Seznam zaměstnanců

Bc. Alice Břečková

Bc. Alice Břečková

T +420 48535 3817

E alice.breckova@tul.cz

Zařazení
  • Akreditovaná laboratoř chemických sanačních procesů (LACH): laborant/technický personál
  • Oddělení aplikované biologie (OABI): laborant/technický personál
Specializace

mikrobiologie, odběry vzorků, podklady pro fakturaci

 

2015

  • KAKOSOVÁ, E. aj. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren