Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace klade důraz na otevřenou komunikaci a spokojenost svých zaměstnanců. Vedení CXI organizuje se zaměstnanci společné diskuse, dle aktuálně zvoleného tématu zve přednášející a dále se zaměstnanci mohou setkávat s ředitelem při neformálních akcích. Za účelem zejména neformálního setkávání bylo ve vestibulu budovy vybudováno zázemí, kde se mohou zaměstnanci potkat a při šálku dobré kávy diskutovat nad pracovními i osobními tématy.

Významným nástrojem pro zjištění spokojenosti, a především zpětné vazby od zaměstnanců, jsou každoročně pořádané online průzkumy spokojenosti zaměřené zejména na pracovní prostředí, pracovní podmínky a možnosti rozvoje. První průzkum proběhl v roce 2018, průzkumy jsou přísně anonymní. Cílem průzkumu je především identifikovat nespokojenost/potenciální problémy v prostředí CXI, následně definovat opatření vedoucí k nápravě, ta implementovat a v poslední fázi ověřit účinek těchto opatření. Průzkumů se účastní v průměru 30 - 40 % zaměstnanců, což je výborné číslo.

Od počátku r. 2020 mají zaměstnanci také možnost obrátit se na veřejného ochránce práv.

Za účast v proběhlých, ale i v těch do budoucna pořádaných průzkumech a diskusích velmi děkujeme!

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren