+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

Ing. Pavla Švermová, Ph.D.

T +420 48535 3665, 48535 2346, mobile: 777 863 422

E pavla.svermova@tul.cz

Office L04017, H07037

Jobs
 • Department of Business Administration and Management (KPE): Academic staff
 • (IPA): Department head
IS/STAG
STAG profile
Notes
-
Language abilities
English, German
Consulting Hours
Winter semester 2023/2024: FRI 09:00 - 10:00. MON, THU building "L"; TUE, WED and FRI building "H".
Specialisation

CXI TUL - Head of Information Support and Analysis Department. OGP - International RaD projects.

EF KPE TUL - Corporate social responsibility (CSR), innovation management, SMEs.

 

Achieved education

Ph.D.–TUL, Faculty of Economics, branch of study: Organisation and Management of Enterprises; 

Ing.–TUL, Faculty of Economics, branch of study: Business Economy

Other appointments

-

 

2024

 • ŠVERMOVÁ, P. et al. Survey on the socio-economic and environmental impact of Wetland+® Journal of Environmental Engineering American Society of Civil Engineers (ASCE), 2024, vol. Volume 150, issue doplníme, Issue 8 ?. P. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 0733-9372.
 • ČERNÍK, M. et al. Wetland technology for the treatment of HCH-contaminated water – case study at Hajek site Science of The Total Environment Amsterdam: Elsevier, 2024, vol. Volume 930, issue 20 June 2024, 172660. P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724028079

2023

2022

 • ŠVERMOVÁ, P., NOVOTOVÁ, J. , and BARDOS, P. Baseline survey on socio-economic impact for Wetland ® Proceedings of IWA 17th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control Lyon: IWA, 2022 P. 87 – 90. ISBN: 978-2-9585706-0-6.

2021

 • ŠVERMOVÁ, P. CSR Reporting and its Importance Proceedings of the 15th International Conference of Liberec Economic Forum 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2021 P. 501 – 510. ISBN: 978-80-7494-578-6. http://lef.tul.cz/year-2021/
 • SEMERÁDOVÁ, T., WEINLICH, P. , and ŠVERMOVÁ, P. Evaluative Framework for Digital Competitiveness Achieving Business Competitiveness in a Digital Environment: Opportunities in E-commerce and Online Marketing 1. ed. Cham: Springer Nature, 2021 P. 27 – 55. ISBN: 9783030931308.
 • MAZURCHENKO, A. , and ŠVERMOVÁ, P. Expected Impact of a Digital Transformation on SMEs Competitiveness and Employees’ Competencies Proceedings of the 15th International Conference of Liberec Economic Forum 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2021 P. 397 – 404. ISBN: 978-80-7494-578-6. http://lef.tul.cz/year-2021/
 • SEMERÁDOVÁ, T. et al. Faktory úspěšnosti elektronického podnikání [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SEMERÁDOVÁ, T. et al. Jak na digitální marketingovou strategii firmy 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2021 ISBN: 978-80-7494-564-9.
 • ŠVERMOVÁ, P., MADZÍK, P. , and KRIŽO, P. Relationships between principles of CSR and real activities of organizations Conference Proceedings from International Scientific Conference 14th October 2021 Poprad, Slovak Republic Ružomberok: VERBUM, Catholic University in Ružomberok, Slovakia, 2021 P. 203 – 214.
 • ŠVERMOVÁ, P. Socially Responsible Online Marketing Achieving Business Competitiveness in a Digital Environment: Opportunities in E-commerce and Online Marketing 1. ed. Cham: Springer Nature, 2021 P. 87 – 120. ISBN: 9783030931308.

2020

 • ŠVERMOVÁ, P. , and ČERNÍK, M. Corporate Social Responsibility of Companies Producing PFOA Containing Waxes for Cross-Country Skiing Sustainability 1. ed. Switzerland: MDPI AG, 2020, vol. 12, issue 12. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5141/htm
 • ŠVERMOVÁ, P., KÁBOVÁ, A., STAROSTINA, O. , and PÁNKOVÁ, M. Human Resources And R&D At the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies And Innovation (TUL) Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2020, vol. 25, issue 1-2. P. 57 – 68. ISSN: 1640-9019. https://www.sciendo.com/article/10.2478/cdem-2020-0003
 • ČERNÍK, M., HRABÁK, P. , and ŠVERMOVÁ, P. Technologie Wetland pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy Odpadové hospodářství 1. ed. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2020 P. 38 – 39. ISSN: 1212-7779. http://www.odpadoveforum.cz/cz/

2019

 • ŠVERMOVÁ, P. CSR of Socially Sensitive Sectors: A Case Study of Companies in the Gambling Industry Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019 1. ed. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 P. 63 – 70. ISBN: 978-80-7494-482-6. http://lef.tul.cz/
 • ŠVERMOVÁ, P. The Environmental Pillar of CSR and Company Management Proceedings of the International Conference on Science, Social Sciences and Management Dubai: ISTDS (The Institute of Science, Technology & Development Studies), 2019 P. neuvedeny (6 stran).

2018

 • DEMEL, J. et al. Analýza interních logistických procesů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠVERMOVÁ, P. Social Media in Human Resource Management Proceedings of the 2nd International Conference on Business Management Kyrenia, Cyprus: American Academic Research Society, 2018 P. 2 – 11. ISBN: 978-1-946782-05-2. https://www.icobm.net/official-proceedings
 • ŠVERMOVÁ, P. , and MARŠÍKOVÁ, K. Using of Social Media in Recruitment: a Case of Small And Medium Sized Enterprises in Europe Proceedings of the International Conference on Liberec Informatics Forum Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018 P. 62 – 72. ISBN: 978-80-7494-432-1.

2017

 • MARŠÍKOVÁ, K., ŠVERMOVÁ, P., MYSLIVCOVÁ, S. , and MACHÁČKOVÁ, V. Personální marketing a budování značky zaměstnavatele 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 ISBN: 978-80-7494-382-9.

2013

 • ŠVERMOVÁ, P. , and ORTOVÁ, M. The Issues of Regional Development of the Kingdom of Sweden and the Czech Republic Acta Academica Karviniensia 1. ed. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2013 P. 153 – 162. ISSN: 1212-415X.

2012

 • LUNGOVÁ, M., MARŠÍKOVÁ, K., ORTOVÁ, M. , and ŠVERMOVÁ, P. Přístupy k regoinálnímu rozvoji ve vybraných zemích Evropy 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012 ISBN: 978-80-7372-917-2.

2011

 • ŠVERMOVÁ, P. Expected Net Present Value -- Instrument for Profitable Investment ACC Journal 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 P. neuvedeny (9 stran). ISSN: 1803-9782.
 • ŠVERMOVÁ, P. Instrument of Regional Disparities Reduction - RFID Technologies in Tourism Development Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011 P. 392 – 401. ISBN: 978-80-7372-755-0.
 • ŠVERMOVÁ, P. , and ORTOVÁ, M. Možnosti zvýhodněného úvěrového financování obcí ve Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku a České republice , 2011 P. neuvedeny ( stran).
 • JÁČ, I. et al. The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment 1. ed. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011 ISBN: 978-3-8473-1124-9.
 • ŠVERMOVÁ, P. , and LOUDOVÁ, B. Využití identifikace osob v cestovním ruchu , 2011 P. neuvedeny ( stran).

2010

 • ORTOVÁ, M. , and ŘEHOŘOVÁ, P. Economic Development of Municipalities Depending on Project Management and Territorial Planning Journal of Competitiveness 1. ed. Zlín: Journal of Competitiveness, 2010 P. 14 – 28. ISSN: 1804-171X.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Education and Gender Equity , 2010 P. neuvedeny ( stran).
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Education and Gender Equity: Evidence from the Czech Republic and UK , 2010 P. neuvedeny ( stran).
 • URBÁNEK, V., ŘEHOŘOVÁ, P. , and MARŠÍKOVÁ, K. Expected Returns on University Investment: Survey in the Czech Republic and the UK Mathematical Methods in Economics 2010 1. ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010 P. 646 – 651. ISBN: 9788073942182.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. , and MARŠÍKOVÁ, K. Financing of Higher Education in Selected European Countries , 2010 P. neuvedeny ( stran).
 • ŘEHOŘOVÁ, P., ŠTICHHAUEROVÁ, E. , and JOKL, J. Genderová problematika v praxi. Komparace vyspělých tržních ekonomik a ČR 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 ISBN: 9788073726515.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. , and JOKL, J. Genderová rovnost v Evropské unii Acta Academica Karviniensia 1. ed. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2010 P. 215 – 225. ISSN: 1212-415X.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Geografie České republiky, 2010
 • JÁČ, I. et al. Jedinečnost obce v regionu 1. ed. Praha: Professional Publishing, 2010 ISBN: 9788074310386.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Lidský kapitál z pohledu akčního plánu implementace rovnosti mužů a žen do firem , 2010 P. neuvedeny ( stran).
 • URBÁNEK, V., MARŠÍKOVÁ, K. , and ŘEHOŘOVÁ, P. Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání: komparace očekávaných a reálných výdělků II 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010 ISBN: 9788073726973.
 • ŘEHOŘOVÁ, P., MARŠÍKOVÁ, K. , and URBÁNEK, V. Terciární vzdělání jako složka Indexu genderové spravedlnosti E+M Ekonomie a Management 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, vol. 1, issue 1. P. 37 – 45. ISSN: 1212-3609.

2009

 • ŘEHOŘOVÁ, P. , and DUBOVÁ, M. Assessment of Alternative Energy Sources Efficiency - Economic Model of a Project Using Reed Canary Grass , 2009 P. neuvedeny ( stran).
 • URBÁNEK, V., MARŠÍKOVÁ, K. , and ŘEHOŘOVÁ, P. Public Policy in Higher Education Development , 2009 P. neuvedeny ( stran).

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren