Přístroje Oddělení pokročilých materiálů

Dip Coater

Dip Coater

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Příprava homogenních povlaků na planárních substrátech

 
Charpyho kladivo Zwick HIT50P

Charpyho kladivo Zwick HIT50P

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Měření rázové a vrubové houževnatosti

 
Chemspeed

Chemspeed

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Robotická platforma pro chemické syntézy

 
Měření tvrdosti CMS

Měření tvrdosti CMS

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Měření tvrdosti a dalších mechanických vlastností (Youngův modul) tenkých (submikronových) vrstev

 
Mikrovlnný reaktor

Mikrovlnný reaktor

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Hydro a solvotermální syntézy podporované MW polem

 
Oxford Aztec

Oxford Aztec

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Součást SEM
EDS System – AztecEnergy

  • X-Max detektor
  • Kvalitativní a kvantitativní analýza lokálního chemického složení (od Be po Pu)

WDS System - INCAWave

  • INCAWave 500
  • Ultra-přesná analýza lokálního chemického složení
  • Energetický rozsah od 0,17 do 10,84 keV

EBSD System - AZtecHKL

  • HKLNordlysNano
  • Krystalografické informace
 
Scratch tester Bruker

Scratch tester Bruker

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Scratch test: měření přídržnosti (adheze) tenkých vrstev na podkladu

 
UV-VIS spektroskopie

UV-VIS spektroskopie

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a stanovení anorganických látek

 
Vakuová depoziční komora – RF PACVD/MS

Vakuová depoziční komora – RF PACVD/MS

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Vakuová depoziční komora ve tvaru válce: vnitřní průměr 411 mm, výška 393 mm

 
Vysokoteplotní tribometr Bruker

Vysokoteplotní tribometr Bruker

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Profilometr: měření drsnosti pvrvhu a drážek po testech na tribometru a scratchtestu

 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren