Seznam zaměstnanců

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

T +420 48535 3650

E karel.havlicek@tul.cz

Kancelář L02015

Zařazení
 • Oddělení technologie životního prostředí (OTZP): člen(ka) oddělení
 • Akreditovaná laboratoř chemických sanačních procesů (LACH): pracovník vědy a výzkumu
Jazykové znalosti
čeština, angličtina, ruština
Specializace

Biotechnologie vod; Nanomateriály; Respirometrie; Vedení a řešení projektů, Komunikace s odbornou veřejností (publikace, konference aj.)

Expertní člen CzWA; Člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje

 

Dosažené vzdělání

Technická univerzita v Liberci - Nanotechnologie, Biotechnologie (Bc., Ing., Ph.D.)

Další funkce

Interní auditor akreditované laboratoře

Zástupce vedoucí, zástupce manažera kvality akreditované laboratoře

 

2023

 • HAVLÍČEK, K. aj. Kompozitní nanovlákenný nosič s integrovanou živinovou složkou [užitný vzor] Zapsán 20231120 pod číslem 37498. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037498.pdf
 • HAVLÍČEK, K. aj. Nanovlákenný nosič pro konzervaci vinařských kvasinek [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K. aj. Nanovlákenný nosič pro prospekci - „sběrač“ [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K. aj. Postup výroby kompozitního nanovlákenného nosiče s integrovanou živinovou složkou [ověřená technologie]. 2023.
 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. aj. Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment Journal of Industrial Textiles Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 2023, roč. 53, č. August. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1528-0837. https://doi.org/10.1177/15280837231154533

2022

 • RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120
 • HAVLÍČEK, K. aj. High Barrier Nanocomposite Film with Accelerated Biodegradation by Clay Swelling Induced Fragmentation Macromolecular Materials and Engineering Wiley, 2022, roč. 307, č. 6. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 1438-7492. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mame.202100727
 • NECHANICKÁ, M. aj. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. aj. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 • LEDERER, T., HAVLÍČEK, K. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Technologie úplného odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyráběných textilních nosičů biomasy [ověřená technologie]. 2022.
 • LEDERER, T. aj. Textilní nosič biomasy [užitný vzor] Zapsán 20220215 pod číslem 35793. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035793.pdf

2021

 • VENKATESHAIAH, A. aj. Alkenyl succinic anhydride modified tree-gum kondagogu: A bio-based material with potential for food packaging Carbohydrate Polymers 1. vyd. Oxon: ELSEVIER SCI LTD, 2021, roč. 266, č. August. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0144-8617. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861721005130
 • HAVLÍČEK, K., NECHANICKÁ, M., LEDERER, T. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methods Ecotoxicology and Environmental Safety ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 225, č. 12. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0147-6513. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651321009076?via=ihub
 • HAVLÍČEK, K. a LEDERER, T. Core/Shell nosič biomasy pro systémy MBBR [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M., HAVLÍČEK, K. a ŘEZANKA, M. Development of conductive nanomaterials for biotechnology applications World Nanotechnology Conference, 2021S. https://worldnanotechnologyconference.com/about/past-events
 • SCHOVANEC, P. aj. Feasibilities of foam-forming bacteria disintegration by ultrasonic atomization EPJ Web of Conferences 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2021 S. 193 – 196. ISSN: 2100-014X. https://doi.org/10.1051/epjconf/202226401040
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification Reactor Environmental Technology and Innovation 1. vyd. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2021, roč. 21, č. February. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 2352-1864. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186421000213
 • HAVLÍČEK, K., LEDERER, T., NECHANICKÁ, M. a KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOV SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 14. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA VODA 2021 1. vyd. Brno: ASOCIACE PRO VODU ČR z.s., 2021 S. 193 – 201. ISBN: 978-80-11-00385-2. https://www.czwa.cz/podrobny-program-CZ485

2020

2019

 • GRÉGR, J. aj. Elektricky zvlákněné materiály s integrovanými anorganickými částicemi POLYMER COMPOSITES 2019 – Proceedings Praha: Czech Technical University in Prague, 2019 S. 23 – 28. ISBN: 978-80-01-06582-2. http://polymer-composites.cz/sbornik-konference-2019/
 • HAVLÍČEK, K., GRÉGR, J., LEDERER, T. a SVOBODOVÁ, L. Funkční vzorek kompozitního nanovlákenného nosiče biomasy [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K., DOLINA, J., DVOŘÁK, L. a NOSEK, J. Modification of PES membrane through in-situ formed silver nanoparticles to mitigate biofouling World Nanotechnology Conference, Dubai, UAE Dubai: , 2019S.
 • HAVLÍČEK, K. Modified nanofibrous carriers for specific growth of bacteria and modern methods of biofilm evaluation 11th IWA EE YWP Conference: Water for All, Water for Nature, Reliable Water Supply, Wastewater, Treatment and Reuse Praha: , 2019S.
 • HAVLÍČEK, K. Nanofibers for Immobilization of Microorganisms Used for Advanced Nitrogen Removal from Wastewater Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 2019 1. vyd. Petrohrad, Rusko: , 2019S. ISBN: 978-5-94211-875-4.

2017

 • HAVLÍČEK, K., GRÉGR, J. a KEJZLAR, P. Nanofibers with incorporated magnetic nanoparticles NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2016 1. vyd., 2017 S. 308 – 313. ISBN: 978-808729471-0.

2015

 • HAVLÍČEK, K., KOŠŤÁKOVÁ, E., GRÉGR, J. a KEJZLAR, P. Nanofibers with Magnetic Properties Nanocon 2015 Conference proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2015 S. 302 – 308. ISBN: 9788087294635.

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren