+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Tomáš Zvolský, Ph.D.

Ing. Tomáš Zvolský, Ph.D.

E tomas.zvolsky@tul.cz

Jobs
 • Department of Vehicle and Engines (KVM): Internal postgraduate student
 • (OVZ): Member of department

2022

 • PETR, T. et al. Measuring the Efficiency of Reduction Gearboxes for Electric Utility Vehicles during Specific Driving Cycles STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING LJUBLJANA: Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, 2022, vol. 68, issue 5. P. 303 – 313. ISSN: 0039-2480. https://www.sv-jme.eu/article/measuring-the-efficiency-of-reduction-gearboxes-for-electric-utility-vehicles-during-specific-driving-cycles/
 • PROCHÁZKA, R. et al. MOTORING ENGINE DUTY CYCLE WITH MAXIMUM CYLINDER PRESSURES AS IN REAL ENGINE OPERATION LIII. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research in Vehicles and Power Units Bratislava, Slovak Republic: STU Bratislava, 2022 P. 31 – 39. ISBN: 978-80-227-5215-2.
 • VOŽENÍLEK, R., NĚMEČEK, P., ZVOLSKÝ, T. , and BOROVIČKA, J. Optimized frame for gearbox mimicking real stifness of car body in mounting points [funkční vzorek]
 • ZVOLSKÝ, T., MALÝ, M., VOŽENÍLEK, R. , and RYCHTÁŘ, V. SW for evaluation of oil circuit parameters using data measured on a real engine [software].
 • PROCHÁZKA, R. et al. The Working Cycle of the Motoring Internal Combustion Engine by a New Method with Cylinder Pressures as in Real Engine Operation Strojnicky Casopis Slovak University of Technology in Bratislava, 2022, vol. 72, issue 3. P. 41 – 52. ISSN: 0039-2472.

2021

 • PROCHÁZKA, R., DITTRICH, A., ZVOLSKÝ, T. , and NGUYEN, P. D. The Knocking in the Gas Dual-fuel Engine with Liquid LPG Injection into the Intake Manifold International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, 2021, vol. 10, issue 12. P. 694 – 701. ISSN: 2278-0149. http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=201&id=1677

2020

 • MALÝ, M., ZVOLSKÝ, T. , and RYCHTÁŘ, V. Analysis of dynamic phenomena in hydraulic system for variable valveactuation and adjacent lubrication system [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., NOVÁK, J. , and BOROVIČKA, J. Technical demonstrator of gearbox casing with improved acoustic insulation [funkční vzorek]

2019

 • ZVOLSKÝ, T. Power consumption of electrodynamic valve actuator 25th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2019 Praha: Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of Science, 2019 P. 423 – 426. ISBN: 978-80-87012-71-0, ISSN: 1805-8248. https://www.engmech.cz/im/proceedings/show_p/2019/423

2018

 • DITTRICH, A., BEROUN, S. , and ZVOLSKÝ, T. Diesel gas dual engine with liquid LPG injection into intake manifold Engineering for Rural Development 1. ed. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2018 P. 1978 – 1983. ISSN: 1691-3043.
 • BŘOUŠEK, J. , and ZVOLSKÝ, T. Experimental study of electric vehicle gearbox efficiency MATEC Web of Conferences EDP Sciences, 2018 P. 1 – 5. ISSN: 2261-236X. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/93/matecconf_bultrans2018_02004/matecconf_bultrans2018_02004.html
 • DITTRICH, A., BEROUN, S., BRABEC, P. , and ZVOLSKÝ, T. GAS-FUELED DIESEL ENGINE KOKA 2018, XLIX. INTERNATIONAL CONFERENCE OF CZECH AND SLOVAK UNIVERSITIES, DEPARTMENTS AND INSTITUTIONS DEALING WITH THE RESEARCH OF COMBUSTION ENGINES Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2018 P. 126 – 134. ISBN: 978-80-552-1880-9.
 • ZVOLSKÝ, T. Measurement of electromagnetic valve train consumption XLIX. International scientific conference of the Czech and Slovak Universities’ Departments and Institutions Dealing with the Research of Combustion Engines (KOKA 2018) Nitra: Publishing Centre of SlovakUniversity of Agriculture in Nitra, 2018 P. 190 – 197. ISBN: 978-80-552-1880-9.
 • ZVOLSKÝ, T. Power consumption of electromagnetic valve actuator 24th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2018 Brno: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics; Brno university of Technology, 2018 P. 969 – 972. ISBN: 978-80-86246-91-8, ISSN: 1805-8248. http://www.engmech.cz/im/proceedings/show_p/2018/969
 • BEROUN, S., BRABEC, P., DITTRICH, A. , and ZVOLSKÝ, T. Zařízení ke vstřikování kapalného LPG do sacího potrubí spalovacího motoru [utility model] Enlisted at 20180417 as No. 31713. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031713.pdf

2017

 • NOVÁK, J., VOŽENÍLEK, R. , and ZVOLSKÝ, T. Mapování úrovně hluku u převodovky při různých zatěžujících režimech [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ZVOLSKÝ, T. Mathematical model of engine valve mechanism 23rd International Conference ENGINEERING MECHANICS 2017 Brno: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics; Brno university of Technology, 2017 P. 1134 – 1137. ISBN: 978-80-214-5497-2, ISSN: 1805-8248.
 • ZVOLSKÝ, T. Měření variabilního časování ventilového rozvodu XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 P. 143 – 150. ISBN: 978-80-7494-354-6. http://koka2017.tul.cz/
 • SCHOLZ, C. , and ZVOLSKÝ, T. Nové zkušební zařízení pro vstřikovače pro systémy Common Rail [funkční vzorek] http://old.kvm.tul.cz/funkcni_vzorky/
 • BEROUN, S. et al. Směrnice pro konverzi vozidlového vznětového motoru na vozidlový plynový duální motor [souhrnná výzkumná zpráva].
 • BEROUN, S. et al. Vozidlový plynový duální motor se vstřikováním kapalného LPG do sacího potrubí [funkční vzorek] http://old.kvm.tul.cz/funkcni_vzorky/
 • VOŽENÍLEK, R. , and ZVOLSKÝ, T. Zátěžový test mechanické převodovky v režimu simulace EWP [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. et al. ZKOUŠKA PZD [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. et al. ZKOUŠKA TWP (II) [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • VOŽENÍLEK, R., NOVÁK, J. , and ZVOLSKÝ, T. Identifikace a hodnocení úrovně hluku a vibrací u převodovky [souhrnná výzkumná zpráva].
 • FRAŇA, K., VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T. , and BRABEC, P. The numerical study of temperature and stress distributions in the braking disk 22th International Conference ENGINEERING MECHANICS 2014 1. ed. Prague: Institute of Termomechanics, Academy of Scienves of the Czech Republic, 2016 P. 86 – 89. ISBN: 978-80-87012-59-8, ISSN: 1805-8248. http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=Z23PyAlxRedteT6QkVf&page=1&doc=1
 • VOŽENÍLEK, R., BUKVIC, M. , and ZVOLSKÝ, T. Zátěžový test mechanické převodovky v režimu simulace EWP [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., BUKVIC, M. , and BŘOUŠEK, J. Zkušebna POWERTRAIN 42. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDIER DOPRAVNÝCH, MANIPULAČNÝCH, STAVEBNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2016 P. 13 – 18. ISBN: 978-80-227-4584-0.
 • VOŽENÍLEK, R. et al. Způsob nastavování směru proudu plynu nebo kapaliny z trysky a zařízení k provádění tohoto způsobu [patent] Granted at 20160217 as No. 305834. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10088854&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

2015

 • DITTRICH, A., LAURIN, J. , and ZVOLSKÝ, T. Device for Detecting the Level of Ionization of the Fuel Mixture in the Cylinder Petrol Engine Applied Mechanics and Materials (Volumes 799-800); Main Theme: Mechanical and Electrical Technology VII; Chapter 6. Motor Systems and Vehicle Engineering 1. ed. Bali, Indonesia: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015 P. 880 – 884. ISBN: 978-3-03835-631-8.
 • VOŽENÍLEK, R., NOVÁK, J., ZVOLSKÝ, T. , and BUKVIC, M. Lokalizace hluku emitovaného převodovkou [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., NOVÁK, J., ZVOLSKÝ, T. , and BUKVIC, M. Porovnání hluku a vibrací u převodovky ve spojení s různými spalovacími motory [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., BUKVIC, M. , and BŘOUŠEK, J. Powertrain XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines 1. ed. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2015 P. 159 – 164. ISBN: 978-80-227-4424-9.
 • SCHOLZ, C., POPELKA, J., STARÝ, P. , and ZVOLSKÝ, T. Stanovení celkové účinnosti motoru TEDOM [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T. , and BUKVIC, M. Test převodovky a simulace zkoušky EWP na zkušebním stavu [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ZVOLSKÝ, T. The valve train mechanical losses measurement XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines 1. ed. Bratislava, Slovak republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015 P. 213 – 219. ISBN: 978-80-227-4424-9.
 • VOŽENÍLEK, R. et al. WP08M02 - Určení podílu hlavních konstrukčních skupin na celkových mechanických ztrátách motoru [souhrnná výzkumná zpráva].
 • VOŽENÍLEK, R. et al. Zařízení pro nastavování směru proudu plynu nebo kapaliny z trysky [utility model] Enlisted at 20151123 as No. 28861. http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0028/uv028861.pdf
 • SCHOLZ, C. et al. Zkouška Ebby PZD na motoru EA, protokol č. 14/2016 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. et al. Zkouška PZD na motoru EA, protokol č. 13/2015 [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T. , and MIKULANIN, L. Návrh metody pro identifikaci úhlu nastavení trysky [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. et al. Zkouška EBBY a TWP na motoru EA 211 MPI 1,4l -66 kW [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. et al. Zkouška EBBY a VRT na motoru EA 211 TSI 1,4l -110 kW, II. - III. Etapa [souhrnná výzkumná zpráva].

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren