Přístroje Oddělení vozidel

delta - ANALYSER

delta - ANALYSER

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

Due to its self-learning test method, delta-ANALYSER will not only provide fully automated and reliable protection from total loss of test objects and test benches. Additionally it offers information on the start of damage and cause of damage and thus provides engineers valuable input to optimise the design.

Thanks to the highly reproducible measurement results and the clear analysis, delta-ANALYSER helps to carry out comparison tests related to service strength and emergency operating features for variable assemblies, components or material combinations under realistic load conditions in a complete system. So users can put their products even closer to the physical limits regarding weight, emissions, service life and quality – and continue to leave the pack behind!

Fields of Application:

  • Transmissions: Manual transmissions, automatic transmissions, dual clutch transmissions, CVT-transmissions, transfer cases and rear axle drives
  • Engines: In-line engines, v-engines, w-engines, boxer engines, diesel engines, natural-gas engines, petrol engines,  hybrid engines  and electric motors
  • Components: Hydraulic pumps, hydraulic motors, small gears, servomotors and compressors, drive shafts, small components (roller cam followers, etc.)
 
Domena B3, Domena Promag, Domena NC

Domena B3, Domena Promag, Domena NC

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

Magnetická strukturoskopie

Magnetický tvrdoměr
Měření  perlitu, feritu, martenzitu, bainitu
Degradace a deformace austenitických  ocelí

 
Froude Consine, Worcester, England

Froude Consine, Worcester, England

Ing. Josef Břoušek, Ph.D.

E josef.brousek@tul.cz

Válcová emisní brzda

 
FTIR Nicolet Antaris IGS

FTIR Nicolet Antaris IGS

Ing. Aleš Dittrich, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3149

E ales.dittrich@tul.cz

Možnost analýzy plynných látek
Spektrálním rozsahem 6 000 – 650 cm-1
Kontinuální kvantitativní analýza se zobrazením až sta složek současně
Možnost rozšíření na analýzy kapalin a pevných látek

 
Horiba Mexa 9430H , 9100H

Horiba Mexa 9430H , 9100H

Ing. Aleš Dittrich, Ph.D., ING.PAED.IGIP

T +420 48535 3149

E ales.dittrich@tul.cz

Emisní analyzátory (HORIBA MEXA-9430H, 9100H)
Analyzátory emisí s analytickými moduly NGA, zahrnuje:

  • Process Multi-Method
  • Channel Analyzer (MLT 1)
 
Powertrain - TES Vsetín

Powertrain - TES Vsetín

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

Možnost zkoušení pohonu 4x4

Možnost zkoušení celého hnacího ústrojí (spal. motor – převodovka – rozvodovka  - poloosa – kolo)

 
Vizualizační technika

Vizualizační technika

Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

T +420 48535 3154

E robert.vozenilek@tul.cz

Sledování dějů ve spalovacím motoru

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren