Seznam zaměstnanců

Daniela Myšáková

Daniela Myšáková

T +420 48535 3849

E daniela.mysakova@tul.cz

Zařazení
  • Akreditovaná laboratoř chemických sanačních procesů (LACH): laborant/technický personál
  • Oddělení environmentální chemie (OECH): laborant/technický personál
Specializace

anorganická analýza (iontová chromatografie, TOC, fotometrie), odběry vzorků

GSM +420 737 133 817

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren