Seznam zaměstnanců

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

T +420 48535 3882

E tereza.sazavska@tul.cz

Zařazení
  • Oddělení environmentální chemie (OECH): pracovník vědy a výzkumu
  • Akreditovaná laboratoř chemických sanačních procesů (LACH): pracovník vědy a výzkumu
Specializace

organická analýza - plynová chromatografie (stanovení parametru C10-40, TOL)

 

 

2024

  • VRCHOVECKÁ, S. aj. Chemical analysis of wetland plants to evaluate the bioaccumulation and metabolism of hexachlorocyclohexane (HCH) Science of The Total Environment, 2024, roč. 921, č. 171141. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724012804?via%3Dihub#ks0005
  • PRZYBYLSKA-BALCEREK, A. aj. The Content of Antioxidant Compounds and VOCs in Sorghum Grain Grown in Central and Eastern Europe Agronomy Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2024, roč. 14, č. 1. S. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 2073-4395. https://www.mdpi.com/2073-4395/14/1/217

2020

2018

2017

  • HRABÁK, P., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. a LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
  • JAKUBIČKOVÁ, M. a HULSWIT SÁZAVSKÁ, T. Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava: TANGER Ltd, 2017 S. 280 – 285. ISBN: 9788087294710. http://www.scopus.com

2016

2015

  • JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T. a ŠUBRT, J. Photocatalytic Coatings - Promising Way to Improve a Quality of Urban Building Surfaces Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology Opole, Poland: Walter de Gruyter GmbH, 2015, roč. 20, č. 1-2. S. 113 – 122. ISSN: 2084-4506. http://content.sciendo.com/view/journals/cdem/20/1-2/article-p113.xml

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren