+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Josef Břoušek, Ph.D.

Ing. Josef Břoušek, Ph.D.

E josef.brousek@tul.cz

Office Oddělení vozidel

Jobs
 • Department of Vehicle and Engines (KVM): Internal postgraduate student
 • (OVZ): Member of department
Specialisation
Hydrogen propulsion systems - research, development and experimental testing
Electric vehicles and electric powertrains - research, development and experimental testing
Electric vehicle gearboxes - research, development and experimental testing
Specialised automated vehicles - research and development
Mechanical design and general engineering - design and development of specialised test equipment
 

2023

 • PETR, T., BŘOUŠEK, J. , and VOŽENÍLEK, R. Design of autonomous-ready vehicle for efficient cargo transportation 49. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDIER DOPRAVNÝCH, MANIPULAČNÝCH, STAVEBNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2023 P. 201 – 208. ISBN: 978-80-228-3381-3.
 • BŘOUŠEK, J., PETR, T. , and MENDŘICKÝ, R. Displacement Analysis of Large-Scale Robotic Arm for Printing Cement Mortar Using Photogrammetry Machines BASEL: MDPI AG, 2023, vol. 11, issue 1. P. 37. ISSN: 2075-1702. https://www.mdpi.com/2075-1702/11/1/37/pdf
 • HERMANN, D., BŘOUŠEK, J. , and NĚMEČEK, P. Method for the Conceptual Design of a New Mode of Urban Delivery Vehicle WORLD ELECTRIC VEHICLE JOURNAL BASEL: Mdpi, 2023, vol. 14, issue 12. P. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2032-6653. https://www.mdpi.com/2032-6653/14/12/323
 • BERAN, L. et al. Řídicí systém pro robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • PETR, T. et al. Robotické rameno Printing Mantis [funkční vzorek]
 • PETR, T. , and BŘOUŠEK, J. The vital role of mechanical engineering in autonomous vehicle component design KOKA 2023, 54TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CZECH AND SLOVAK UNIVERSITIES AND INSTITUTIONS FOCUSED ON RESEARCH AND TEACHING METHODS RELATED TO INTERNAL COMBUSTION ENGINES, ALTERNATIVE POWERTRAINS AND TRANSPORT Brno: , 2023 P. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-214-6164-2.

2022

 • RÁFTL, J. et al. 3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře 1. ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-632-5.
 • BRABEC, P. et al. 48.mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědelských strojů [konference].
 • PETR, T. , and BŘOUŠEK, J. Determination of Power Losses in Robotic Utility Vehicle Powertrain 2022 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL ENGINEERING AND ROBOTICS RESEARCH, ICMERR NEW YORK: IEEE, 2022 P. 65 – 68. ISBN: 978-1-6654-9051-1.
 • BŘOUŠEK, J. , and PETR, T. MEASUREMENT OF ENERGY CONSUMPTION IN A SINGLE-SPEED GEARBOX M2D2022 - 9th International Conference on MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN Porto, portugal: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2022 P. 409 – 410. ISBN: 978-989-54756-3-6.
 • PETR, T. et al. Measuring the Efficiency of Reduction Gearboxes for Electric Utility Vehicles during Specific Driving Cycles STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING LJUBLJANA: Assoc Mechanical Engineers Technicians Slovenia, 2022, vol. 68, issue 5. P. 303 – 313. ISSN: 0039-2480. https://www.sv-jme.eu/article/measuring-the-efficiency-of-reduction-gearboxes-for-electric-utility-vehicles-during-specific-driving-cycles/
 • PETRŮ, M. et al. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. et al. Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1 [funkční vzorek]
 • VOŽENÍLEK, R. et al. Náprava modelu platformy elektrického vozidla [funkční vzorek]
 • BŘOUŠEK, J. et al. Robotic Arm Design, Development and Control for Printing Cement Mixtures MM Science Journal MM SCIENCE, 2022, vol. 2022, issue 03. P. 5550 – 5558. ISSN: 1803-1269. https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2022/articles/robotic-arm-design-development-and-control-for-printing-cement-mixtures

2021

2020

 • BŘOUŠEK, J. et al. Concept of Autonomous Electric Modular Platform for Transport of Freight and Equipment Proceedings of the 1st International Conference on Automotive Industry 2020 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO University, 2020 P. 62 – 69. ISBN: 978-80-7654-016-3, ISSN: 1803-5248. https://cld.bz/zaOi7qu
 • BŘOUŠEK, J., BRABEC, P., JEŽEK, J. , and PETR, T. Design And Optimization of the Steering Knuckle for an Utility Vehicle 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE Porto: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, 2020 P. 105 – 110. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm
 • JEŽEK, J. et al. Jednostupňová převodovka pro autonomní vozidlo [funkční vzorek]
 • BERAN, L. et al. Řídicí systém pro testbed DY-A-NA určený pro tisk cementových směsí [funkční vzorek] http://3dstar.tul.cz/
 • BŘOUŠEK, J. et al. Testbed DY-A-NA určený pro tisk cementových směsí [funkční vzorek] http://3dstar.tul.cz/
 • BŘOUŠEK, J., PETR, T., JEŽEK, J. , and VOŽENÍLEK, R. TRANSMISSION DESIGN FOR AN AUTONOMOUS MODULAR PLATFORM 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE PORTO: Inegi-Inst Engenharia Mecanica E Gestao Industrial, 2020 P. 465 – 468. ISBN: 978-989-54756-1-2. https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2020/data/Downloads.htm
 • BERAN, L., ZÁDA, V., PETR, T. , and BŘOUŠEK, J. Vyvažovací systém robotického ramene manipulátoru [utility model] Enlisted at 20200225 as No. 33763. https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
 • BERAN, L., ZÁDA, V., PETR, T. , and BŘOUŠEK, J. Vyvažovací systém robotického ramene manipulátoru [patent] Granted at 20200430 as No. 308349. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308349.pdf

2019

 • KRČMÁŘ, L., PETR, T. , and BŘOUŠEK, J. Design of Rear Wheel Steering System of an Experimental Electric Vehicle International Conference on Electical Drives and Power Electronics 1. ed. IEEE, 2019 P. 207 – 210. ISBN: 978-1-72810-389-1, ISSN: 1339-3944. https://www.researchgate.net/publication/336874434_Design_of_Rear_Wheel_Steering_System_of_an_Experimental_Electric_Vehicle
 • PETR, T. , and BŘOUŠEK, J. SIMULACE ÚČINNOSTI POHONU DUAL MOTOR DRIVE SYSTEM 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019 P. 8 – 16. ISBN: 978-80-261-0884-9.
 • BŘOUŠEK, J. , and PETR, T. Simulation study of dual motor drive system efficiency 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019 P. 8 – 16. ISBN: 978-80-261-0884-9.

2018

2017

 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S. , and BŘOUŠEK, J. Design of a tribometer for piston rings Mechanisms and Machine Science; XII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms Liberec: Springer International Publishing, 2017 P. 309 – 314. ISBN: 978-331944086-6, ISSN: 2211-0984.
 • BŘOUŠEK, J. , and VOŽENÍLEK, R. Gearbox design for a dual motor drive system 7th International Conference on Mechanics and Materials in Design Porto, Portugal: INEGI/FEUP, 2017 P. 803 – 808. ISBN: 978-989-98832-6-0.
 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S., BŘOUŠEK, J. , and SEIDEL, F. The possibility of identifying the benefits of coating piston rings PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN (M2D2017) Porto, Portugal: INEGI/FEUP, 2017 P. 707 – 708. ISBN: 978-989-98832-7-7.
 • SCHOLZ, C. et al. ZKOUŠKA PZD [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SCHOLZ, C. et al. ZKOUŠKA TWP (II) [souhrnná výzkumná zpráva].

2016

 • BUKVIC, M., BŘOUŠEK, J. , and JANDURA, P. Experimental Electric Vehicle eŠus Gen2 MECCA 1. ed. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016 P. 7 – 12. ISSN: 1214-0821. https://www.degruyter.com/view/j/mecdc.2016.14.issue-2/mecdc-2016-0007/mecdc-2016-0007.xml?format=INT
 • BRABEC, P., VOŽENÍLEK, R. , and BŘOUŠEK, J. Simulation of vehicle dynamic behaviour for charging powertrain XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING, 2016 P. 31 – 38. ISBN: 978-80-214-5379-1.
 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., BUKVIC, M. , and BŘOUŠEK, J. Zkušebna POWERTRAIN 42. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KATEDIER DOPRAVNÝCH, MANIPULAČNÝCH, STAVEBNÝCH A POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2016 P. 13 – 18. ISBN: 978-80-227-4584-0.

2015

 • VOŽENÍLEK, R., ZVOLSKÝ, T., BUKVIC, M. , and BŘOUŠEK, J. Powertrain XLVI. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines 1. ed. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2015 P. 159 – 164. ISBN: 978-80-227-4424-9.
 • VOŽENÍLEK, R., BEROUN, S. , and BŘOUŠEK, J. TH01021093-2015V002 - Zkušební a měřicí zařízení pro měření třecích ztrát [funkční vzorek] http://old.kvm.tul.cz/funkcni_vzorky/
 • JANDURA, P., BŘOUŠEK, J. , and BUKVIC, M. The Concept of a Highly Efficient Powertrain for an Electric Vehicle with Respect to Vehicle Driving Dynamics 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE) 1. ed. Tatranská Lomnica: Faculty of Electrical Engineering of the Technical University of Košice, 2015 P. 422 – 429. ISBN: 978-146737376-0.

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren