Kontroly sterilizátorů a autoklávů

 

Kontroly sterilizátorů a autoklávů

Kontrolu účinnosti sterilizační techniky poskytujeme veškerým zdravotnickým zařízením a dále tam, kde se sterilizují pracovní nástroje (provozovny pedikúry, tetovací studia, aj.).

Pracujeme v souladu s platnou legislativou, veškeré služby odpovídají požadavkům vyhlášky č. 306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění. Dále podle Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, v platném znění a Metodického návodu k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů AHEM 1/2014.

Naše akreditovaná laboratoř nabízí v oblasti kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů tyto služby:

  • Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů jak pomocí biologických systémů (bioindikátory), tak i nebiologických systémů (Bowie-Dick/Helix testy, chemické testy, fyzikální parametry).
  • Kultivace bioindikátorů při kontrole účinnosti sterilizačních přístrojů. 
  • Poradenská činnost, hodnocení ve vztahu k legislativě.

 

Kontakt

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL
Analytická laboratoř CXI TUL
Bendlova 1409/7, 460 01 Liberec

Jitka Landová
Telefon: 734 518 420
Email: jitka.landova@tul.cz

IČ: 467 478 85

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren