+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

T +420 48535 3012

E lenka.lacinova@tul.cz

Jobs
 • (OECH): Senior researcher
 • (LACH): Department head

2019

 • LACINOVÁ, L. et al. Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní [utility model] Enlisted at 20191203 as No. 33464.
 • LACINOVÁ, L., MACKOVÁ, H., LHOTSKÝ, O. , and HEŘMÁNKOVÁ, M. Technologie použití nanočástic železa s biodegradabilní slupkou pro čištění podzemních vod kombinací nano-bio procesů [ověřená technologie]. 2019.

2018

 • NĚMEČEK, J., LACINOVÁ, L. , and KOZUBEK, P. Sanační technologie Biofer-rem pro biogeochemickou transformaci chlorovaných ethenů v podzemní vodě [ověřená technologie]. 2018.

2017

 • LACINOVÁ, L., NĚMEČEK, J. , and KOZUBEK, P. Sanační prostředek Biofer-m pro podporu biogeochemické transformace chlorovaných ethenů v podzemní vodě [funkční vzorek]

2015

 • NĚMEČEK, J. et al. Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test Journal of Hazardous Materials 1. ed. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, vol. 300, issue 300. P. 670 – 679. ISSN: 0304-3894.
 • PEŠKOVÁ, K. et al. Oxidic Shield And Its Influence on the Reactivity And Migration of Air-stable Iron Nanoparticles NANOCON 2015 - International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. ed. Ostrava: Tanger, spol. s.r.o., 2015, 2015 P. 183 – 188. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • PEŠKOVÁ, K. et al. Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015

2013

 • ČERNÍK, M., LACINOVÁ, L., HRABAL, J. , and ČERNÍKOVÁ, M. In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes Ecological Chemistry and Engineering S 3. ed. Opole: SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 2013, vol. 20, issue 3. P. 463 – 473. ISSN: 1898-6196.

2012

 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. , and SODOMKOVÁ, M. Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod Sanační technologie XV 1. ed. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 2012pp. ISBN: 978-80-86832-66-1.
 • PARMA, P., LACINOVÁ, L., DYKOVÁ, Z. , and ČERNÍK, M. Zkušenosti s redukcí Cr6+ nanoželezem a testování nových typů nanoželez Znečistené územia 2012 1. ed. Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 2012 P. 73 – 76. ISBN: 9788096995882.

2011

 • LACINOVÁ, L., SODOMKOVÁ, M. , and FILIP, J. Studium vlivu velikosti mikroskopického železa na jeho reaktivitu s chlorovanými eteny, 2011
 • KLÍMKOVÁ, ?. T. et al. Zero-valent iron nanoparticles in treatment of acid mine water from in situ uranium leaching Environmental Science and Pollution Research Pergamon Press Ltd., 2011, vol. 82, issue 8. P. 1178 – 1184. ISSN: 0045-6535.

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren