+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Lucie Cádrová

Ing. Lucie Cádrová

E lucie.cadrova@tul.cz

Jobs
 • (OECH): Member of department

2017

 • NOSEK, J., PLUHAŘ, T. , and CÁDROVÁ, L. Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. et al. Kompozitní Fe materiál pro in-situ sanaci s povrchovou modifikací detergentem MSJ [funkční vzorek] http://www.cxi.tul.cz

2016

 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. , and CÁDROVÁ, L. Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • CÁDROVÁ, L., ANTOŠ, V. , and NOSEK, J. Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody [utility model] Enlisted at 20160322 as No. 29308. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029308.pdf
 • VANĚČEK, M. et al. Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymeru [patent] Granted at 20160622 as No. 306095. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/306/306095.pdf

2015

 • NOSEK, J. et al. Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole [ověřená technologie]. 2015.
 • KAKOSOVÁ, E. et al. Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 2015 P. 11 – 15. ISBN: 978-80-86832-87-6.
 • ANTOŠ, V., KAKOSOVÁ, E., JIŘÍČKOVÁ, L. , and NOSEK, J. Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 2015 P. 116 – 119. ISBN: 978-80-86832-85-2. http://www.ekomonitor.cz/
 • NOSEK, J., ČERNÍK, M., PLUHAŘ, T. , and JIŘÍČKOVÁ, L. Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • WACLAWEK, S. et al. Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes Ecological Chemistry and Engineering S 1. ed. OPOLE, POLAND: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2015, vol. 22, issue 4. P. 577 – 587. ISSN: 1898-6196. http://www.degruyter.com/view/j/eces.2015.22.issue-4/eces-2015-0034/eces-2015-0034.xml

2014

 • NOSEK, J. , and JIŘÍČKOVÁ, L. Laboratorní ověření kombinované sanační metody nZVI-laktát [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. , and JIŘÍČKOVÁ, L. Laboratorní ověření účinnosti podpory reaktivity železných částic na podzemní vodě z lokality Písečná [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J. et al. Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOSEK, J., NECHANICKY, P., JIŘÍČKOVÁ, L. , and ŠURÁŇOVÁ, R. Porovnání migračních vlastností nových typů železných nanočástic , 2014 P. neuvedeny ( stran).
 • NOSEK, J. , and JIŘÍČKOVÁ, L. Provedení technických prací - podpoření injektovaného nZVI pomocí ss proudu v souvislosti s použitím patentu 304152. Monitoring vybraných parametrů a vyhodnocení [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ČERNÍK, M. et al. Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice [utility model] Enlisted at 20140227 as No. 26526.
 • MACHÁČKOVÁ, J., JIŘÍČKOVÁ, L., NOSEK, J. , and HRABÁK, P. Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě [souhrnná výzkumná zpráva].

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren