Ženy ve vědě

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace si klade za cíl vytvářet a udržovat takové pracovní podmínky, které umožňují kariérní/profesní rozvoj pracovnic, zejména pracovnic ve vědě a výzkumu, a zároveň je k rozvoji motivují. Důležitým krokem je dbát na vyvážené zastoupení žen a mužů ve všech činnostech Ústavu a podporovat genderovou vyváženost v řešitelských týmech jednotlivých projektů a zakázek, ale také ve vedoucích pozicích.

Genderová nevyváženost ve vědě a výzkumu představuje problém pro celou Českou republiku, resp. ČR patří k evropským zemím s nejnižším procentuálním zastoupením žen ve vědě a výzkumu. Podíl žen ve vědě a výzkumu na CXI činí kolem 40 %. Ženy na CXI jsou nejvíce zastoupeny ve výzkumném směru Nanomateriály v přírodních vědách.

Do budoucna bychom rádi zlepšili poměr žen a mužů v manažerských pozicích CXI, resp. zejména zastoupení žen v pozici vedoucí výzkumného oddělení. V manažerských pozicích na úrovni ředitelství je poměr mužů a žen vyrovnaný.

Za účelem validity výsledků VaVaI je nezbytné do výzkumu začleňovat kromě genderové vyváženosti týmů také genderovou dimenzi (pozornost věnována fyzickým odlišnostem mezi muži a ženami, jiné zkušenosti, perspektivy, potřeby). Zohlednění genderové dimenze může vést k rozšíření tržního potenciálu výsledků VaVaI, může se jednat o konkurenční výhodu na trhu.

Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s Personálním a mzdovým oddělením TUL vypracovaly Plán genderové rovnosti. Plán vznikl v rámci participace TUL na projektu „Na 1 lodi – podpora rovných příležitostí ve firmách“. Cílem je implementace a monitoring opatření vedoucích k genderové vyváženosti na TUL.

Aktuální akce pro ženy ve vědě naleznete zde.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren