Seznam zaměstnanců

Ing. Tomáš Zvolský, Ph.D.

Ing. Tomáš Zvolský, Ph.D.

E tomas.zvolsky@tul.cz

Zařazení
 • Katedra vozidel a motorů (KVM): interní doktorand
 • Oddělení vozidel (OVZ): člen(ka) oddělení

2022

 • PETR, T. aj. Measuring the Efficiency of Reduction Gearboxes for Electric Utility Vehicles during Specific Driving Cycles STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING LJUBLJANA: Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, 2022, roč. 68, č. 5. S. 303 – 313. ISSN: 0039-2480. https://www.sv-jme.eu/article/measuring-the-efficiency-of-reduction-gearboxes-for-electric-utility-vehicles-during-specific-driving-cycles/
 • PROCHÁZKA, R. aj. MOTORING ENGINE DUTY CYCLE WITH MAXIMUM CYLINDER PRESSURES AS IN REAL ENGINE OPERATION LIII. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research in Vehicles and Power Units Bratislava, Slovak Republic: STU Bratislava, 2022 S. 31 – 39. ISBN: 978-80-227-5215-2.
 • VOŽENÍLEK, R., NĚMEČEK, P., ZVOLSKÝ, T. a BOROVIČKA, J. Optimized frame for gearbox mimicking real stifness of car body in mounting points [funkční vzorek]
 • ZVOLSKÝ, T., MALÝ, M., VOŽENÍLEK, R. a RYCHTÁŘ, V. SW for evaluation of oil circuit parameters using data measured on a real engine [software].
 • PROCHÁZKA, R. aj. The Working Cycle of the Motoring Internal Combustion Engine by a New Method with Cylinder Pressures as in Real Engine Operation Strojnicky Casopis Slovak University of Technology in Bratislava, 2022, roč. 72, č. 3. S. 41 – 52. ISSN: 0039-2472.

2021

 • PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A., ZVOLSKÝ, T. a NGUYEN, P. D. The Knocking in the Gas Dual-fuel Engine with Liquid LPG Injection into the Intake Manifold International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 2021, roč. 10, č. 12. S. 694 – 701. ISSN: 2278-0149. http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=201&id=1677

2020

 • MALÝ, M., ZVOLSKÝ, T. a RYCHTÁŘ, V. Analysis of dynamic phenomena in hydraulic system for variable valveactuation and adjacent lubrication system [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., NOVÁK, J. a BOROVIČKA, J. Technical demonstrator of gearbox casing with improved acoustic insulation [funkční vzorek]

2019

 • ZVOLSKÝ, T. Power consumption of electrodynamic valve actuator 25th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2019 Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Science, 2019 S. 423 – 426. ISBN: 978-80-87012-71-0, ISSN: 1805-8248. https://www.engmech.cz/im/proceedings/show_p/2019/423

2018

 • DITTRICH, A., BEROUN, S. a ZVOLSKÝ, T. Diesel gas dual engine with liquid LPG injection into intake manifold Engineering for Rural Development 1. vyd. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2018 S. 1978 – 1983. ISSN: 1691-3043.
 • BŘOUŠEK, J. a ZVOLSKÝ, T. Experimental study of electric vehicle gearbox efficiency MATEC Web of Conferences EDP Sciences, 2018 S. 1 – 5. ISSN: 2261-236X. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/93/matecconf_bultrans2018_02004/matecconf_bultrans2018_02004.html
 • DITTRICH, A., BEROUN, S., BRABEC, P. a ZVOLSKÝ, T. GAS-FUELED DIESEL ENGINE KOKA 2018, XLIX. INTERNATIONAL CONFERENCE OF CZECH AND SLOVAK UNIVERSITIES, DEPARTMENTS AND INSTITUTIONS DEALING WITH THE RESEARCH OF COMBUSTION ENGINES Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2018 S. 126 – 134. ISBN: 978-80-552-1880-9.
 • ZVOLSKÝ, T. Measurement of electromagnetic valve train consumption XLIX. International scientific conference of the Czech and Slovak Universities’ Departments and Institutions Dealing with the Research of Combustion Engines (KOKA 2018) Nitra: Publishing Centre of SlovakUniversity of Agriculture in Nitra, 2018 S. 190 – 197. ISBN: 978-80-552-1880-9.
 • ZVOLSKÝ, T. Power consumption of electromagnetic valve actuator 24th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2018 Brno: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics; Brno university of Technology, 2018 S. 969 – 972. ISBN: 978-80-86246-91-8, ISSN: 1805-8248. http://www.engmech.cz/im/proceedings/show_p/2018/969
 • BEROUN, S., BRABEC, P., DITTRICH, A. a ZVOLSKÝ, T. Zařízení ke vstřikování kapalného LPG do sacího potrubí spalovacího motoru [užitný vzor] Zapsán 20180417 pod číslem 31713. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031713.pdf

2017

 • NOVÁK, J., VOŽENÍLEK, R. a ZVOLSKÝ, T. Mapování úrovně hluku u převodovky při různých zatěžujících režimech [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ZVOLSKÝ, T. Mathematical model of engine valve mechanism 23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017 Brno: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics; Brno university of Technology, 2017 S. 1134 – 1137. ISBN: 978-80-214-5497-2, ISSN: 1805-8248.
 • ZVOLSKÝ, T. Měření variabilního časování ventilového rozvodu XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. 143 – 150. ISBN: 978-80-7494-354-6. http://koka2017.tul.cz/
 • SCHOLZ, C. a ZVOLSKÝ, T. Nové zkušební zařízení pro vstřikovače pro systémy Common Rail [funkční vzorek] http://old.kvm.tul.cz/funkcni_vzorky/
 • BEROUN, S. aj. Směrnice pro konverzi vozidlového vznětového motoru na vozidlový plynový duální motor [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BEROUN, S. aj. Vozidlový plynový duální motor se vstřikováním kapalného LPG do sacího potrubí [funkční vzorek] http://old.kvm.tul.cz/funkcni_vzorky/
 • VOŽENÍLEK, R. a ZVOLSKÝ, T. Zátěžový test mechanické převodovky v režimu simulace EWP [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. aj. ZKOUŠKA PZD [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. aj. ZKOUŠKA TWP (II) [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • VOŽENÍLEK, R., NOVÁK, J. a ZVOLSKÝ, T. Identifikace a hodnocení úrovně hluku a vibrací u převodovky [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ZVOLSKÝ, T., FRAŇA, K., VOŽENÍLEK, R. a BRABEC, P. The numerical study of temperature and stress distributions in the braking disk 22th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2014 1. vyd. Prague: Institute of Termomechanics, Academy of Scienves of the Czech Republic, 2016 S. 86 – 89. ISBN: 978-80-87012-59-8, ISSN: 1805-8248. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Z23PyAlxRedteT6QkVf&page=1&doc=1
 • VOŽENÍLEK, R., BUKVIC, M. a ZVOLSKÝ, T. Zátěžový test mechanické převodovky v režimu simulace EWP [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., BUKVIC, M. a BŘOUŠEK, J. Zkušebna POWERTRAIN 42. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDIER DOPRAVNÝCH, MANIPULAČNÝCH, STAVEBNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2016 S. 13 – 18. ISBN: 978-80-227-4584-0.
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Způsob nastavování směru proudu plynu nebo kapaliny z trysky a zařízení k provádění tohoto způsobu [patent] Udělen 20160217 pod číslem 305834. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10088854&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

2015

 • DITTRICH, A., LAURIN, J. a ZVOLSKÝ, T. Device for Detecting the Level of Ionization of the Fuel Mixture in the Cylinder Petrol Engine Applied Mechanics and Materials (Volumes 799-800); Main Theme: Mechanical and Electrical Technology VII; Chapter 6. Motor Systems and Vehicle Engineering 1. vyd. Bali, Indonesia: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015 S. 880 – 884. ISBN: 978-3-03835-631-8.
 • VOŽENÍLEK, R., NOVÁK, J., ZVOLSKÝ, T. a BUKVIC, M. Lokalizace hluku emitovaného převodovkou [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., NOVÁK, J., ZVOLSKÝ, T. a BUKVIC, M. Porovnání hluku a vibrací u převodovky ve spojení s různými spalovacími motory [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., BUKVIC, M. a BŘOUŠEK, J. Powertrain XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines 1. vyd. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2015 S. 159 – 164. ISBN: 978-80-227-4424-9.
 • SCHOLZ, C., POPELKA, J., STARÝ, P. a ZVOLSKÝ, T. Stanovení celkové účinnosti motoru TEDOM [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T. a BUKVIC, M. Test převodovky a simulace zkoušky EWP na zkušebním stavu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ZVOLSKÝ, T. The valve train mechanical losses measurement XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines 1. vyd. Bratislava, Slovak republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015 S. 213 – 219. ISBN: 978-80-227-4424-9.
 • VOŽENÍLEK, R. aj. WP08M02 - Určení podílu hlavních konstrukčních skupin na celkových mechanických ztrátách motoru [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Zařízení pro nastavování směru proudu plynu nebo kapaliny z trysky [užitný vzor] Zapsán 20151123 pod číslem 28861. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028861.pdf
 • SCHOLZ, C. aj. Zkouška Ebby PZD na motoru EA, protokol č. 14/2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. aj. Zkouška PZD na motoru EA, protokol č. 13/2015 [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T. a MIKULANIN, L. Návrh metody pro identifikaci úhlu nastavení trysky [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. aj. Zkouška EBBY a TWP na motoru EA 211 MPI 1,4l -66 kW [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. aj. Zkouška EBBY a VRT na motoru EA 211 TSI 1,4l -110 kW, II. - III. Etapa [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren