Oddělení pro výzkum

Oddělení výzkumu zajišťuje agendu související s vědecko-výzkumnou činností CXI. Činnosti jsou zaměřeny zejména na oblast přípravy dokumentů strategie a rozvoje vědy, výzkumu a vývoje na CXI.

Hlavní činnost

  • Řízení výzkumu CXI za účelem podpory a rozvoje výzkumných témat, činností a infrastruktury na CXI.
  • Zodpovědnost za tvorbu metodiky hodnocení výsledků dosažených na výzkumných odděleních CXI za účelem hodnocení kvality a přínosu výsledků pro CXI a celou TUL a s tím související zodpovědnost za rozdělování institucionální podpory na jednotlivá výzkumná oddělení CXI a přispívání k motivaci rozvoje specifického výzkumu na CXI.
  • Shromažďování a zpracovávání údajů souvisejících s výsledky vědy a výzkumu za účelem hodnocení vědeckovýzkumné činnosti na CXI i celé TUL.
  • Spolupráce s rektorátem na předávání informací do Rejstříku informací o výsledcích (RIV), oznámeních pro správu duševního vlastnictví a také na výběru výsledků do Modulu 1 a Modulu 2 podle Metodiky 17+.
  • Zabezpečení evidence v oblasti vědy a výzkumu.
  • Vedení kontroly evidence výsledků vědy a výzkumu za CXI v databázi publikace.tul.cz.
  • Koordinace s pracovištěm informačních systémů pro evidenci publikačních výstupů.
  • Organizace výběrových řízení na vědecko-výzkumné pozice pro jednotlivá výzkumná oddělení v kategorii C1 – C4 a také na pozice vedoucích výzkumných oddělení CXI.
  • Spolupráce při podávání a řešení vědecko-výzkumných a rozvojových projektů, organizování seminářů, workshopů a konferencí v národním i mezinárodním měřítku.

Ing. Lenka Mrázková

Člen(ka) oddělení

Ing. Lenka Mrázková

tel. +420 723 082 638

E lenka.mrazkova@tul.cz

Kontakt

Oddělení pro výzkum

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren