Seznam zaměstnanců

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

Zařazení
 • Katedra vozidel a motorů (KVM): pověřen vedením katedry
 • Oddělení vozidel (OVZ): vedoucí oddělení

2023

 • PETR, T., BŘOUŠEK, J. a VOŽENÍLEK, R. Design of autonomous-ready vehicle for efficient cargo transportation 49. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDIER DOPRAVNÝCH, MANIPULAČNÝCH, STAVEBNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2023 S. 201 – 208. ISBN: 978-80-228-3381-3.
 • BERAN, L. aj. Řídicí systém pro robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • PETR, T. aj. Robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]

2022

 • RÁFTL, J. aj. 3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-632-5.
 • BRABEC, P. aj. 48.mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědelských strojů [konference].
 • VOŽENÍLEK, R., BRABEC, P. a KOREJTKO, L. Brzda pro kolejové vozidlo [funkční vzorek]
 • PETR, T. aj. Measuring the Efficiency of Reduction Gearboxes for Electric Utility Vehicles during Specific Driving Cycles STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING LJUBLJANA: Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, 2022, roč. 68, č. 5. S. 303 – 313. ISSN: 0039-2480. https://www.sv-jme.eu/article/measuring-the-efficiency-of-reduction-gearboxes-for-electric-utility-vehicles-during-specific-driving-cycles/
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • PROCHÁZKA, R. aj. MOTORING ENGINE DUTY CYCLE WITH MAXIMUM CYLINDER PRESSURES AS IN REAL ENGINE OPERATION LIII. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research in Vehicles and Power Units Bratislava, Slovak Republic: STU Bratislava, 2022 S. 31 – 39. ISBN: 978-80-227-5215-2.
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Náprava modelu platformy elektrického vozidla [funkční vzorek]
 • PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A., VOŽENÍLEK, R. a BEROUN, S. New Ways to Measure Mechanical Losses by Motoring an ICE with Increased Cylinder Pressure Applied Sciences Basel: MDPI - Applied Sciences, 2022, roč. 12, č. 4. S. 1 – 22. ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/12/4/2155
 • VOŽENÍLEK, R., NĚMEČEK, P., ZVOLSKÝ, T. a BOROVIČKA, J. Optimized frame for gearbox mimicking real stifness of car body in mounting points [funkční vzorek]
 • BŘOUŠEK, J. aj. Robotic Arm Design, Development and Control for Printing Cement Mixtures MM Science Journal MM SCIENCE, 2022, roč. 2022, č. 03. S. 5550 – 5558. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2022/articles/robotic-arm-design-development-and-control-for-printing-cement-mixtures
 • ZVOLSKÝ, T., MALÝ, M., VOŽENÍLEK, R. a RYCHTÁŘ, V. SW for evaluation of oil circuit parameters using data measured on a real engine [software].
 • PROCHÁZKA, R. aj. The Working Cycle of the Motoring Internal Combustion Engine by a New Method with Cylinder Pressures as in Real Engine Operation Strojnicky Casopis Slovak University of Technology in Bratislava, 2022, roč. 72, č. 3. S. 41 – 52. ISSN: 0039-2472.

2021

2020

 • BŘOUŠEK, J. aj. Concept of Autonomous Electric Modular Platform for Transport of Freight and Equipment Proceedings of the 1st International Conference on Automotive Industry 2020 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO University, 2020 S. 62 – 69. ISBN: 978-80-7654-016-3, ISSN: 1803-5248. https://cld.bz/zaOi7qu
 • JEŽEK, J. aj. Jednostupňová převodovka pro autonomní vozidlo [funkční vzorek]
 • PROCHÁZKA, R., VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S. a JANAS, P. Mule engine for friction loss measurement [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S. a PROCHÁZKA, R. New Method of Measuring Mechanical Losses by Motoring of Internal Combustion Engine 51th International Scientific Conference of Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing With the Research of Internal Combustion Engines Czech Republic: CTU Prague, 2020 S. 60 – 69. ISBN: 978-80-01-06744-4.
 • BERAN, L. aj. Řídicí systém pro testbed DY-A-NA určený pro tisk cementových směsí [funkční vzorek] http://3dstar.tul.cz/
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., NOVÁK, J. a BOROVIČKA, J. Technical demonstrator of gearbox casing with improved acoustic insulation [funkční vzorek]
 • BŘOUŠEK, J. aj. Testbed DY-A-NA určený pro tisk cementových směsí [funkční vzorek] http://3dstar.tul.cz/
 • BŘOUŠEK, J., PETR, T., JEŽEK, J. a VOŽENÍLEK, R. TRANSMISSION DESIGN FOR AN AUTONOMOUS MODULAR PLATFORM 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE PORTO: Inegi-Inst Engenharia Mecanica E Gestao Industrial, 2020 S. 465 – 468. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm

2019

 • BRABEC, P., VOŽENÍLEK, R. a MENIČ, B. Crankshaft mechanism with offset for the combustion engine 25th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2019 Prague: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Sciences, 2019 S. 65 – 68. ISBN: 978-80-87012-71-0, ISSN: 1805-8248. https://www.engmech.cz/im/proceedings/show_p/2019/65
 • BEROUN, S. a VOŽENÍLEK, R. Způsob měření mechanických ztrát pístového motoru jeho protáčením a zařízení k provádění tohoto způsobu [patent] Udělen 20190116 pod číslem 307703.

2018

 • LOUDA, M. a VOŽENÍLEK, R. Povrchově upravený píst nízkotlakého kompresoru [užitný vzor] Zapsán 20180313 pod číslem 31581.

2017

 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S. a BŘOUŠEK, J. Design of a tribometer for piston rings Mechanisms and Machine Science; XII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms Liberec: Springer International Publishing, 2017 S. 309 – 314. ISBN: 978-331944086-6, ISSN: 2211-0984.
 • BŘOUŠEK, J. a VOŽENÍLEK, R. Gearbox design for a dual motor drive system 7th International Conference on Mechanics and Materials in Design Porto, Portugal: INEGI/FEUP, 2017 S. 803 – 808. ISBN: 978-989-98832-6-0.
 • BRABEC, P., MALÝ, M. a VOŽENÍLEK, R. Inertia Matrix and Vehicle Driveability Advances in Mechanism Design II, Proceedings of the XII International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms Switzerland: Springer International Publishing, 2017 S. 123 – 128. ISBN: 978-3-319-44086-6, ISSN: 2211-0984. http://www.springer.com/gp/book/9783319440866
 • NOVÁK, J., VOŽENÍLEK, R. a ZVOLSKÝ, T. Mapování úrovně hluku u převodovky při různých zatěžujících režimech [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S. a DITTRICH, A. MĚŘENÍ PASIVNÍCH ODPORŮ PÍSTOVÉHO MOTORU PROTÁČENÍM SE ZVYŠOVÁNÍM TLAKU VE VÁLCI XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. 191 – 198. ISBN: 978-80-7494-354-6.
 • BRABEC, P., VOŽENÍLEK, R. a PEŠEK, D. Simulace jízdy hybridního vozidla XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. 232 – 237. ISBN: 978-80-7494-354-6.
 • VOŽENÍLEK, R. a LOUDA, M. TH01021093-2017V001 - Průběžná/závěrečná zpráva -Zvyšování účinnosti strojů a zařízení snižováním třecích ztrát stroje a jeho komponent, 2017
 • LOUDA, M. a VOŽENÍLEK, R. TH01021093-2017V002 Pístky s povrchovou úpravou třecí plochy - vstřikovací čerpadlo [funkční vzorek]
 • LOUDA, M. a VOŽENÍLEK, R. TH01021093-2017V003 Písty s povrchovou úpravou třecí plochy - spalovací motor [funkční vzorek]
 • LOUDA, M. a VOŽENÍLEK, R. TH01021093-2017V004 Písty s povrchovou úpravou třecí plochy - kompresor [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S., BŘOUŠEK, J. a SEIDEL, F. The possibility of identifying the benefits of coating piston rings PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN (M2D2017) Porto, Portugal: INEGI/FEUP, 2017 S. 707 – 708. ISBN: 978-989-98832-7-7.
 • VOŽENÍLEK, R., BRABEC, P. a DITTRICH, A. XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů [konference].
 • VOŽENÍLEK, R. a ZVOLSKÝ, T. Zátěžový test mechanické převodovky v režimu simulace EWP [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • BRABEC, P. a VOŽENÍLEK, R. Elipsoid setrvačnosti agregátu - Škoda Auto 1.0 TSI 85kW MQ200 - 6F [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BRABEC, P. a VOŽENÍLEK, R. Elipsoid setrvačnosti agregátu - Škoda Auto 2.0 TDI 110kW MQ350 - 6F [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., NOVÁK, J. a ZVOLSKÝ, T. Identifikace a hodnocení úrovně hluku a vibrací u převodovky [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BRABEC, P., VOŽENÍLEK, R. a BŘOUŠEK, J. Simulation of vehicle dynamic behaviour for charging powertrain XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 2016 S. 31 – 38. ISBN: 978-80-214-5379-1.
 • LOUDA, M. a VOŽENÍLEK, R. TH01021093-2016V001 Průběžná zpráva - Zvyšování účinnosti strojů a zařízení snižováním třecích ztrát stroje a jeho komponent, 2016
 • LOUDA, M. a VOŽENÍLEK, R. TH01021093-2016V002 Pístní kroužek s povrchovou úpravou třecí plochy - kompresor [funkční vzorek]
 • LOUDA, M. a VOŽENÍLEK, R. TH01021093-2016V003 Pístní kroužek s povrchovou úpravou třecí plochy - spalovací motor [funkční vzorek]
 • ZVOLSKÝ, T., FRAŇA, K., VOŽENÍLEK, R. a BRABEC, P. The numerical study of temperature and stress distributions in the braking disk 22th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2014 1. vyd. Prague: Institute of Termomechanics, Academy of Scienves of the Czech Republic, 2016 S. 86 – 89. ISBN: 978-80-87012-59-8, ISSN: 1805-8248. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Z23PyAlxRedteT6QkVf&page=1&doc=1
 • ZÁDA, V., BRABEC, P. a VOŽENÍLEK, R. TRAVELLING VEHICLE WHEEL [patent] Udělen 20160106 pod číslem 2616252. https://data.epo.org/gpi/EP2616252A1-TRAVELLING-VEHICLE-WHEEL
 • VOŽENÍLEK, R., BUKVIC, M. a ZVOLSKÝ, T. Zátěžový test mechanické převodovky v režimu simulace EWP [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., BUKVIC, M. a BŘOUŠEK, J. Zkušebna POWERTRAIN 42. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDIER DOPRAVNÝCH, MANIPULAČNÝCH, STAVEBNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2016 S. 13 – 18. ISBN: 978-80-227-4584-0.
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Způsob nastavování směru proudu plynu nebo kapaliny z trysky a zařízení k provádění tohoto způsobu [patent] Udělen 20160217 pod číslem 305834. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10088854&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

2015

 • BRABEC, P., VOŽENÍLEK, R., ZÁDA, V. a BERAN, L. Construction of a special mobile robot that uses a special travelling wheel MATEC Web of Conferences 40. vyd. France: EDP Sciences, 2015 S. 03004. ISSN: 2261-236X. http://www.matec-conferences.org/10.1051/matecconf/20164003004/pdf
 • BRABEC, P. a VOŽENÍLEK, R. Elipsoid setrvačnosti agregátu - Škoda Auto 2.0 TDI 110kW EU5 + DQ250 6F [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., NOVÁK, J., ZVOLSKÝ, T. a BUKVIC, M. Lokalizace hluku emitovaného převodovkou [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R. a LOUDA, M. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., NOVÁK, J., ZVOLSKÝ, T. a BUKVIC, M. Porovnání hluku a vibrací u převodovky ve spojení s různými spalovacími motory [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., BUKVIC, M. a BŘOUŠEK, J. Powertrain XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines 1. vyd. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2015 S. 159 – 164. ISBN: 978-80-227-4424-9.
 • BRABEC, P., VOŽENÍLEK, R. a LACHMAN, M. Stability Simulation of a Vehicle with Wheel Active Steering 2015 International Conference on Mechanical Engineering and Electrical Systems (ICMES 2015) 40. vyd. France: MATEC Web of Conferences,Volume 40, 2016, 2015 S. \"02025 – p.1\" – \"02025 – p.4\". ISSN: 2261-236X. http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/03/matecconf_icmes2016_02025/matecconf_icmes2016_02025.html
 • VOŽENÍLEK, R., BRABEC, P. a LACHMAN, M. SW pro simulaci vlastností a stability vozidla s aktivním řízením kol [software]. Dostupné z: http://old.kvm.tul.cz/software/.
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T. a BUKVIC, M. Test převodovky a simulace zkoušky EWP na zkušebním stavu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S. a BŘOUŠEK, J. TH01021093-2015V002 - Zkušební a měřicí zařízení pro měření třecích ztrát [funkční vzorek] http://old.kvm.tul.cz/funkcni_vzorky/
 • VOŽENÍLEK, R., BRABEC, P., BUKVIC, M. a BERAN, L. Uspořádání brzdy, zejména pro kolejová vozidla [patent] Udělen 20150415 pod číslem 305171. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2064624&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
 • BRABEC, P., FRAŇA, K. a VOŽENÍLEK, R. Výpočet brzdového kotouče [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BRABEC, P., FRAŇA, K. a VOŽENÍLEK, R. Výpočet brzdového kotouče (II. etapa) [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BRABEC, P., FRAŇA, K. a VOŽENÍLEK, R. Výpočet brzdového kotouče (III. etapa) [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R. aj. WP08M02 - Určení podílu hlavních konstrukčních skupin na celkových mechanických ztrátách motoru [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Zařízení pro nastavování směru proudu plynu nebo kapaliny z trysky [užitný vzor] Zapsán 20151123 pod číslem 28861. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028861.pdf

2014

 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T. a MIKULANIN, L. Návrh metody pro identifikaci úhlu nastavení trysky [souhrnná výzkumná zpráva].

2013

 • VOŽENÍLEK, R. a BEROUN, S. Návrhy konstrukčních a technologických změn vybraných částí pohonných jednotek [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren