Spolupráce

Institut pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v Liberci (CXI) představuje nejvýznamnější a nejkomplexnější výzkumný subjekt v regionu s důrazem na aplikovaný výzkum. Nabízíme špičkové technologie v oblasti materiálového výzkumu, moderních strojírenských technologií a systémové integrace. Výzkumná a technologická základna, kterou Institut disponuje, splňuje nejpřísnější kritéria současných požadavků na výzkum a spolupráci s našimi partnery. Prioritou CXI je dlouhodobá národní i mezinárodní spolupráce s výzkumnými organizacemi, firmami i veřejným sektorem. Samozřejmostí je profesionální přístup, daný zkušenosti našich klíčových pracovníků v oblastech přípravy společných projektů, realizace smluvního výzkumu nebo mezinárodní spolupráce.

Příklady úspěšné spolupráce

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren