+420 485 353 852|

cxi@tul.cz|

Staff


Staff Directory

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

Jobs
 • (LMI): Department head
 • (OPM): Department head

2024

2023

 • KHAN, M. Z. et al. Effect of microwave power on bactericidal and UV protection properties of the ZnO nanorods grown cotton fabrics Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects AMSTERDAM: Elsevier B.V, 2023, vol. 664, issue MAY 5. P. neuvedeny (13 stran). ISBN: 978-80-87294-81-9, ISSN: 0927-7757. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.131135
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Flexible Hybrid and Single-Component Aerogels: Synthesis, Characterization, and Applications Langmuir Washington: American Chemical Society, 2023, vol. 39, issue 47. P. 16760–16775. ISSN: 0743-7463. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.3c01811
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Hybrid and Single-Component Flexible Aerogels for Biomedical Applications: A Review GELS MDPI, 2023, vol. 10, issue 1. P. neuvedeny (30 stranky). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/10/1/4
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Method of manufacturing a heat-humidity exchange plate of an enthalpy air-to-air exchanger [patent] Granted at 20231226 as No. US 11,850,651 B2.
 • PETRUSHENKO, S. et al. Networked ZnO nanosheets produced by automatic SILAR method 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology IEEE, 2023 P. neuvedeny (6 stran). ISBN: 979-8-3503-9553-2. https://ieeexplore.ieee.org/document/10312837/authors#authors
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Teplo-vlhkosměnná deska a entalpický výměník [utility model] Enlisted at 20231221 as No. 37580.
 • HAJDUK, B. et al. Thermal and optical properties of P3HT:PC70BM:ZnO nanoparticles composite films Scientific Reports Berlin: NATURE, 2023, vol. 14, issue 1. P. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-47134-4#citeas
 • PETRUSHENKO, S. et al. Triboelectric Nanogenerators Based on Nanostructured Layers of Zinc Oxide Deposited on Carbon Fabric Journal of Composites Science Switzerland: Published by MDPI, 2023, vol. 7, issue 496. P. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2504-477X. https://www.mdpi.com/2504-477X/7/12/496
 • ŠETINA, M., FIJALKOWSKI, M., PETRÍK, S. , and MALÍK, J. Zařízení pro lokalizaci mechanického nebo tepelného zatížení elektrického nebo optického vedení a/nebo vodního, plynového nebo parního potrubí [utility model] Enlisted at 20231213 as No. 37567.

2022

 • HAJDUK, B. et al. An Investigation of the Thermal Transitions and Physical Properties of Semiconducting PDPP4T:PDBPyBT Blend Films Materials Switzerland: MDPI, 2022, vol. 15, issue 23. P. neuvedeny (16 stran). ISBN: 9788087294819, ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/23/8392
 • WACLAWEK, S. et al. How Can Hybrid Materials Enable a Circular Economy? Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022, vol. 29, issue 4. P. 447 – 462. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/eces-2022-0030#
 • SOLARSKA-ŚCIUK, K. et al. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, vol. 23, issue 9. P. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm

2021

 • NOMAN, M. T. et al. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, vol. 7, issue 4. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • ADACH, K. I. , and FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. ed. Basel: MDPI, 2021, vol. 26, issue 5. P. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427
 • ADACH, K. I., KROISOVÁ, D. , and FIJALKOWSKI, M. Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources Particulate Science and Technology 1. ed. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc., 2021, vol. 39, issue 4. P. 481 – 489. ISSN: 0272-6351. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726351.2020.1758857

2020

 • FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. , and BRAŤKA, P. Antimikrobiální náplast s elektrostaticky zvlákněnou nanovlákennou vrstvou [utility model] Enlisted at 20201116 as No. 34532. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034532.pdf
 • FIJALKOWSKI, M. Comparison of Mechanical and Barrier Properties of Al2O3/TiO2/ZrO2 Layers in Oxide–Hydroxyapatite Sandwich Composite Coatings Deposited by Sol–Gel Method on Ti6Al7Nb Alloy Materials 1. ed. SWITZERLAND: MDPI AG, 2020, vol. 13, issue 3. P. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/13/3/502
 • KHAN, M. Z. et al. Growth of ZnO nanorods on cotton fabrics via microwave hydrothermal method: effect of size and shape of nanorods on superhydrophobic and UV-blocking properties Cellulose 1. ed. Dordrecht: SPRINGER, 2020, vol. 27, issue 17. P. 10519 – 10539. ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-020-03495-x
 • FIJALKOWSKI, M. Thin SiNC/SiOC Coatings with a Gradient of Refractive Index Deposited from Organosilicon Precursor Coatings MDPI, 2020, vol. 10, issue 8. P. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/10/8/794

2019

 • MARYŠKA, J. et al. PVA membrána pro entalpický výměník vzduch – vzduch [funkční vzorek]
 • LOUDA, P. et al. Způsob výroby nanovlákenné vrstvy z vodného roztoku polyvinylalkoholu pro tkáňové inženýrství elektrostatickým zvlákňováním pomocí metody bezjehlového či jehlového elektrostatického zvlákňování [patent] Granted at 20191127 as No. 308118. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308118.pdf

2018

2017

 • GRONWALD, H. et al. An In Vitro Comparison of Influence of Sandblaster and Drill Method on Dentin Surface, 2017
 • ADACH, K. I., FIJALKOWSKI, M. , and SPANHEL, L. Sol gel synthesis of ternary ZnxTiyOz nanocrystals under microwave irradiation 5th Nano Today Conference, 2017pp. https://www.elsevier.com/events/conferences/nano-today-conference

2016

2015

 • ADACH, K. I., FIJALKOWSKI, M. , and SKOLIMOWSKI, J. Antioxidant Effect of Hydroxylated Diamond Nanoparticles Measured in Soybean Oil FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES 23. ed. 5 Howick Place, London, SW1P 1WG: Taylor and Francis Group, LLC, 2015, vol. 23, issue 12. P. 1024 – 1032. ISSN: 1536-383X. http://www.tandfonline.com/loi/lfnn20
 • KROISOVÁ, D., ADACH, K. I., FIJALKOWSKI, M. , and MAREŠOVÁ, H. Biogenic And Synthetic Amorphous Silica – Compare And Interaction with Bacterial Systems NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. ed. Ostrava: Tanger Ltd, 2015 P. 442 – 447. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KROISOVÁ, D., ADACH, K. I. , and FIJALKOWSKI, M. Distribution and Characterization of Biogenic Silicone Dioxide Nanoparticles in Equisetum arvense, Equisetum hyemale, Hordeum vulgare and Oryza sativa L., 2015
 • KROISOVÁ, D. et al. Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu a způsob její přípravy [patent] Granted at 20151223 as No. 305686. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305686.pdf
 • BATORY, D. et al. Mechanical characterization of a-C:H:SiOx coatings synthesized using radio-frequency plasma-assisted chemical vapor deposition method Thin Solid Films 1. ed. PO BOX 564, 1001 LAUSANNE, SWITZERLAND: ELSEVIER SCIENCE SA,, 2015, vol. 590, issue SEP 1. P. 299 – 305. ISSN: 0040-6090. http://www.sciencedirect.com
 • FIJALKOWSKI, M. et al. Nanostructured Diamond Device for Biomedical Applications Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2. ed. USA: AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, 26650 THE OLD RD, STE 208, VALENCIA, CA 91381-0751 USA, 2015, vol. 15, issue 2. P. 1006 – 1013. ISSN: 1533-4880. http://www.aspbs.com/jnn
 • FIJALKOWSKI, M., KROISOVÁ, D. , and ADACH, K. I. Natural Organic - Inorganic Material Utilized as a Filler in Polymer Systems NANOCON Conference Proceedings 1. ed. Ostrava: Tanger Ltd, 2015 P. 463 – 468. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://www.nanocon.eu/
 • KROISOVÁ, D., ADACH, K. I. , and FIJALKOWSKI, M. Physico-mechanical Properties of Epoxy Resin Filled with Rice Husk Particles NANOCON 2015: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION 1. ed. Ostrava: Tanger Ltd, 2015 P. 382 – 387. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • KROISOVÁ, D., FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. , and PETRÁŇ, A. Přeslička rolní - stavba, struktura a chemické složení Jemná mechanika a optika 1. ed. Olomouc: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2015 P. 272 – 277. ISSN: 0447-6441.

2014

 • KROISOVÁ, D. et al. Epoxidová pryskyřice plněná organicko-anorganickým plnivem přírodního původu [utility model] Enlisted at 20141118 as No. 27491. http://www.upv.cz
 • KROISOVÁ, D., PETRÁŇ, A., ADACH, K. I. , and FIJALKOWSKI, M. Natural Objects - Structure and Composition International Scientific Conference Unitech 1. ed. Gabrovo: University Publishing House 'V.Aprilov', 2014 P. 278 – 284. ISSN: 1313-230X. http://unitech.tugab.bg/
 • LOUDA, P. et al. Povlakované lisovací nebo tvářecí nástroje [patent] Granted at 20141230 as No. 304957. http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/304/304957.pdf

2013

2011

 • LOUDA, P. et al. Pohybové konstrukční součásti spalovacího motoru opatřené na povrchu tenkou vrstvou pro snížení třecích sil spalovacího motoru a pro snížení spotřeby paliva spalovacího motoru, zejména pístní kroužek nebo pístní čep spalovacího motoru [utility model] Enlisted at 20110801 as No. 22535. http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022535.pdf

2010

General partners

Škoda AUTO
Česká Zbrojovka
Aquatest
Elmarco
FM Motol
Preciosa
UJV Group
Atrea
Innogy
Auren