Přístroje Akreditovaná laboratoř chemických sanačních procesů

Analyzátor celkového organického uhlíku a celkového dusíku (ve vodách)

Analyzátor celkového organického uhlíku a celkového dusíku (ve vodách)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení TOC a TN hodnot ve vodných vzorcích.

 
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Kovové prvky a jejich speciace, iontové a nanočásticové formy

 
Iontový chromatograf s autosamplerem 1

Iontový chromatograf s autosamplerem 1

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení aniontů ve vodných vzorcích

 
Iontový chromatograf s autosamplerem 2

Iontový chromatograf s autosamplerem 2

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení aniontů ve vodných vzorcích

 
Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES)

Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (ICP-OES)

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení kovových kationů ve vodách

 
Plynový chromatograf s FID, µECD a MS detektorem

Plynový chromatograf s FID, µECD a MS detektorem

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení nepolárních polutantů v environmentálních matricích, necílový monitoring plných MS spekter

 
Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 1

Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 1

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení těkavých organických látek a permanentních plynů ve vodách

 
Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 2

Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC-MS/MS 2

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stopové stanovení perzistentních polutantů v environmentálních matricích

 
Rtuťový analyzátor AMA

Rtuťový analyzátor AMA

Ing. Klára Lísková

T +420 48535 3824

E klara.liskova1@tul.cz

Stanovení celkové rtuti ve vodných a pevných vzorcích.

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren