Seznam zaměstnanců

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

Zařazení
 • Oddělení pokročilých materiálů (OPM): člen(ka) oddělení
 • Ústav nových technologií a aplikované informatiky (NTI): člen(ka) oddělení

2024

 • ABDELKADER, M., PETRÍK, S., NESTLER, D. a FIJALKOWSKI, M. Ceramics 3D Printing: A Comprehensive Overview and Applications, with Brief Insights into Industry and Market Ceramics Basel: MDPI, 2024, roč. 2024, č. 7. S. 68 – 85. ISSN: 2571-6131. https://www.mdpi.com/2571-6131/7/1/6

2023

2022

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • PETRÍK, S. aj. Experimentální optický vláknový senzorový systém [funkční vzorek]
 • RAHIMIAN KOLOOR, S. S. a PETRÍK, S. Hybrid and Synthetic FRP Composites under Different Strain Rates: A Review Polymers MDPI, 2021, roč. 13, č. 19. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/19/3400
 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa a způsob výroby takové povrchové struktury [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.

2020

 • IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Gum Arabic/PVA/Ag Nano fibrous Membranes as a Potential Wrapping Material Journal of Engineered Fibers and Fabrics 1. vyd. SAGE PUBLICATIONS LTD, 2020, roč. 15, č. AUG 2020. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1558-9250. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1558925020946451
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: STU Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 16 – 23. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html
 • HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 10 – 15. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html

2019

 • IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Nanofibrous Membranes NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019 S. 6 – 7. ISBN: 978-80-7494-512-0. http://nart.tul.cz
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Proceedings of the Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2019 Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 37 – 38. ISBN: 978-80-7494-512-0.
 • ELDESSOUKI, M. a PETRÍK, S. Smart Textiles and Their Role in Monitoring the Body’s Fitness and Medical Conditions Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2019 S. 484 – 490. ISBN: 978-3-030-02052-1, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-02053-8
 • HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Nart 2019 1. vyd. Liberec: , 2019 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-7494-512-0. https://nart.tul.cz/

2018

 • HRŮZA, J. a PETRÍK, S. Electrospun Filter Media for Gas and Liquid Filtration Filtration 2018 1. vyd., 2018 S. neuvedeny (29 stranky). https://www.filtration2018.com/conference.php
 • ELDESSOUKI, M. a PETRÍK, S. Optical sensors based on structural fibers NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application TANGER Ltd., 2018 S. 246 – 252. ISBN: 978-80-87294-81-9. http://www.nanocon.eu/en/

2017

 • LOVĚTINSKÁ ŠLAMBOROVÁ, I., KYSELA, M., PETRÍK, S. a VANĚK, T. Functionalized Nanofibers as Sensing Materials for Fiber Optic Sensors Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 Conference Proceedings, September 25 - 27, 2017 1. vyd. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2017 S. 109 – 116. ISBN: 978-80-7494-393-5. http://nart.tul.cz/
 • PETRÍK, S. a LOVĚTINSKÁ ŠLAMBOROVÁ, I. HYBRID FIBER-OPTIC/NANOFIBER DETECTION PRINCIPLE FOR SECURITY APPLICATIONS Proceedings of INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE TECHNICS. TECHOLOGIES. EDUCATION. SAFETY ’17, YEAR I, ISSUE 1 (1), VOLUME 1 MILITARY SCIENCES AND NATIONAL SECURITY 1. vyd. SOFIA, BULGARIA: Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, 2017 S. 72 – 75. ISSN: 2535-0315. http://techtos.net/
 • PETRÍK, S., LOVĚTINSKÁ ŠLAMBOROVÁ, I. a VANĚK, T. Hybrid Fiber-Optic/Nanofiber Detection Principle for Security Applications International Scientific Journal Security & Future 1. vyd. Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2017 S. 23 – 26. ISSN: 2535-0668. http://stumejournals.com/confsec/2017/1-2017.pdf
 • PETRÍK, S. Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 [konference].

2015

 • PETRÍK, S. Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek, 2015
 • PETRÍK, S., HAUEROVÁ, J. a KLOUČEK, V. NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART 2015 [konference].

2014

 • PETRÍK, S. 纳米纤维生产技术的发展现状 [期刊论文全文] Melliand - China 1. vyd. Jin-Feng: 国际纺织导报 , Melliand China, 2014, roč. 2014, č. 8. S. 4 – 8. ISSN: 1007-6867.
 • PETRÍK, S. Production Technologies of Nanofibers: Overview of Recent Developments. Man-made Fiber Year Book 2014 Chemical Fibers International 1. vyd. Frankfurt am Main: IBP / Deutcher Fachverlag GmbH, 2014, roč. 65, č. 1. S. 56 – 61. ISSN: 0340-3343.
 • PETRÍK, S. Proprietary Nanofiber Technologies and Scale-up Prokop,A. - Yasuhiko Iwasaki,Y. - Harada,A. (Editors) et al.: Intracellular Delivery - Fundamentals and Applications II 1. vyd. Springer, 2014 S. 3 – 16. ISBN: 978-94-017-8895-3, ISSN: 1559-7083.
 • HANUŠ, J. aj. Research of New Principles for Sensor Systems [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PETRÍK, S., BOBEK, J., KOVAČIČ, V. a VOLESKÝ, L. Technologie zpracování kompozitů, analýza struktur v nanometrických rozměrech, nanokompozitní systémy, rizika nanotechnologií [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PETRÍK, S., LIEDERHAUSOVÁ, D., KOLEK, O. a ROZEK, Z. Využití hydrofobních a oleofobních povrchů při interakci s kapalinami, tenké vrstvy, plazmové modifikace povrchů [souhrnná výzkumná zpráva].

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren