Přístroje Analytická laboratoř CXI TUL

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Ing. Martin Palušák

T +420 48535 3937

E martin.palusak@tul.cz

Ultrastopová analýza prvků v kapalných (vodných) vzorcích, v pevných vzorcích po rozkladu. Stanovení koncentrace iontů a velikosti nanočástic.

 
Iontový chromatograf 1

Iontový chromatograf 1

Daniela Myšáková

T +420 48535 3849

E daniela.mysakova@tul.cz

Stanovení nízkých koncentrací aniontů ve vodných vzorcích

 
Iontový chromatograf 2

Iontový chromatograf 2

Daniela Myšáková

T +420 48535 3849

E daniela.mysakova@tul.cz

Stanovení aniontů ve vodných vzorcích

 
Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES)

Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES)

Hana Pohlreichová

T +420 48535 3849

E hana.pohlreichova@tul.cz

Stanovení vybraných prvků v kapalných (vodných) vzordích, v pevných vzorcíxh po rozkladu

 
Plynový chromatograf s FID, µECD a MS detektorem

Plynový chromatograf s FID, µECD a MS detektorem

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

T +420 48535 3882

E tereza.sazavska@tul.cz

Stanovení nepolárních polutantů v environmentálních matricích.

 
Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 1

Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 1

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

T +420 48535 3882

E tereza.sazavska@tul.cz

Stanovení těkavých organických látek a permanentních plynů ve vodách

 
Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 2

Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 2

Mgr. Tereza Hulswit Sázavská, Ph.D.

T +420 48535 3882

E tereza.sazavska@tul.cz

Stopové stanovení perzistentních polutantů v environmentálních matricích.

 
Rtuťový analyzátor AMA

Rtuťový analyzátor AMA

Hana Pohlreichová

T +420 48535 3849

E hana.pohlreichova@tul.cz

Stanovení celkové rtuti ve vodných a pevných vzorcích.

 
TOC analyzátor

TOC analyzátor

Daniela Myšáková

T +420 48535 3849

E daniela.mysakova@tul.cz

Stanovení forem uhlíku (TOC, DOC, TIC) a celkového dusíku (TN) ve vodných vzorcích.

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren