Lidé

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) je specifickou součástí Technické univerzity v Liberci (TUL) – jedná se o jediný výzkumný ústav TUL, který staví svou personální politiku na následujících pilířích:

Kompetentní pracovní týmy a kvalifikovaní pracovníci

Naši pracovníci participují na zhruba 80 realizovaných národních či mezinárodních projektech ročně, velice úzce spolupracují s průmyslovými partnery či dalšími výzkumnými organizacemi. CXI každoročně realizuje řadu zakázek smluvního výzkumu či inovačních voucherů. Samozřejmostí je pro nás podpora zvyšování či prohlubování kvalifikace našich pracovníků.

Zajištění ideálních podmínek pro realizaci činností VaVaI

Výzkumné, vývojové a inovační činnosti jsou na CXI realizovány v nově vystavené budově z r. 2012.  Jednotlivá oddělení disponují moderním vybavením a přístroji. Klademe důraz na otevřenou komunikaci, podporujeme spolupráci napříč CXI, potažmo celé TUL. Jsme tak trochu jiné „akademické prostředí“. Pružná pracovní doba, zkrácené úvazky pro rodiče, práce z domova, společné formální i neformální akce jsou pro nás samozřejmostí. TUL navíc disponuje celou řadou benefitů.

Kvalitní mechanismy řízení a vedení pracovníků

Klademe důraz na transparentní přístup, podporu kariérního i osobního rozvoje, spravedlivé hodnocení a odměňování našich pracovníků. Každoročně probíhá průzkum spokojenosti zaměstnanců, který je významným nástrojem pro zjištění jejich spokojenosti, a především zpětné vazby od zaměstnanců. Běžnou praxí na CXI jsou společné diskuse, komunikace je jedním základních nástrojů pro úspěšné vedení pracovníků.

Orientace na mezinárodní projekty a mezinárodní spolupráci

CXI podporuje podávání a realizaci mezinárodních projektů, stejně tak spolupráci se zahraničními pracovníky. Jejich zkušenosti, nadhled a přístup mohou velice pozitivně ovlivnit výzkumný tým či zvýšit kvalitu výstupů VaVaI. Podíl zahraničních pracovníků CXI je okolo 20 %. TUL je regionální kontaktní místo sítě EURAXESS, která je nápomocna zahraničním pracovníkům při jejich adaptaci. Více informací naleznete zde.

Strategie pro rozvoj lidských zdrojů

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren