Oddělení pokročilých materiálů

Oddělení kombinuje aktivity vývoje a analýzy materiálů, především nanomateriálů za použití plazmatických technologií a technologií analyzující povrch materiálů. Jsme schopni analyzovat tribologické a mechanické vlastnosti tenkých vrstev, povlaků a substrátů.

Výzkum

Oddělení je odborně orientováno na řešení výzkumných projektů zaměřených na modifikace povrchů kovových a nekovových materiálů pomocí tenkých vrstev vytvářených plazmatickými metodami. Hlavním cílem plazmatických úprav je zlepšení užitných vlastností modifikovaných součástí. Dále se zabýváme:

  • Opracování technologie, vytváření nových druhů vrstev a povlaků vhodných pro konkrétní aplikace.
  • Opracování metodiky měření vlastností tenkých vrstev a povlaků.
  • Optimalizované nekonvenční struktury materiálů s vysokým stupněm funkčnosti, studium těchto materiálů a hledání jejich nových oblastí použití.
  • Uplatnění výsledků analýz v materiálovém výzkumu.
  • Analýzy vstupních a výstupních materiálů pokročilých technologií, zejména pak materiálů s tenkými vrstvami, nanočásticemi či nanovlákny.
  • Komplexní analýzy všech typů materiálů včetně mikroanalýzy sloužící pro stanovení složení těchto materiálů.
  • Materiálový výzkum zaměřený na vývoj lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů, studium nových materiálů obsahujících nanočástice, kompozitních materiálů a dalších.
  • Odborná podpora při řešení výrobní a technologické problematiky v průmyslové sféře.

Publikace

2021

ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427

MAHMOOD, A. aj. Geopolymers and Fiber-Reinforced Concrete Composites in Civil Engineering Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 13. S. neuvedeny (34 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/13/2099/htm

2020

KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠAŠKOVÁ, J. a LEMBERK, L. Antibacterial and optical properties of polymer optical fibers coated with titanium nanolayer using plasma NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. TANGER Ltd, 2020 S. 232 – 237. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2019/34-antibacterial-and-optical-properties-of-polymer-optical-fibers-coated-with-titanium-nanolayer-using-plasma

Kontakt

Oddělení pokročilých materiálů

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Technická univerzita v Liberci

Bendlova 1409/7

460 01 Liberec 1

Česká republika


Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren