Seznam zaměstnanců

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Zařazení
 • Laboratoř mikroskopie (LMI): vedoucí oddělení
 • Oddělení pokročilých materiálů (OPM): vedoucí oddělení

2022

 • HAJDUK, B. aj. An Investigation of the Thermal Transitions and Physical Properties of Semiconducting PDPP4T:PDBPyBT Blend Films Materials Switzerland: MDPI, 2022, roč. 15, č. 23. S. neuvedeny (16 stran). ISBN: 9788087294819, ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/23/8392
 • WACLAWEK, S. aj. How Can Hybrid Materials Enable a Circular Economy? Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022, roč. 29, č. 4. S. 447 – 462. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/eces-2022-0030#
 • SOLARSKA-ŚCIUK, K. aj. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, roč. 23, č. 9. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427
 • ADACH, K. I., KROISOVÁ, D. a FIJALKOWSKI, M. Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources Particulate Science and Technology 1. vyd. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc., 2021, roč. 39, č. 4. S. 481 – 489. ISSN: 0272-6351. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726351.2020.1758857

2020

 • FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. a BRAŤKA, P. Antimikrobiální náplast s elektrostaticky zvlákněnou nanovlákennou vrstvou [užitný vzor] Zapsán 20201116 pod číslem 34532. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034532.pdf
 • FIJALKOWSKI, M. Comparison of Mechanical and Barrier Properties of Al2O3/TiO2/ZrO2 Layers in Oxide–Hydroxyapatite Sandwich Composite Coatings Deposited by Sol–Gel Method on Ti6Al7Nb Alloy Materials 1. vyd. SWITZERLAND: MDPI AG, 2020, roč. 13, č. 3. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/13/3/502
 • KHAN, M. Z. aj. Growth of ZnO nanorods on cotton fabrics via microwave hydrothermal method: effect of size and shape of nanorods on superhydrophobic and UV-blocking properties Cellulose 1. vyd. Dordrecht: SPRINGER, 2020, roč. 27, č. 17. S. 10519 – 10539. ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-020-03495-x
 • FIJALKOWSKI, M. Thin SiNC/SiOC Coatings with a Gradient of Refractive Index Deposited from Organosilicon Precursor Coatings MDPI, 2020, roč. 10, č. 8. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/10/8/794

2019

 • MARYŠKA, J. aj. PVA membrána pro entalpický výměník vzduch – vzduch [funkční vzorek]
 • LOUDA, P. aj. Způsob výroby nanovlákenné vrstvy z vodného roztoku polyvinylalkoholu pro tkáňové inženýrství elektrostatickým zvlákňováním pomocí metody bezjehlového či jehlového elektrostatického zvlákňování [patent] Udělen 20191127 pod číslem 308118. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308118.pdf

2018

2017

 • GRONWALD, H. aj. An In Vitro Comparison of Influence of Sandblaster and Drill Method on Dentin Surface, 2017
 • ADACH, K. I., FIJALKOWSKI, M. a SPANHEL, L. Sol gel synthesis of ternary ZnxTiyOz nanocrystals under microwave irradiation 5th Nano Today Conference, 2017S. https://www.elsevier.com/events/conferences/nano-today-conference

2016

2015

 • ADACH, K. I., FIJALKOWSKI, M. a SKOLIMOWSKI, J. Antioxidant Effect of Hydroxylated Diamond Nanoparticles Measured in Soybean Oil FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES 23. vyd. 5 Howick Place, London, SW1P 1WG: Taylor and Francis Group, LLC, 2015, roč. 23, č. 12. S. 1024 – 1032. ISSN: 1536-383X. http://www.tandfonline.com/loi/lfnn20
 • KROISOVÁ, D., ADACH, K. I., FIJALKOWSKI, M. a MAREŠOVÁ, H. Biogenic And Synthetic Amorphous Silica – Compare And Interaction with Bacterial Systems NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd, 2015 S. 442 – 447. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KROISOVÁ, D., ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Distribution and Characterization of Biogenic Silicone Dioxide Nanoparticles in Equisetum arvense, Equisetum hyemale, Hordeum vulgare and Oryza sativa L., 2015
 • KROISOVÁ, D. aj. Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu a způsob její přípravy [patent] Udělen 20151223 pod číslem 305686. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305686.pdf
 • BATORY, D. aj. Mechanical characterization of a-C:H:SiOx coatings synthesized using radio-frequency plasma-assisted chemical vapor deposition method Thin Solid Films 1. vyd. PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND: ELSEVIER SCIENCE SA,, 2015, roč. 590, č. SEP 1. S. 299 – 305. ISSN: 0040-6090. http://www.sciencedirect.com
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Nanostructured Diamond Device for Biomedical Applications Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2. vyd. USA: AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA, 2015, roč. 15, č. 2. S. 1006 – 1013. ISSN: 1533-4880. http://www.aspbs.com/jnn
 • FIJALKOWSKI, M., KROISOVÁ, D. a ADACH, K. I. Natural Organic - Inorganic Material Utilized as a Filler in Polymer Systems NANOCON Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd, 2015 S. 463 – 468. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/
 • KROISOVÁ, D., ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Physico-mechanical Properties of Epoxy Resin Filled with Rice Husk Particles NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd, 2015 S. 382 – 387. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KROISOVÁ, D., FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. a PETRÁŇ, A. Přeslička rolní - stavba, struktura a chemické složení Jemná mechanika a optika 1. vyd. Olomouc: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2015 S. 272 – 277. ISSN: 0447-6441.

2014

 • KROISOVÁ, D. aj. Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu [užitný vzor] Zapsán 20141118 pod číslem 27491. http://www.upv.cz
 • KROISOVÁ, D., PETRÁŇ, A., ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Natural Objects - Structure and Composition International Scientific Conference Unitech 1. vyd. Gabrovo: University Publishing House 'V.Aprilov', 2014 S. 278 – 284. ISSN: 1313-230X. http://unitech.tugab.bg/
 • LOUDA, P. aj. Povlakované lisovací nebo tvářecí nástroje [patent] Udělen 20141230 pod číslem 304957. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304957.pdf

2013

2011

 • LOUDA, P. aj. Pohybové konstrukční součásti spalovacího motoru opatřené na povrchu tenkou vrstvou pro snížení třecích sil spalovacího motoru a pro snížení spotřeby paliva spalovacího motoru, zejména pístní kroužek nebo pístní čep spalovacího motoru [užitný vzor] Zapsán 20110801 pod číslem 22535. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022535.pdf

2010

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren