Karierní poradenství

Cílem poradenských služeb je podpora a rozvoj vědomostí, dovedností a návyků studentů, kteří mají zájem zlepšit svoji výchozí pozici pro úspěšné uplatnění na trhu práce (např. schopnosti komunikovat, sebeprezentovat se či orientovat se v informacích, které jsou pro vstup na trh práce potřebné).

Individuální kariérové poradenství:

  • poradenství v oblasti profesního směřování – jak pracovat s vlastním profilem (vytvoření kvalitního životopisu, motivačního i průvodního dopisu)
  • poradenství v oblasti personalistiky
  • pomoc při samotném výběru zaměstnání a kontaktu s firmou
  • podpora pro firmy s konkrétními požadavky na absolventa
  • pomoc při přípravě na vstupní pohovor, sebeprezentace
  • dále dle potřeby i doporučení spolupráce a dalších služeb nabízených v rámci Akademické poradny a centra podpory
Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti

Nabídka stáží

Nabídka stáží

Akce a workshopy

Akce a workshopy

Student Business Club

Student Business ClubHlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren