Login

Notice board

Notice board

Anual report for 2019

On April 28, 2020, AS TUL approved the Annual Report on the Activities of the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovations for 2019.

Annual report of CxI, 2019 in Czech language
  1. Annual report 2019 ˆ 29.5.2020

On April 28, 2020, AS TUL approved the Annual Report on the Management of the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovations for 2019.

Annual economic report of CxI, 2019 in Czech language

Director's directives

On June, 23 2020 the Annex to Director's Directive 4/2012 on the use of CxI areas, valid for all CxI workers, was updated.

Annex to Director's Directive 4/2012 on the use of CxI areas

On June 30, 2012 an Organizational charter for the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation was issued.

Organizational charter of CxI 2020

On October 1, 2018 the Director's Directive 2/2012 The Career Regulations of the CxI TUL R&D staffwas updated. 

The Career Regulations of the CxI TUL R&D staff

With effect from January 1, 2012, Director's Directive 1/2012 on the Selection Procedure for the R&D staff positions of the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation is in effect.

Director's directive on the Selection Procedure for the R&D staff positions

On January 1, 2017, revision of Directive 3/2012 on the representation during director's absence is in effect.

Directive 3/2012 on the representation during director's absence
  1. Directive 3/2012 ˆ 29.5.2020

On January 1 2019 the Annex to Director's Directive 4/2012 on the use of CxI areas, valid for all CxI workers, was updated.

Annex to Director's Directive 4/2012 on the use of CxI areas

On January 1, 2015, the Annex of Directive 5/2013 Methodology for the Evaluation of R & D Results was issued.

Annex to Directive 5/2013 Methodology for the Evaluation of R&D Results

On October 1, 2013, Director Directive 6/2013 entered into force on the Methodology of Property Management applicable to all CxI TUL workplaces.

Director Directive 6/2013 entered into force on the Methodology of Property Management

On January 2, 2018, the Director's Directive 7/2018 on the Managing and Recording Work Capacity of CxI TUL employees entered into effect.

Director's Directive 7/2018 on the Managing and Recording Work Capacity of CxI TUL employees

 

Guidelines and regulations

On 17.1.2012, the TUL Academic Senate approved the change of the Statute of the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovations.

The whole text of the statute can be found here

Notation of the AS TUL 20090210

Na zasedání Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (dále AS TUL) dne 10. února 2009 bylo schváleno zřízení vysokoškolského ústavu s názvem Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.
Whole notations is here.
The deed of foundation is here

Notation of the AS TUL 20101109

Na zasedání Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (dále AS TUL) dne 9. listopadu 2010 byl schválen jednací řád Vědecké rady Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (VR CxI). Současně byl schválen seznam členů Rady.
Whole notations is here.

Notation of thes AS TUL 20110412

Na zasedání Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (dále AS TUL) dne 12. dubna 2011 byla schválena změna jednacího řádu Vědecké rady Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (VR CxI).
Whole notations is here.
Aktuálně platný jednací řád VR CxI naleznete zde.

 

Director's orders

With effect from January 1, 2017, the revised Order No. 1/2017 will enter into force: Establishment of the Laboratory of System Integration of the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation, valid for all CxI workplaces.

With effect from 1 November 2017, revised Order No. 2/2017 will enter into force: Establishment of the Laboratory of Metamaterials (LMT) of the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation, valid for all CxI sites.

With effect from 1 June 2016, the Director's Order No. 1/2016 enters into force: Setting up the Technical Support Department of the Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation, valid for all CxI workplaces.

 

Scientific council

1st meeting of the CxI Scientific Council  - 22.11.2011

A first meeting of the CxI Scientific council took place on November 22, 2011.
Invitation to the first meeting can be found here.
Notation of the first meeting can be found here.

2nd meeting of the CxI Scientific Council - 10.10.2012

A first meeting of the CxI Scientific council took place on October 10, 2012.
Notation to the second meeting can be found here.

3rd meeting of the CxI Scientific Council - 21.11.2013

A first meeting of the CxI Scientific council took place on November 12, 2013.
Notation to the third meeting can be found here.

4th meeting of the CxI Scientific Council  - 26.11.2015

A first meeting of the CxI Scientific council took place on November 26, 2015.
Notation to the fourth meeting can be found here.

5th meeting of the CxI Scientific Council - 16.10.2018

A first meeting of the CxI Scientific council took place on October 16, 2011.
Notation to the fifth meeting can be found here.