Oddělení vozidel

Oddělení vozidel se zaměřuje na vývoj progresivních typů pohonných jednotek a netradičních hnacích ústrojí, vývoj specializovaných zkušebních zařízení a metod pro testování mobilní techniky, provádění experimentů, specifických zkoušek a hodnocení pro potřeby průmyslu, zejména automobilového.

Výzkum

Oddělení vozidel se zaměřuje na veškeré aktivity týkající se vývoje a testování pohonných soustav a motorů, ekonomicko-emisních vlastností zážehových a vznětových spalovacích motorů na kapalná, plynná (klasická a alternativní) paliva a jejich směsi (benzín, nafta, LPG, CNG, vodík, metylestery olejů, metanol, etanol) určených pro pohonné jednotky v dopravě, v pracovních strojích a energetických zařízeních.

Dalšími aktivitami jsou převodové řetězce přenosu energie v klasickém i hybridním uspořádání spalovacího motoru, elektromotoru, palivového článku, akumulátoru, elektrolyzéru a koly vozidla resp. náhonu pracovního stroje.

Nové hybridní systémy pohonu mobilních i stacionárních prostředků splňující budoucí limity emisí EU 6 a limity pro skleníkové plyny s důrazem na použití nových druhů paliv z obnovitelných zdrojů.

Vývoje a testování pohonných soustav a motorů

Ekonomicko-emisních vlastností zážehových a vznětových spalovacích motorů na kapalná, plynná (klasická a alternativní) paliva a jejich směsi (benzín, nafta, LPG, CNG, vodík, metylestery olejů, metanol, etanol)

Publikace

2021

BERAN, L. aj. A New Way to Design Software for Industrial Automation - 3d Printer Cement Mixtures MM Science Journal 1. vyd. Prague: MM SCIENCE, 2021, roč. 2021, č. MAR. S. 4223 – 4229. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2021/articles/a-new-way-to-design-software-for-industrial-automation-3d-printer-cement-mixtures

2020

BŘOUŠEK, J. aj. Concept of Autonomous Electric Modular Platform for Transport of Freight and Equipment Proceedings of the 1st International Conference on Automotive Industry 2020 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO University, 2020 S. 62 – 69. ISBN: 978-80-7654-016-3, ISSN: 1803-5248. https://cld.bz/zaOi7qu

BŘOUŠEK, J., BRABEC, P., JEŽEK, J. a PETR, T. Design And Optimization of the Steering Knuckle for an Utility Vehicle 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE Porto: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2020 S. 105 – 110. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm

Kontakt

Oddělení vozidel

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren