Rozvoj pracovníků

Zvyšování či prohlubování kvalifikace je základem pro úspěšnost a konkurenceschopnost. CXI považuje tuto oblast za jednu ze svých hlavních priorit. Rozvoj pracovníků by měl být celoživotním procesem, který přispívá k úspěšnosti nejen CXI, ale zejména ke spokojenosti a motivaci pracovníka samotného. Rozvoj pracovníků je podporován z interních i projektových zdrojů.

Možnosti rozvoje pracovníků jsou na CXI, resp. TUL velice široké – podporovány jsou:

Důležitou podporou pro pracovníky CXI jsou také následující poskytované služby:

U pracovníků VaV je plně podporováno zvyšování akademické hodnosti ve spolupráci s ostatními součástmi TUL či jinými univerzitami.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren