Oddělení informační podpory a analýz

Oddělení informační podpory a analýz řídí a koordinuje interní procesy související především s IT podporou a technickým zabezpečením všech oddělení CXI. Jeho primárním cílem je i sběr a analýza VaV dat souvisejících s CSR reportingem. Dále se oddělení stará o interní komunikaci směrem k týmu CXI a snaží se vytvářet komfortní pracovní prostředí všech zaměstnanců. Aktivně se věnuje také externí komunikaci s partnery, poskytovateli, spolupracovníky a médii.

Co všechno umíme?

 • Analýza VaV dat.
 • CSR reporting.
 • IT podpora ředitelství, Oddělení grantové podpory a všech R&D oddělení CXI (tj. správa základního SW vybavení - více info pro TUL zaměstnance zde: https://liane.tul.cz/cz/software, průběžná údržba a obnova HW, síťové připojení).
 • Správa a aktualizace webových stránek CXI.
 • PR a komunikace CXI offline i digitálně.
 • Administrace komunikačních kanálů (tj. spisové služby, datové schránky, registru smluv aj.).
 • Technické zabezpečení pracovišť CXI.
 • Služby a provoz recepce budovy „L“.

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Vedoucí oddělení

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

CXI TUL - Vedoucí Oddělení informační podpory a analýz. OGP - Mezinárodní VaV projekty.

EF KPE TUL - Společenská odpovědnost firem, management inovací, MSP.

 

E pavla.svermova@tul.cz

Jaroslava Dohnalova

Člen(ka) oddělení

Jaroslava Dohnalova

 • Správa majetku na CXI
 • Agenda pracovních neschopností, OČR a dovolených
 • Smlouvy a reklamace s firmou Linde s.r.o.
 • Správa dveřních vizitek

E jaroslava.dohnalova@tul.cz

Mgr. Lenka Hanušová

Člen(ka) oddělení

Mgr. Lenka Hanušová

management marketingové komunikace, PR a vztahů s médii
tvorba a implementace komplexních komunikačních a marketingových strategií
PR aktivity, obsahový management pro různé mediální kanály
řízení značky a budování vztahů s médii
rebranding, produktová marketingová komunikace a rozvoj vztahů s komunitami a partnery
vedení týmu specialistů
mezinárodní projektový management

LinkedIn lektorka

E lenka.hanusova@tul.cz

Dagmar Šilhánová

Člen(ka) oddělení

Dagmar Šilhánová

služby a provoz recepce budovy „L“
vedení spisové služby

E dagmar.silhanova@tul.cz

Kontakt

Oddělení informační podpory a analýz

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren