+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Accredited laboratory Team

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

T +420 48535 3012

E lenka.lacinova@tul.cz

2019

 • LACINOVÁ, L. et al. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [utility model] Enlisted at 20191203 as No. 33464.
 • LACINOVÁ, L., MACKOVÁ, H., LHOTSKÝ, O. , and HEŘMÁNKOVÁ, M. Technologie použití nanočástic železa s biodegradabilní slupkou pro čištění podzemních vod kombinací nano-bio procesů [ověřená technologie]. 2019.

2018

 • NĚMEČEK, J., LACINOVÁ, L. , and KOZUBEK, P. Sanační technologie Biofer-rem pro biogeochemickou transformaci chlorovaných ethenů v podzemní vodě [ověřená technologie]. 2018.

2017

 • LACINOVÁ, L., NĚMEČEK, J. , and KOZUBEK, P. Sanační prostředek Biofer-m pro podporu biogeochemické transformace chlorovaných ethenů v podzemní vodě [funkční vzorek]

2015

 • NĚMEČEK, J. et al. Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test Journal of Hazardous Materials 1. ed. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, vol. 300, issue 300. P. 670 – 679. ISSN: 0304-3894.
 • PEŠKOVÁ, K. et al. Oxidic Shield And Its Influence on the Reactivity And Migration of Air-stable Iron Nanoparticles NANOCON 2015 - International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 P. 183 – 188. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • PEŠKOVÁ, K. et al. Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015

2013

 • ČERNÍK, M., LACINOVÁ, L., HRABAL, J. , and ČERNÍKOVÁ, M. In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes Ecological Chemistry and Engineering S 3. ed. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2013, vol. 20, issue 3. P. 463 – 473. ISSN: 1898-6196.

2012

 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. , and SODOMKOVÁ, M. Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod Sanační technologie XV 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2012pp. ISBN: 978-80-86832-66-1.
 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. , and ČERNÍK, M. Zkušenosti s redukcí Cr6+ nanoželezem a testování nových typů nanoželez Znečistené územia 2012 1. ed. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 2012 P. 73 – 76. ISBN: 9788096995882.
 

Junior researchers

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

T +420 48535 3650

E karel.havlicek@tul.cz

Water biotechnology; Nanomaterials; Respirometry; Project management, Communication with the professional public (publications, conferences, etc.)

Expert member of CzWA; Member of the Council for Research, Development and Innovation of the Liberec Region

 

 

2023

 • HAVLÍČEK, K. et al. Kompozitní nanovlákenný nosič s integrovanou živinovou složkou [utility model] Enlisted at 20231120 as No. 37498. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037498.pdf
 • HAVLÍČEK, K. et al. Nanovlákenný nosič pro konzervaci vinařských kvasinek [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K. et al. Nanovlákenný nosič pro prospekci - „sběrač“ [funkční vzorek]
 • HAVLÍČEK, K. et al. Postup výroby kompozitního nanovlákenného nosiče s integrovanou živinovou složkou [ověřená technologie]. 2023.
 • KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. et al. Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatment Journal of Industrial Textiles Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 2023, vol. 53, issue August. P. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1528-0837. https://doi.org/10.1177/15280837231154533

2022

 • RAMAKRISHNAN, R. K. et al. Gum Hydrocolloids Reinforced Silver Nanoparticle Sponge for Catalytic Degradation of Water Pollutants Polymers MDPI, 2022, vol. 14, issue 15. P. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3120
 • HAVLÍČEK, K. et al. High Barrier Nanocomposite Film with Accelerated Biodegradation by Clay Swelling Induced Fragmentation Macromolecular Materials and Engineering Wiley, 2022, vol. 307, issue 6. P. neuvedeny (8 stran). ISSN: 1438-7492. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mame.202100727
 • NECHANICKÁ, M. et al. Laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotka [funkční vzorek]
 • NECHANICKÁ, M. et al. Ověřená technologie elektro-post-denitrifikace s reálnými vodami [ověřená technologie]. 2022.
 • LEDERER, T., HAVLÍČEK, K. , and KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Technologie úplného odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyráběných textilních nosičů biomasy [ověřená technologie]. 2022.
 
Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

T +420 48535 3882

E tereza.sazavska@tul.cz

2024

 • VRCHOVECKÁ, S. et al. Chemical analysis of wetland plants to evaluate the bioaccumulation and metabolism of hexachlorocyclohexane (HCH) Science of The Total Environment, 2024, vol. 921, issue 171141. P. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724012804?via%3Dihub#ks0005
 • PRZYBYLSKA-BALCEREK, A. et al. The Content of Antioxidant Compounds and VOCs in Sorghum Grain Grown in Central and Eastern Europe Agronomy Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2024, vol. 14, issue 1. P. neuvedeny (22 stranky). ISSN: 2073-4395. https://www.mdpi.com/2073-4395/14/1/217

2020

2018

2017

 • HRABÁK, P., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T., NOVOTNÝ, V. , and LÍSKOVÁ, K. Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí [souhrnná výzkumná zpráva].
 • JAKUBIČKOVÁ, M. , and HULSWIT SÁZAVSKÁ, T. Photocatalytic active coatings-environmental way to improve quality and durability of buildings 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016) Ostrava: TANGER Ltd, 2017 P. 280 – 285. ISBN: 9788087294710. http://www.scopus.com

2016

2015

 • JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F., HULSWIT SÁZAVSKÁ, T. , and ŠUBRT, J. Photocatalytic Coatings - Promising Way to Improve a Quality of Urban Building Surfaces Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology Opole, Poland: Walter de Gruyter GmbH, 2015, vol. 20, issue 1-2. P. 113 – 122. ISSN: 2084-4506. http://content.sciendo.com/view/journals/cdem/20/1-2/article-p113.xml
 

Lab technician,technical staff

Bc. Alice Břečková

Bc. Alice Břečková

T +420 48535 3817

E alice.breckova@tul.cz

2015

 • KAKOSOVÁ, E. et al. Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, 2015 http://www.mosbiotechworld.ru
 

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren