Erasmus+

V rámci vzdělávacího programu Evropské unie s názvem Erasmus+ mohou zaměstnanci CXI absolvovat stáže, workshopy, školení, stínování se zúčastnit odborného/jazykového kurzu.

Minimální délka pobytu je 2 dny, maximální dle pravidel Erasmu+ 60 dní, ale pravidla TUL omezují financování na 14 dní včetně max. 2 dnů na cestu. Nově je také možnost využít kombinovanou formu mobility, resp. kombinace fyzické a virtuální mobility. Za virtuální mobilitu není možné nárokovat finanční příspěvek.

Ing. Alena Kábová

Koordinátor Erasmus+ na CXI

Ing. Alena Kábová

T +420 48535 3906

E alena.kabova@tul.cz

Zaměstnanci jsou každoročně v průběhu prosince či ledna osloveni e-mailem o vyhlášení aktuální výzvy programu a k předložení podkladů. Ohledně možností a dalších informací se můžete na koordinátora Erasmus+ obracet i v průběhu roku.

Uchazeči předloží Erasmus+ koordinátorce CXI:

  • přihlášku,
  • motivační dopis, který musí obsahovat odůvodnění vazby na program Erasmus+ a přínos mobility pro TUL.

Mobilitu v rámci Erasmus+ mohou absolvovat pouze zaměstnanci, kteří mají pracovní poměr na základě pracovní smlouvy.

Priority pro výběr zaměstnanců jsou následující:

  • zaměstnanec s omezenými příležitostmi,
  • zaměstnanec účastnící se mobility v rámci Erasmus+ poprvé,
  • mobility s kratší délkou pobytu,
  • jazykové kurzy mají nejnižší prioritu a jsou omezeny pouze na 1 týden.

V rámci programu Erasmus+ je také možné organizovat příjezd zahraničního odborníka.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren