Seznam zaměstnanců

Jitka Landová

Jitka Landová

T +420 48535 3849

E jitka.landova@tul.cz

Zařazení
  • Akreditovaná laboratoř chemických sanačních procesů (LACH): laborant/technický personál
  • Oddělení environmentální chemie (OECH): laborant/technický personál
Specializace

kontrola sterilizátorů a autoklávů, odběry vzorků

GSM +420 737 518 420

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren