Ombudsman

Úkolem ombudsmana je podpořit základní práva a svobodu zaměstnanců CXI, principy demokracie, pomáhat zaměstnancům CXI při rozporech s právem. Dále má ombudsman funkci mediátora v rámci případných sporů mezi zaměstnancem a vedením CXI ve výše uvedených oblastech. Na ombudsmana se můžete obrátit v případě pochybností o rovném přístupu, svobodě výzkumu, diskriminace a podobných témat.

Ombudsman, gendrová neutralita, gendrová fluidita, sociální spravedlnost, šikana zaměstnance 

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Budova L, 4. nadzemní podlaží (č.místnosti 4.027)
e-mail: ombudsman.cxi@tul.cz

S ombudsmanem můžete komunikovat třemi způsoby:

  • osobní konzultace - ombudsman je na budově L přítomen každý 1. čtvrtek v měsíci (nutno si dopředu sjednat schůzku), případně individuálně po dohodě
  • e-mailová komunikace
  • anonymně prostřednictvím schránky umístěné ve výtahu budovy L

Odborný profil Petra Pavlíka

Ing. Petr Pavlík, Ph.D., v současnosti působí jako zástupce vedoucí Katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje kurzy zaměřené na metodologii sociálních věd, filozofii vědy a prosazování principů nediskriminace. Ve svém výzkumu se věnuje primárně prosazování rovných příležitostí žen a mužů a transformaci vědy v ČR. Je předsedou Výboru pro institucionální zabezpečení politiky rovných příležitostí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren