Seznam zaměstnanců

Ing. Martin Palušák

Ing. Martin Palušák

T +420 48535 3937

E martin.palusak@tul.cz

Zařazení
  • Oddělení environmentální chemie (OECH): pracovník vědy a výzkumu
  • Akreditovaná laboratoř chemických sanačních procesů (LACH): pracovník vědy a výzkumu
Specializace

anorganická analýza (ICP-MS)

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren