Seznam zaměstnanců

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

T +420 48535 3665, 48535 2346, mobile: 777 863 422

E pavla.svermova@tul.cz

Kancelář L04017, H07037

Zařazení
 • Katedra podnikové ekonomiky a managementu (KPE): člen katedry
 • Oddělení informační podpory a analýz (IPA): vedoucí oddělení
IS/STAG
profil na portálu STAG
Jazykové znalosti
angličtina, němčina
Konzultační hodiny
ZS 2023/2024: PA 09:00 - 10:00 hodin. PO, ČT budova "L"; ÚT, ST a PA budova "H".
Specializace

CXI TUL - Vedoucí Oddělení informační podpory a analýz. OGP - Mezinárodní VaV projekty.

EF KPE TUL - Společenská odpovědnost firem, management inovací, MSP.

 

Dosažené vzdělání

Ph.D.–TUL, Hospodářská fakulta, obor studia: Organizace a řízení podniků;

Ing.–TUL, Hospodářská fakulta, obor studia: Podniková ekonomika

 

Další funkce

-

 

2024

 • ŠVERMOVÁ, P. aj. Survey on the socio-economic and environmental impact of Wetland+® Journal of Environmental Engineering online: American Society of Civil Engineers (ASCE), 2024, roč. Volume 150, č. Issue 8. S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 0733-9372. https://ascelibrary.org/doi/10.1061/JOEEDU.EEENG-7571
 • ČERNÍK, M. aj. Wetland technology for the treatment of HCH-contaminated water – case study at Hajek site Science of The Total Environment Amsterdam: Elsevier, 2024, roč. 930, č. 20 June 2024, 172660. S. 172660. ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724028079

2023

2022

 • ŠVERMOVÁ, P., NOVOTOVÁ, J. a BARDOS, P. Baseline survey on socio-economic impact for Wetland ® Proceedings of IWA 17th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control Lyon: IWA, 2022 S. 87 – 90. ISBN: 978-2-9585706-0-6.

2021

 • ŠVERMOVÁ, P. CSR Reporting and its Importance Proceedings of the 15th International Conference of Liberec Economic Forum 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2021 S. 501 – 510. ISBN: 978-80-7494-578-6. http://lef.tul.cz/year-2021/
 • SEMERÁDOVÁ, T., WEINLICH, P. a ŠVERMOVÁ, P. Evaluative Framework for Digital Competitiveness Achieving Business Competitiveness in a Digital Environment: Opportunities in E-commerce and Online Marketing 1. vyd. Cham: Springer Nature, 2021 S. 27 – 55. ISBN: 9783030931308.
 • MAZURCHENKO, A. a ŠVERMOVÁ, P. Expected Impact of a Digital Transformation on SMEs Competitiveness and Employees’ Competencies Proceedings of the 15th International Conference of Liberec Economic Forum 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2021 S. 397 – 404. ISBN: 978-80-7494-578-6. http://lef.tul.cz/year-2021/
 • SEMERÁDOVÁ, T. aj. Faktory úspěšnosti elektronického podnikání [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SEMERÁDOVÁ, T. aj. Jak na digitální marketingovou strategii firmy 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021 ISBN: 978-80-7494-564-9.
 • ŠVERMOVÁ, P., MADZÍK, P. a KRIŽO, P. Relationships between principles of CSR and real activities of organizations Conference Proceedings from International Scientific Conference 14th October 2021 Poprad, Slovak Republic Ružomberok: VERBUM, Catholic University in Ružomberok, Slovakia, 2021 S. 203 – 214.
 • ŠVERMOVÁ, P. Socially Responsible Online Marketing Achieving Business Competitiveness in a Digital Environment: Opportunities in E-commerce and Online Marketing 1. vyd. Cham: Springer Nature, 2021 S. 87 – 120. ISBN: 9783030931308.

2020

 • ŠVERMOVÁ, P. a ČERNÍK, M. Corporate Social Responsibility of Companies Producing PFOA Containing Waxes for Cross-Country Skiing Sustainability 1. vyd. Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 12, č. 12. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5141/htm
 • ŠVERMOVÁ, P., KÁBOVÁ, A., STAROSTINA, O. a PÁNKOVÁ, M. Human Resources And R&D At the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies And Innovation (TUL) Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2020, roč. 25, č. 1-2. S. 57 – 68. ISSN: 1640-9019. https://www.sciendo.com/article/10.2478/cdem-2020-0003
 • ČERNÍK, M., HRABÁK, P. a ŠVERMOVÁ, P. Technologie Wetland pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy Odpadové hospodářství 1. vyd. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2020 S. 38 – 39. ISSN: 1212-7779. http://www.odpadoveforum.cz/cz/

2019

 • ŠVERMOVÁ, P. CSR of Socially Sensitive Sectors: A Case Study of Companies in the Gambling Industry Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 63 – 70. ISBN: 978-80-7494-482-6. http://lef.tul.cz/
 • ŠVERMOVÁ, P. The Environmental Pillar of CSR and Company Management Proceedings of the International Conference on Science, Social Sciences and Management Dubai: ISTDS (The Institute of Science, Technology & Development Studies), 2019 S. neuvedeny (6 stran).

2018

 • DEMEL, J. aj. Analýza interních logistických procesů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠVERMOVÁ, P. Social Media in Human Resource Management Proceedings of the 2nd International Conference on Business Management Kyrenia, Cyprus: American Academic Research Society, 2018 S. 2 – 11. ISBN: 978-1-946782-05-2. https://www.icobm.net/official-proceedings
 • ŠVERMOVÁ, P. a MARŠÍKOVÁ, K. Using of Social Media in Recruitment: a Case of Small And Medium Sized Enterprises in Europe Proceedings of the International Conference on Liberec Informatics Forum Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018 S. 62 – 72. ISBN: 978-80-7494-432-1.

2017

 • MARŠÍKOVÁ, K., ŠVERMOVÁ, P., MYSLIVCOVÁ, S. a MACHÁČKOVÁ, V. Personální marketing a budování značky zaměstnavatele 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 ISBN: 978-80-7494-382-9.

2013

 • ŠVERMOVÁ, P. a ORTOVÁ, M. The Issues of Regional Development of the Kingdom of Sweden and the Czech Republic Acta Academica Karviniensia 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2013 S. 153 – 162. ISSN: 1212-415X.

2012

 • LUNGOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K., ORTOVÁ, M. a ŠVERMOVÁ, P. Přístupy k regoinálnímu rozvoji ve vybraných zemích Evropy 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 ISBN: 978-80-7372-917-2.

2011

 • ŠVERMOVÁ, P. Expected Net Present Value -- Instrument for Profitable Investment ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 1803-9782.
 • ŠVERMOVÁ, P. Instrument of Regional Disparities Reduction - RFID Technologies in Tourism Development Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 S. 392 – 401. ISBN: 978-80-7372-755-0.
 • ŠVERMOVÁ, P. a ORTOVÁ, M. Možnosti zvýhodněného úvěrového financování obcí ve Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku a České republice , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • JÁČ, I. aj. The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment 1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011 ISBN: 978-3-8473-1124-9.
 • ŠVERMOVÁ, P. a LOUDOVÁ, B. Využití identifikace osob v cestovním ruchu , 2011 S. neuvedeny ( stran).

2010

 • ORTOVÁ, M. a ŘEHOŘOVÁ, P. Economic Development of Municipalities Depending on Project Management and Territorial Planning Journal of Competitiveness 1. vyd. Zlín: Journal of Competitiveness, 2010 S. 14 – 28. ISSN: 1804-171X.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Education and Gender Equity , 2010 S. neuvedeny ( stran).
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Education and Gender Equity: Evidence from the Czech Republic and UK , 2010 S. neuvedeny ( stran).
 • URBÁNEK, V., ŘEHOŘOVÁ, P. a MARŠÍKOVÁ, K. Expected Returns on University Investment: Survey in the Czech Republic and the UK Mathematical Methods in Economics 2010 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010 S. 646 – 651. ISBN: 9788073942182.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. a MARŠÍKOVÁ, K. Financing of Higher Education in Selected European Countries , 2010 S. neuvedeny ( stran).
 • ŘEHOŘOVÁ, P., ŠTICHHAUEROVÁ, E. a JOKL, J. Genderová problematika v praxi. Komparace vyspělých tržních ekonomik a ČR 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 ISBN: 9788073726515.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. a JOKL, J. Genderová rovnost v Evropské unii Acta Academica Karviniensia 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2010 S. 215 – 225. ISSN: 1212-415X.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Geografie České republiky, 2010
 • JÁČ, I. aj. Jedinečnost obce v regionu 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010 ISBN: 9788074310386.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Lidský kapitál z pohledu akčního plánu implementace rovnosti mužů a žen do firem , 2010 S. neuvedeny ( stran).
 • URBÁNEK, V., MARŠÍKOVÁ, K. a ŘEHOŘOVÁ, P. Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků II 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 ISBN: 9788073726973.
 • ŘEHOŘOVÁ, P., MARŠÍKOVÁ, K. a URBÁNEK, V. Terciární vzdělání jako složka Indexu genderové spravedlnosti E+M Ekonomie a Management 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, roč. 1, č. 1. S. 37 – 45. ISSN: 1212-3609.

2009

 • ŘEHOŘOVÁ, P. a DUBOVÁ, M. Assessment of Alternative Energy Sources Efficiency - Economic Model of a Project Using Reed Canary Grass , 2009 S. neuvedeny ( stran).
 • URBÁNEK, V., MARŠÍKOVÁ, K. a ŘEHOŘOVÁ, P. Public Policy in Higher Education Development , 2009 S. neuvedeny ( stran).

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren