Publikace Oddělení pokročilých materiálů

2022

ABDELKADER, M. 3D printing of magnified polyester yarns scanned by micro computed tomography [konference].

FIJALKOWSKI, M. An Investigation of the Thermal Transitions and Physical Properties of Semiconducting PDPP4T:PDBPyBT Blend Films Materials Switzerland: MDPI, 2022, roč. 15, č. 23. S. neuvedeny (16 stran). ISBN: 9788087294819, ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/23/8392

ABDELKADER, M., MAZARI, A. A. a ZAFAR, S. Experimental Techniques to Obtain the Cross-Sectional Images of Textile Yarns Materials Basel: MDPI, 2022, roč. 15, č. 14. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/14/4726

PETRÍK, S. a IBRAHIM, M. M. H. Functional Nanofibers for Sensors Functional Nanofibers for Sensors in in Electrospinning - Material Technology of the Future 1. vyd. online: Intechopen, 2022 S. under process. ISBN: 978-1-80355-343-6.

ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, roč. 23, č. 5103. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm

ABDELKADER, M. a PETRÍK, S. LOW-COST OPTICAL FIBERS MICROSCALE GRINDING AND POLISHING SYSTEM: TOWARDS OPEN-SOURCE DEVICES AND SYSTEMS NANOCON 2022 Brno: CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2022, 2022, roč. 2022, č. 14. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2694-930X. https://www.nanocon.eu/cz/

ABDELKADER, M. MATLAB Algorithms for Diameter Measurements of Textile Yarns and Fibers through Image Processing Techniques Materials Basel: MDPI, 2022, roč. 15, č. 4. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/4/1299

KŘÍŽOVÁ, H., HRUBOŠOVÁ, Z., PETRÍK, S. a VOLESKÁ, K. Papírovina pro výrobu kompostovatelných výrobků s oleofobními a hydrofobními vlastnostmi a zvýšenou tukotěsností [užitný vzor] Zapsán 20221114 pod číslem 36554. https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

KŘÍŽOVÁ, H., KŘÍŽ, V. a PETRÍK, S. Testing of nitinol sensor on bending deformed polypropylene tube: comparison of winding methods Machines, Technologies, Materials Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering „Industry-4.0”, 2022 S. 134 – 137. ISSN: 1313-0226. https://stumejournals.com/journals/mtm/2022/4/134.full.pdf

KŘÍŽOVÁ, H., PETRÍK, S. a ŠETINA, M. Zařízení pro sledování deformací pevného objektu [užitný vzor] Zapsán 20220621 pod číslem 36158. https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

2021

NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264

KLÁPŠŤOVÁ, A. aj. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery Nanocon 2021- Abstracts 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2021S. ISBN: 978-80-88365-00-6. https://www.confer.cz/nanocon/2021

KLÍČOVÁ, M. aj. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Ostrava: TANGER Ltd., 2021S. ISBN: 978-80-88365-00-6.

ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427

ADACH, K. I., KROISOVÁ, D. a FIJALKOWSKI, M. Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources Particulate Science and Technology 1. vyd. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc., 2021, roč. 39, č. 4. S. 481 – 489. ISSN: 0272-6351. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726351.2020.1758857

ABDELKADER, M. aj. Combined Use of Modal Analysis and Machine Learning for Materials Classification Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4270/htm

MAHMOOD, A. aj. Geopolymers and Fiber-Reinforced Concrete Composites in Civil Engineering Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 13. S. neuvedeny (34 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/13/2099/htm

RAHIMIAN KOLOOR, S. S. a PETRÍK, S. Hybrid and Synthetic FRP Composites under Different Strain Rates: A Review Polymers MDPI, 2021, roč. 13, č. 19. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/19/3400

SAMAL, S. aj. Net-Shape NiTi Shape Memory Alloy by Spark Plasma Sintering Method Applied Sciences-Basel Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, roč. 11, č. 4. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1802

PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.

VOLESKÁ, K., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Systém tenkých vrstev na bázi uhlíku nanesených na kovovém substrátu [patent] Udělen 00000000 pod číslem UV0969CZ.

HRUBOŠOVÁ, Z. Vývoj Impregnační emulze pro zvýšení odolnosti povrchu kamene pro firmu Kamenictví Český ráj [souhrnná výzkumná zpráva].

HRUBOŠOVÁ, Z. Vývoj impregnační emulze za účelem snížení zachytáváni bakterií a nečistot na kovových a plastových materiálech pro firmu DV-PROMAC s.r.o. [souhrnná výzkumná zpráva].

2020

KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠAŠKOVÁ, J. a LEMBERK, L. Antibacterial and optical properties of polymer optical fibers coated with titanium nanolayer using plasma NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. TANGER Ltd, 2020 S. 232 – 237. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2019/34-antibacterial-and-optical-properties-of-polymer-optical-fibers-coated-with-titanium-nanolayer-using-plasma

FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. a BRAŤKA, P. Antimikrobiální náplast s elektrostaticky zvlákněnou nanovlákennou vrstvou [užitný vzor] Zapsán 20201116 pod číslem 34532. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034532.pdf

FIJALKOWSKI, M. Comparison of Mechanical and Barrier Properties of Al2O3/TiO2/ZrO2 Layers in Oxide–Hydroxyapatite Sandwich Composite Coatings Deposited by Sol–Gel Method on Ti6Al7Nb Alloy Materials 1. vyd. SWITZERLAND: MDPI AG, 2020, roč. 13, č. 3. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/13/3/502

IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Gum Arabic/PVA/Ag Nano fibrous Membranes as a Potential Wrapping Material Journal of Engineered Fibers and Fabrics 1. vyd. SAGE PUBLICATIONS LTD, 2020, roč. 15, č. AUG 2020. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1558-9250. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1558925020946451

IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Nanofibrous Membranes NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2020 S. 6 – 7. ISBN: 978-80-7494-512-0. http://nart.tul.cz

KHAN, M. Z. aj. Growth of ZnO nanorods on cotton fabrics via microwave hydrothermal method: effect of size and shape of nanorods on superhydrophobic and UV-blocking properties Cellulose 1. vyd. Dordrecht: SPRINGER, 2020, roč. 27, č. 17. S. 10519 – 10539. ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-020-03495-x

KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: STU Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 16 – 23. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html

ELDESSOUKI, M. Role of Additive Manufacturing In The Fourth Industrial Revolution The 2nd International Engineering Conference and Exhibition IECE 1. vyd. Riyadh, Saudia Arabia: , 2020 S. neuvedeny (9 stran).

HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 10 – 15. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html

FIJALKOWSKI, M. Thin SiNC/SiOC Coatings with a Gradient of Refractive Index Deposited from Organosilicon Precursor Coatings MDPI, 2020, roč. 10, č. 8. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/10/8/794

KŘÍŽOVÁ, H. Vývoj kompostovatelné hydrofobní a oleofobní úpravy papírových talířů pro firmu DOPLA PAP, a.s. (výzkumná zpráva) [souhrnná výzkumná zpráva].

HRUBOŠOVÁ, Z. Vývoj Ochranné nanovrstvy pro zvýšení užitné hodnoty šperků pro Ateliér Tomka [souhrnná výzkumná zpráva].

2019

SAMAL, S. aj. Investigation of the internal structure of fibre reinforced geopolymer composite under mechanical impact: A micro computed tomography study Applied Sciences-Basel Basel: MDPI, 2019, roč. 9, č. 3. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/9/3/516

KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven NART 2019 (ISBN 978-80-7494-512-0) Liberec: TUL, 2019 S. 37 – 38. ISBN: 978-80-7494-512-0.

VENKATARAMAN, M. aj. Sophisticated Glass Tapes for Fabrication of Composites Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 1. vyd. Global Science Press, 2019, roč. 12, č. 1. S. 35 – 42. ISSN: 1940-8676. http://journal10.magtechjournal.com/Jwk_JoFBaI/EN/Y2019/V12/I1/35#

HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Nart 2019 1. vyd. Liberec: , 2019 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-7494-512-0. https://nart.tul.cz/

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren