Publikace Oddělení vozidel

2023

PETR, T., BŘOUŠEK, J. a VOŽENÍLEK, R. Design of autonomous-ready vehicle for efficient cargo transportation 49. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDIER DOPRAVNÝCH, MANIPULAČNÝCH, STAVEBNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2023 S. 201 – 208. ISBN: 978-80-228-3381-3.

BŘOUŠEK, J., PETR, T. a MENDŘICKÝ, R. Displacement Analysis of Large-Scale Robotic Arm for Printing Cement Mortar Using Photogrammetry Machines BASEL: MDPI AG, 2023, roč. 11, č. 1. S. 37. ISSN: 2075-1702. https://www.mdpi.com/2075-1702/11/1/37/pdf

PETR, T. a BŘOUŠEK, J. The vital role of mechanical engineering in autonomous vehicle component design KOKA 2023, 54TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CZECH AND SLOVAK UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS FOCUSED ON RESEARCH AND TEACHING METHODS RELATED TO INTERNAL COMBUSTION ENGINES, ALTERNATIVE POWERTRAINS AND TRANSPORT Brno: , 2023 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-214-6164-2.

2022

RÁFTL, J. aj. 3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-632-5.

PETR, T. aj. Measuring the Efficiency of Reduction Gearboxes for Electric Utility Vehicles during Specific Driving Cycles STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING LJUBLJANA: Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, 2022, roč. 68, č. 5. S. 303 – 313. ISSN: 0039-2480. https://www.sv-jme.eu/article/measuring-the-efficiency-of-reduction-gearboxes-for-electric-utility-vehicles-during-specific-driving-cycles/

PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]

VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]

VOŽENÍLEK, R. aj. Náprava modelu platformy elektrického vozidla [funkční vzorek]

VOŽENÍLEK, R., NĚMEČEK, P., ZVOLSKÝ, T. a BOROVIČKA, J. Optimized frame for gearbox mimicking real stifness of car body in mounting points [funkční vzorek]

BŘOUŠEK, J. aj. Robotic Arm Design, Development and Control for Printing Cement Mixtures MM Science Journal MM SCIENCE, 2022, roč. 2022, č. 03. S. 5550 – 5558. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2022/articles/robotic-arm-design-development-and-control-for-printing-cement-mixtures

ZVOLSKÝ, T., MALÝ, M., VOŽENÍLEK, R. a RYCHTÁŘ, V. SW for evaluation of oil circuit parameters using data measured on a real engine [software].

2021

BERAN, L. aj. A New Way to Design Software for Industrial Automation - 3d Printer Cement Mixtures MM Science Journal 1. vyd. Prague: MM SCIENCE, 2021, roč. 2021, č. MAR. S. 4223 – 4229. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2021/articles/a-new-way-to-design-software-for-industrial-automation-3d-printer-cement-mixtures

JEŽEK, J. aj. Elektrický hnací agregát modelu platformy elektrického vozidla [funkční vzorek]

KAJZR, D. aj. New Design of Plc-based Robotic Control System for Concrete Printing in Building Construction MM Science Journal, 2021, roč. 2021, č. December. S. 5346 – 5352. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/december-2021/articles/new-design-of-plc-based-robotic-control-system-for-concrete-printing-in-building-construction

PŘEČEK, A. aj. Ověřená technologie výroby karoserie [ověřená technologie]. 2021.

2020

BŘOUŠEK, J. aj. Concept of Autonomous Electric Modular Platform for Transport of Freight and Equipment Proceedings of the 1st International Conference on Automotive Industry 2020 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO University, 2020 S. 62 – 69. ISBN: 978-80-7654-016-3, ISSN: 1803-5248. https://cld.bz/zaOi7qu

BŘOUŠEK, J., BRABEC, P., JEŽEK, J. a PETR, T. Design And Optimization of the Steering Knuckle for an Utility Vehicle 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE Porto: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2020 S. 105 – 110. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm

JEŽEK, J. aj. Jednostupňová převodovka pro autonomní vozidlo [funkční vzorek]

BERAN, L. aj. Řídicí systém pro testbed DY-A-NA určený pro tisk cementových směsí [funkční vzorek] http://3dstar.tul.cz/

BŘOUŠEK, J. aj. Testbed DY-A-NA určený pro tisk cementových směsí [funkční vzorek] http://3dstar.tul.cz/

BŘOUŠEK, J., PETR, T., JEŽEK, J. a VOŽENÍLEK, R. TRANSMISSION DESIGN FOR AN AUTONOMOUS MODULAR PLATFORM 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE PORTO: Inegi-Inst Engenharia Mecanica E Gestao Industrial, 2020 S. 465 – 468. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm

BERAN, L., ZÁDA, V., PETR, T. a BŘOUŠEK, J. Vyvažovací systém robotického ramene manipulátoru [užitný vzor] Zapsán 20200225 pod číslem 33763. https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

BERAN, L., ZÁDA, V., PETR, T. a BŘOUŠEK, J. Vyvažovací systém robotického ramene manipulátoru [patent] Udělen 20200430 pod číslem 308349. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308349.pdf

Hlavní partneři

Skupina UJV
Škoda Auto
AWAL
Elmarco
Česká Zbrojovka
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Atrea
Innogy
Auren