Seznam zaměstnanců

Ing. Josef Břoušek, Ph.D.

Ing. Josef Břoušek, Ph.D.

E josef.brousek@tul.cz

Kancelář Oddělení vozidel

Zařazení
 • Katedra vozidel a motorů (KVM): interní doktorand
 • Oddělení vozidel (OVZ): člen(ka) oddělení
Specializace
Vodíkové pohonné systémy - výzkum, vývoj a experimentální testování
Elektrická vozidla a elektrická hnací ústrojí - výzkum, vývoj a experimentální testování
Převodovky elektrických vozidel - výzkum, vývoj a experimentální testování
Specializovaná automatizovaná vozidla - výzkum a vývoj
Mechanická konstrukce a všeobecné strojírenství - návrh a vývoj specializovaných zkušebních zařízení
 

2023

 • PETR, T., BŘOUŠEK, J. a VOŽENÍLEK, R. Design of autonomous-ready vehicle for efficient cargo transportation 49. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDIER DOPRAVNÝCH, MANIPULAČNÝCH, STAVEBNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2023 S. 201 – 208. ISBN: 978-80-228-3381-3.
 • BŘOUŠEK, J., PETR, T. a MENDŘICKÝ, R. Displacement Analysis of Large-Scale Robotic Arm for Printing Cement Mortar Using Photogrammetry Machines BASEL: MDPI AG, 2023, roč. 11, č. 1. S. 37. ISSN: 2075-1702. https://www.mdpi.com/2075-1702/11/1/37/pdf
 • HERMANN, D., BŘOUŠEK, J. a NĚMEČEK, P. Method for the Conceptual Design of a New Mode of Urban Delivery Vehicle WORLD ELECTRIC VEHICLE JOURNAL BASEL: Mdpi, 2023, roč. 14, č. 12. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2032-6653. https://www.mdpi.com/2032-6653/14/12/323
 • BERAN, L. aj. Řídicí systém pro robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • PETR, T. aj. Robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • PETR, T. a BŘOUŠEK, J. The vital role of mechanical engineering in autonomous vehicle component design KOKA 2023, 54TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CZECH AND SLOVAK UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS FOCUSED ON RESEARCH AND TEACHING METHODS RELATED TO INTERNAL COMBUSTION ENGINES, ALTERNATIVE POWERTRAINS AND TRANSPORT Brno: , 2023 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-214-6164-2.

2022

 • RÁFTL, J. aj. 3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-632-5.
 • BRABEC, P. aj. 48.mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědelských strojů [konference].
 • PETR, T. a BŘOUŠEK, J. Determination of Power Losses in Robotic Utility Vehicle Powertrain 2022 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL ENGINEERING AND ROBOTICS RESEARCH, ICMERR NEW YORK: IEEE, 2022 S. 65 – 68. ISBN: 978-1-6654-9051-1.
 • BŘOUŠEK, J. a PETR, T. MEASUREMENT OF ENERGY CONSUMPTION IN A SINGLE-SPEED GEARBOX M2D2022 - 9th International Conference on MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN Porto, portugal: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2022 S. 409 – 410. ISBN: 978-989-54756-3-6.
 • PETR, T. aj. Measuring the Efficiency of Reduction Gearboxes for Electric Utility Vehicles during Specific Driving Cycles STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING LJUBLJANA: Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, 2022, roč. 68, č. 5. S. 303 – 313. ISSN: 0039-2480. https://www.sv-jme.eu/article/measuring-the-efficiency-of-reduction-gearboxes-for-electric-utility-vehicles-during-specific-driving-cycles/
 • PETRŮ, M. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. aj. Náprava modelu platformy elektrického vozidla [funkční vzorek]
 • BŘOUŠEK, J. aj. Robotic Arm Design, Development and Control for Printing Cement Mixtures MM Science Journal MM SCIENCE, 2022, roč. 2022, č. 03. S. 5550 – 5558. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2022/articles/robotic-arm-design-development-and-control-for-printing-cement-mixtures

2021

2020

 • BŘOUŠEK, J. aj. Concept of Autonomous Electric Modular Platform for Transport of Freight and Equipment Proceedings of the 1st International Conference on Automotive Industry 2020 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO University, 2020 S. 62 – 69. ISBN: 978-80-7654-016-3, ISSN: 1803-5248. https://cld.bz/zaOi7qu
 • BŘOUŠEK, J., BRABEC, P., JEŽEK, J. a PETR, T. Design And Optimization of the Steering Knuckle for an Utility Vehicle 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE Porto: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2020 S. 105 – 110. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm
 • JEŽEK, J. aj. Jednostupňová převodovka pro autonomní vozidlo [funkční vzorek]
 • BERAN, L. aj. Řídicí systém pro testbed DY-A-NA určený pro tisk cementových směsí [funkční vzorek] http://3dstar.tul.cz/
 • BŘOUŠEK, J. aj. Testbed DY-A-NA určený pro tisk cementových směsí [funkční vzorek] http://3dstar.tul.cz/
 • BŘOUŠEK, J., PETR, T., JEŽEK, J. a VOŽENÍLEK, R. TRANSMISSION DESIGN FOR AN AUTONOMOUS MODULAR PLATFORM 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE PORTO: Inegi-Inst Engenharia Mecanica E Gestao Industrial, 2020 S. 465 – 468. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm
 • BERAN, L., ZÁDA, V., PETR, T. a BŘOUŠEK, J. Vyvažovací systém robotického ramene manipulátoru [užitný vzor] Zapsán 20200225 pod číslem 33763. https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
 • BERAN, L., ZÁDA, V., PETR, T. a BŘOUŠEK, J. Vyvažovací systém robotického ramene manipulátoru [patent] Udělen 20200430 pod číslem 308349. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308349.pdf

2019

 • KRČMÁŘ, L., PETR, T. a BŘOUŠEK, J. Design of Rear Wheel Steering System of an Experimental Electric Vehicle International Conference on Electical Drives and Power Electronics 1. vyd. IEEE, 2019 S. 207 – 210. ISBN: 978-1-72810-389-1, ISSN: 1339-3944. https://www.researchgate.net/publication/336874434_Design_of_Rear_Wheel_Steering_System_of_an_Experimental_Electric_Vehicle
 • PETR, T. a BŘOUŠEK, J. SIMULACE ÚČINNOSTI POHONU DUAL MOTOR DRIVE SYSTEM 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019 S. 8 – 16. ISBN: 978-80-261-0884-9.
 • BŘOUŠEK, J. a PETR, T. Simulation study of dual motor drive system efficiency 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019 S. 8 – 16. ISBN: 978-80-261-0884-9.

2018

2017

 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S. a BŘOUŠEK, J. Design of a tribometer for piston rings Mechanisms and Machine Science; XII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms Liberec: Springer International Publishing, 2017 S. 309 – 314. ISBN: 978-331944086-6, ISSN: 2211-0984.
 • BŘOUŠEK, J. a VOŽENÍLEK, R. Gearbox design for a dual motor drive system 7th International Conference on Mechanics and Materials in Design Porto, Portugal: INEGI/FEUP, 2017 S. 803 – 808. ISBN: 978-989-98832-6-0.
 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S., BŘOUŠEK, J. a SEIDEL, F. The possibility of identifying the benefits of coating piston rings PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN (M2D2017) Porto, Portugal: INEGI/FEUP, 2017 S. 707 – 708. ISBN: 978-989-98832-7-7.
 • SCHOLZ, C. aj. ZKOUŠKA PZD [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. aj. ZKOUŠKA TWP (II) [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • BUKVIC, M., BŘOUŠEK, J. a JANDURA, P. Experimental Electric Vehicle eŠus Gen2 MECCA 1. vyd. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016 S. 7 – 12. ISSN: 1214-0821. https://www.degruyter.com/view/j/mecdc.2016.14.issue-2/mecdc-2016-0007/mecdc-2016-0007.xml?format=INT
 • BRABEC, P., VOŽENÍLEK, R. a BŘOUŠEK, J. Simulation of vehicle dynamic behaviour for charging powertrain XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 2016 S. 31 – 38. ISBN: 978-80-214-5379-1.
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., BUKVIC, M. a BŘOUŠEK, J. Zkušebna POWERTRAIN 42. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDIER DOPRAVNÝCH, MANIPULAČNÝCH, STAVEBNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2016 S. 13 – 18. ISBN: 978-80-227-4584-0.

2015

 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., BUKVIC, M. a BŘOUŠEK, J. Powertrain XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines 1. vyd. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2015 S. 159 – 164. ISBN: 978-80-227-4424-9.
 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S. a BŘOUŠEK, J. TH01021093-2015V002 - Zkušební a měřicí zařízení pro měření třecích ztrát [funkční vzorek] http://old.kvm.tul.cz/funkcni_vzorky/
 • JANDURA, P., BŘOUŠEK, J. a BUKVIC, M. The Concept of a Highly Efficient Powertrain for an Electric Vehicle with Respect to Vehicle Driving Dynamics 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE) 1. vyd. Tatranská Lomnica: Faculty of Electrical Engineering of the Technical University of Košice, 2015 S. 422 – 429. ISBN: 978-146737376-0.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren