Tým Oddělení vozidel

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

2023

 • BERAN, L. aj. Řídicí systém pro robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • PETR, T. aj. Robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]

2022

 • RÁFTL, J. aj. 3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-632-5.
 • BRABEC, P. aj. 48.mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědelských strojů [konference].
 • VOŽENÍLEK, R., BRABEC, P. a KOREJTKO, L. Brzda pro kolejové vozidlo [funkční vzorek]
 • PETR, T. aj. Measuring the Efficiency of Reduction Gearboxes for Electric Utility Vehicles during Specific Driving Cycles STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING LJUBLJANA: Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, 2022, roč. 68, č. 5. S. 303 – 313. ISSN: 0039-2480. https://www.sv-jme.eu/article/measuring-the-efficiency-of-reduction-gearboxes-for-electric-utility-vehicles-during-specific-driving-cycles/
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • PROCHÁZKA, R. aj. MOTORING ENGINE DUTY CYCLE WITH MAXIMUM CYLINDER PRESSURES AS IN REAL ENGINE OPERATION LIII. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research in Vehicles and Power Units Bratislava, Slovak Republic: STU Bratislava, 2022 S. 31 – 39. ISBN: 978-80-227-5215-2.
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Náprava modelu platformy elektrického vozidla [funkční vzorek]
 

Laborant/technický personál

Ostatní členové

Ing. Leoš Beran, Ph.D.

Ing. Leoš Beran, Ph.D.

T +420 48535 3772

E leos.beran@tul.cz

2023

 • BERAN, L. aj. Řídicí systém pro robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • PETR, T. aj. Robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • MYSLIVEC, T., KAJZR, D. a BERAN, L. Software pro řízení tiskové hlavy a ovládání robotického ramene Printing Mantis [software]. Dostupné z: http://3dstar.tul.cz/.

2022

 • RÁFTL, J. aj. 3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-632-5.
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • BŘOUŠEK, J. aj. Robotic Arm Design, Development and Control for Printing Cement Mixtures MM Science Journal MM SCIENCE, 2022, roč. 2022, č. 03. S. 5550 – 5558. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2022/articles/robotic-arm-design-development-and-control-for-printing-cement-mixtures

2021

 
Ing. Josef Břoušek, Ph.D.

Ing. Josef Břoušek, Ph.D.

E josef.brousek@tul.cz

Elektrická vozidla a elektrická hnací ústrojí - výzkum, vývoj a experimentální testování
Převodovky elektrických vozidel - výzkum, vývoj a experimentální testování
Specializovaná automatizovaná vozidla - výzkum a vývoj
Mechanická konstrukce a všeobecné strojírenství - návrh a vývoj specializovaných zkušebních zařízení

2023

 • BŘOUŠEK, J., PETR, T. a MENDŘICKÝ, R. Displacement Analysis of Large-Scale Robotic Arm for Printing Cement Mortar Using Photogrammetry Machines BASEL: MDPI AG, 2023, roč. 11, č. 1. S. 37. ISSN: 2075-1702. https://www.mdpi.com/2075-1702/11/1/37/pdf
 • BERAN, L. aj. Řídicí systém pro robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • PETR, T. aj. Robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]

2022

 • RÁFTL, J. aj. 3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-632-5.
 • BRABEC, P. aj. 48.mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědelských strojů [konference].
 • BŘOUŠEK, J. a PETR, T. MEASUREMENT OF ENERGY CONSUMPTION IN A SINGLE-SPEED GEARBOX M2D2022 - 9th International Conference on MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN Porto, portugal: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2022 S. 409 – 410. ISBN: 978-989-54756-3-6.
 • PETR, T. aj. Measuring the Efficiency of Reduction Gearboxes for Electric Utility Vehicles during Specific Driving Cycles STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING LJUBLJANA: Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, 2022, roč. 68, č. 5. S. 303 – 313. ISSN: 0039-2480. https://www.sv-jme.eu/article/measuring-the-efficiency-of-reduction-gearboxes-for-electric-utility-vehicles-during-specific-driving-cycles/
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Náprava modelu platformy elektrického vozidla [funkční vzorek]
 
Ing. Tomáš Kubíček

Ing. Tomáš Kubíček

E tomas.kubicek@tul.cz

2022

 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]

2020

 
Ing. Radek Procházka

Ing. Radek Procházka

E radek.prochazka@tul.cz

2022

 • BRABEC, P. aj. 48.mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědelských strojů [konference].
 • NGUYEN, P. D. aj. APPLICATION OF CNG FUEL ON MOTORCYCLE ENGINES International Journal of Mechanical Engineering and Technology IAEME Publication, 2022, roč. Volume 14, č. Issue 01. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0976-6340. https://iaeme.com/Home/article_id/IJMET_14_01_001
 • PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A. a NGUYEN, P. D. COMBUSTION MODEL FOR THE SPARK-IGNITION ENGINE M2D2022 - 9th International Conference on MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN Porto, Portugal: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial Rua Dr Roberto Frias, 2022 S. 531 – 546. ISBN: 978-989-54756-3-6.
 • NGUYEN, P. D. aj. Evaluation of operating parameters of dual-fuel engines when using diesel, CNG/diesel and LPG/diesel 48. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů Liberec: KVM, TUL, 2022 S. 174 – 181. ISBN: 978-80-7494-606-6, ISSN: 978-80-74. https://etul.publi.cz/book/2076-48-mezinarodni-konference-kateder-dopravnich-manipulacnich-stavebnich-a-zemedelskych-stroju
 • PROCHÁZKA, R. aj. MOTORING ENGINE DUTY CYCLE WITH MAXIMUM CYLINDER PRESSURES AS IN REAL ENGINE OPERATION LIII. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research in Vehicles and Power Units Bratislava, Slovak Republic: STU Bratislava, 2022 S. 31 – 39. ISBN: 978-80-227-5215-2.
 • DITTRICH, A., KRÁL, T., POPELKA, J. a PROCHÁZKA, R. MPI adapter for variable positioning of the intake fuel injector [funkční vzorek]
 • PROCHÁZKA, R. aj. Multifunction valve for FMEP measurement [funkční vzorek]
 • PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A., VOŽENÍLEK, R. a BEROUN, S. New Ways to Measure Mechanical Losses by Motoring an ICE with Increased Cylinder Pressure Applied Sciences Basel: MDPI - Applied Sciences, 2022, roč. 12, č. 4. S. 1 – 22. ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/12/4/2155
 • PROCHÁZKA, R. aj. The Working Cycle of the Motoring Internal Combustion Engine by a New Method with Cylinder Pressures as in Real Engine Operation Strojnicky Casopis Slovak University of Technology in Bratislava, 2022, roč. 72, č. 3. S. 41 – 52. ISSN: 0039-2472.
 • NGUYEN, P. D., PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A. a LAURIN, J. Výzkum spalování paliv z obnovitelných zdrojů v dvoupalivových motorech [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Tomáš Zvolský, Ph.D.

Ing. Tomáš Zvolský, Ph.D.

E tomas.zvolsky@tul.cz

2022

 • PETR, T. aj. Measuring the Efficiency of Reduction Gearboxes for Electric Utility Vehicles during Specific Driving Cycles STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING LJUBLJANA: Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, 2022, roč. 68, č. 5. S. 303 – 313. ISSN: 0039-2480. https://www.sv-jme.eu/article/measuring-the-efficiency-of-reduction-gearboxes-for-electric-utility-vehicles-during-specific-driving-cycles/
 • PROCHÁZKA, R. aj. MOTORING ENGINE DUTY CYCLE WITH MAXIMUM CYLINDER PRESSURES AS IN REAL ENGINE OPERATION LIII. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research in Vehicles and Power Units Bratislava, Slovak Republic: STU Bratislava, 2022 S. 31 – 39. ISBN: 978-80-227-5215-2.
 • VOŽENÍLEK, R., NĚMEČEK, P., ZVOLSKÝ, T. a BOROVIČKA, J. Optimized frame for gearbox mimicking real stifness of car body in mounting points [funkční vzorek]
 • ZVOLSKÝ, T., MALÝ, M., VOŽENÍLEK, R. a RYCHTÁŘ, V. SW for evaluation of oil circuit parameters using data measured on a real engine [software].
 • PROCHÁZKA, R. aj. The Working Cycle of the Motoring Internal Combustion Engine by a New Method with Cylinder Pressures as in Real Engine Operation Strojnicky Casopis Slovak University of Technology in Bratislava, 2022, roč. 72, č. 3. S. 41 – 52. ISSN: 0039-2472.

2021

 • PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A., ZVOLSKÝ, T. a NGUYEN, P. D. The Knocking in the Gas Dual-fuel Engine with Liquid LPG Injection into the Intake Manifold International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 2021, roč. 10, č. 12. S. 694 – 701. ISSN: 2278-0149. http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=201&id=1677

2020

 • MALÝ, M., ZVOLSKÝ, T. a RYCHTÁŘ, V. Analysis of dynamic phenomena in hydraulic system for variable valveactuation and adjacent lubrication system [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., NOVÁK, J. a BOROVIČKA, J. Technical demonstrator of gearbox casing with improved acoustic insulation [funkční vzorek]

2019

 • ZVOLSKÝ, T. Power consumption of electrodynamic valve actuator 25th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2019 Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Science, 2019 S. 423 – 426. ISBN: 978-80-87012-71-0, ISSN: 1805-8248. https://www.engmech.cz/im/proceedings/show_p/2019/423

2018

 • DITTRICH, A., BEROUN, S. a ZVOLSKÝ, T. Diesel gas dual engine with liquid LPG injection into intake manifold Engineering for Rural Development 1. vyd. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2018 S. 1978 – 1983. ISSN: 1691-3043.
 
Ing. Tomáš Petr

Ing. Tomáš Petr

E tomas.petr@tul.cz

Návrh a konstrukce mechanických komponentů motorových vozidel
Modelování jízdní dynamiky motorových vozidel
Zkoušky a měření parametrů jednotlivých komponentů hnacího ústrojí motorových vozidel

2023

 • BŘOUŠEK, J., PETR, T. a MENDŘICKÝ, R. Displacement Analysis of Large-Scale Robotic Arm for Printing Cement Mortar Using Photogrammetry Machines BASEL: MDPI AG, 2023, roč. 11, č. 1. S. 37. ISSN: 2075-1702. https://www.mdpi.com/2075-1702/11/1/37/pdf
 • BERAN, L. aj. Řídicí systém pro robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • PETR, T. aj. Robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]

2022

 • RÁFTL, J. aj. 3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-632-5.
 • BRABEC, P. aj. 48.mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědelských strojů [konference].
 • BŘOUŠEK, J. a PETR, T. MEASUREMENT OF ENERGY CONSUMPTION IN A SINGLE-SPEED GEARBOX M2D2022 - 9th International Conference on MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN Porto, portugal: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2022 S. 409 – 410. ISBN: 978-989-54756-3-6.
 • PETR, T. aj. Measuring the Efficiency of Reduction Gearboxes for Electric Utility Vehicles during Specific Driving Cycles STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING LJUBLJANA: Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, 2022, roč. 68, č. 5. S. 303 – 313. ISSN: 0039-2480. https://www.sv-jme.eu/article/measuring-the-efficiency-of-reduction-gearboxes-for-electric-utility-vehicles-during-specific-driving-cycles/
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Náprava modelu platformy elektrického vozidla [funkční vzorek]
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren