • NOSEK, J. aj. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • KAKOSOVÁ, E. aj. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 S. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. a NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015 S. 116 – 119. ISBN: 978-80-86832-85-2. http://www.ekomonitor.cz/
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. a JIŘÍČKOVÁ, L. Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • WACLAWEK, S. aj. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes Ecological Chemistry and Engineering S 1. vyd. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2015, roč. 22, č. 4. S. 577 – 587. ISSN: 1898-6196. http://www.degruyter.com/view/j/eces.2015.22.issue-4/eces-2015-0034/eces-2015-0034.xml
 
Jitka Landová

Jitka Landová

T +420 48535 3849

E jitka.landova@tul.cz

kontrola sterilizátorů a autoklávů, odběry vzorků

GSM +420 737 518 420

 
Daniela Myšáková

Daniela Myšáková

T +420 48535 3849

E daniela.mysakova@tul.cz

anorganická analýza (iontová chromatografie, TOC, fotometrie), odběry vzorků

GSM +420 737 133 817

 
Hana Pohlreichová

Hana Pohlreichová

T +420 48535 3849

E hana.pohlreichova@tul.cz

příjem vzorků, administrativa, anorganická analýza (ICP-OES, AMA)

GSM +420 603 114 007

 
Bc. Denisa Sokolová

Bc. Denisa Sokolová

T +420 48535 3817

E denisa.sokolova@tul.cz

mikrobiologie, odběry vzorků

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren