Tým Oddělení pokročilých materiálů

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

2024

2023

 • KHAN, M. Z. aj. Effect of microwave power on bactericidal and UV protection properties of the ZnO nanorods grown cotton fabrics Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects AMSTERDAM: Elsevier B.V, 2023, roč. 664, č. MAY 5. S. neuvedeny (13 stran). ISBN: 978-80-87294-81-9, ISSN: 0927-7757. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.131135
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Flexible Hybrid and Single-Component Aerogels: Synthesis, Characterization, and Applications Langmuir American Chemical Society, 2023, roč. 39, č. 47. S. 16760–16775. ISSN: 07437463. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.3c01811
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Hybrid and Single-Component Flexible Aerogels for Biomedical Applications: A Review GELS MDPI, 2023, roč. 10, č. 1. S. neuvedeny (30 stranky). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/10/1/4
 • PETRUSHENKO, S. aj. Networked ZnO nanosheets produced by automatic SILAR method 2023 IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology IEEE, 2023 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 979-8-3503-9553-2. https://ieeexplore.ieee.org/document/10312837/authors#authors
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Teplo-vlhkosměnná deska a entalpický výměník [užitný vzor] Zapsán 20231221 pod číslem 37580.
 • HAJDUK, B. aj. Thermal and optical properties of P3HT:PC70BM:ZnO nanoparticles composite films Scientific Reports London: NATURE, 2023, roč. 14, č. 66. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-023-47134-4#citeas
 • PETRUSHENKO, S. aj. Triboelectric Nanogenerators Based on Nanostructured Layers of Zinc Oxide Deposited on Carbon Fabric Journal of Composites Science Switzerland: Published by MDPI, 2023, roč. 7, č. 496. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2504-477X. https://www.mdpi.com/2504-477X/7/12/496
 

Ostatní členové

Ing. Kinga Izabela Adach, Ph.D.

Ing. Kinga Izabela Adach, Ph.D.

E kinga.adach@tul.cz

2024

2023

 • KHAN, M. Z. aj. Effect of microwave power on bactericidal and UV protection properties of the ZnO nanorods grown cotton fabrics Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects AMSTERDAM: Elsevier B.V, 2023, roč. 664, č. MAY 5. S. neuvedeny (13 stran). ISBN: 978-80-87294-81-9, ISSN: 0927-7757. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.131135
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Flexible Hybrid and Single-Component Aerogels: Synthesis, Characterization, and Applications Langmuir American Chemical Society, 2023, roč. 39, č. 47. S. 16760–16775. ISSN: 07437463. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.3c01811
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Hybrid and Single-Component Flexible Aerogels for Biomedical Applications: A Review GELS MDPI, 2023, roč. 10, č. 1. S. neuvedeny (30 stranky). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/10/1/4
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Teplo-vlhkosměnná deska a entalpický výměník [užitný vzor] Zapsán 20231221 pod číslem 37580.
 • PETRUSHENKO, S. aj. Triboelectric Nanogenerators Based on Nanostructured Layers of Zinc Oxide Deposited on Carbon Fabric Journal of Composites Science Switzerland: Published by MDPI, 2023, roč. 7, č. 496. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2504-477X. https://www.mdpi.com/2504-477X/7/12/496

2022

 • SOLARSKA-ŚCIUK, K. aj. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, roč. 23, č. 9. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Posouzení vibrací převodovky lyžařské lanové dráhy I IICMD 2022, 2022 S. neuvedeny (6 stran). https://2022.icmd.cz/

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 
Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

E zuzana.andrsova1@tul.cz

2024

2022

 • PETRÍK, S. aj. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.

2020

2019

2018

 • BURIK, P., PEŠEK, L., ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Effect of Different Factors on Measured Values of Indentation Hardness of Interstitial Free Steel by Depth Sensing Indentation Key Engineering Materials 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, 2018 S. 49 – 54. ISBN: 978-3-0357-1242-1, ISSN: 1013-9826. https://www.scientific.net/KEM.784.49
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. a SKRBEK, B. Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin Kovárenství 1. vyd. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 2018 S. 46 – 51. ISSN: 1213-9289. http://www.kovarenstvi.cz/cs/archiv/c65.html
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., ŠVEC, M. a VOLESKÝ, L. Optimalizace procesu svařování XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. a SKRBEK, B. Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů 1. vyd. Plzeň: , 2018 S. 6 – 7. ISBN: 978-80-261-0817-7. https://ping.zcu.cz/export/sites/ping/download/SBORNIK_PING_2018.pdf
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L. a PETRŮ, M. The Effect of Deposition of Metal Charge Compensation Coating on Surface Morfology of Samples for SEM (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2018 S. 848 – 853. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z., BURIK, P. a SEIBERT, O. The Study of the Effect of Mechanical And Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes Manufacturing Technology 1. vyd. Usti n.L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 4. S. 585 – 592. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=42179785807
 
doc. Ing. Mohamed Eldessouki, MSc., Ph.D.

doc. Ing. Mohamed Eldessouki, MSc., Ph.D.

E Mohamed.Eldessouki@tul.cz

2023

2022

 • ZAIB, M. A. aj. Effect of Blade Diameter on the Performance of Horizontal-Axis Ocean Current Turbine Energies MDPI, 2022, roč. 15, č. 15. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 1996-1073. https://www.mdpi.com/1996-1073/15/15/5323
 • NOROUZTABAR, R. aj. On the Performance of a Modified Triple Stack Blade Savonius Wind Turbine as a Function of Geometrical Parameters Sustainability MDPI, 2022, roč. 14, č. 16. S. neuvedeny (26 stranky). ISSN: 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/16/9816

2021

 • ABDELKADER, M. a ELDESSOUKI, M. Measuring the Yarn’s Twist Angle Using an Image Processing Technique NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES - NART Liberec: Technical University of Liberec, 2021 S. 134 – 144.

2020

 • IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Gum Arabic/PVA/Ag Nano fibrous Membranes as a Potential Wrapping Material Journal of Engineered Fibers and Fabrics 1. vyd. SAGE PUBLICATIONS LTD, 2020, roč. 15, č. AUG 2020. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1558-9250. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1558925020946451
 • ELDESSOUKI, M. Role of Additive Manufacturing In The Fourth Industrial Revolution The 2nd International Engineering Conference and Exhibition IECE 1. vyd. Riyadh, Saudia Arabia: , 2020 S. neuvedeny (9 stran).

2019

 • ELDESSOUKI, M. a ABDELKADER, M. Computed Tomography for Fibrous Materials Recent Trends in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019 S. 468 – 483. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Nanofibrous Membranes NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019 S. 6 – 7. ISBN: 978-80-7494-512-0. http://nart.tul.cz
 • IBRAHIM, M. M. H. aj. Green Electrospun Plasma Treated Membrane As a Potential Application For Food Packaging NANOTEXNOLOGY 2019 Proceedings 1. vyd. Thessaloniki, Greece: , 2019 S. neuvedeny (4 stranky). https://www.nanotexnology.com
 • ELDESSOUKI, M. a PETRÍK, S. Smart Textiles and Their Role in Monitoring the Body’s Fitness and Medical Conditions Advances in Intelligent Systems and Computing 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2019 S. 484 – 490. ISBN: 978-3-030-02052-1, ISSN: 2194-5357. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-02053-8
 
Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Materiálové inženýrství

Strukturoskopie a fázová analýza

Syntéza, modifikace a utilizace nanomateriálů

Mikroskopie a mikroanalýza (SEM, AFM, EDS, WDS, EBSD)

Fotokatalýza

Hodnocení materiálových vlastností

2024

2023

 • HLAVÁČKOVÁ, V. aj. A protocol for the extraction of viable bacteria for identification of bacterial communities in bentonite Applied Clay Science ELSEVIER SCIENCE BV, 2023, roč. 232, č. FEB. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-1317. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131722004045
 • TAN, X. aj. Development and Characterization of Silane Crosslinked Cellulose/Graphene Oxide Conductive Hydrophobic Membrane Cellulose Springer Science and Business Media B.V., 2023, roč. 30, č. 7. S. 4561 – 4574. ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-023-05079-x
 • MUSADDAQ, A. aj. Efficient fog collector with superhydrophobic coated surface Journal of the Textile Institute Oxon: Taylor & Francis, 2023, roč. 114, č. EARLY ACCESS. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 0040-5000. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00405000.2023.2207760
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding ACS Applied Nano Materials Washington, DC: American Chemical Society, 2023, roč. 6, č. 7. S. 5242 – 5254. ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.2c05286
 • PENG, Q. aj. Insights into the large-size graphene improvement effect of the mechanical properties on the epoxy/glass fabric composites Polymer Composites Journal Citation Reports, 2023, roč. 44, č. 11. S. 7430 – 7443. ISSN: 0272-8397. https://4spepublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.27635?af=R
 • BAKALOVA, T. aj. Moderní trendy v mikroskopii [konference].
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Možnosti nanovláken pro kryty ran: přehled technologií výroby III. česko – slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“ Brno: SYMMA, spol. s.r.o., 2023S. ISBN: 978-80-11-04155-7. http://symma.cz/hojeniran/down/hr_2023_program.pdf
 • RYSOVÁ, M. aj. Nanofibrous proteolytic mats for wounds and burns sensitive debridement, 2023
 • HOMUTA, V. aj. Postprocesní úpravy biodegradabilních elektricky zvlákněných nanovláken – povrchově strukturovaná nanovlákna Biomateriály a jejich povrchy XVI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2023S. ISBN: 978-80-01-07212-7. https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/download/BIOMATERIALY_A_JEJICH_POVRCHY_XVI.pdf
 
RNDr. Michal Krejčík

RNDr. Michal Krejčík

E michal.krejcik@tul.cz

2023

 • ŠETINA, M., PETRÍK, S., KREJČÍK, M. a IBRAHIM, M. M. H. Zařízení pro lokalizaci mechanického nebo tepelného zatížení elektrického nebo optického vedení a/nebo vodního, plynového nebo parního potrubí [užitný vzor] Zapsán 20231219 pod číslem 37573.

2022

 • KLÍČOVÁ, M. aj. Biomimetic hierarchical nanofibrous surfaces inspired by superhydrophobic lotus leaf structure for preventing tissue adhesions Materials & Design Elsevier, 2022, roč. 217, č. MAY. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0264-1275. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110661
 • PETRÍK, S. aj. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.
 • KLÍČOVÁ, M., ROSENDORF, J., KREJČÍK, M. a HORÁKOVÁ, J. Hydrophobic Nanofibrous Materials for Prevention of Postoperative Tissue Adhesions Proceedings of the 8th World Congress on New Technologies International ASET Inc., 2022S. ISBN: 978-1-990800-11-5, ISSN: 2369-8128.
 • KLÍČOVÁ, M. aj. Lotus leaf inspired nanofibrous materials for prevention of tissue adhesions NANOCON 2022 - Abstracts Ostrava: TANGER Ltd., 2022S. ISBN: 978-80-88365-07-5, ISSN: 2694-930X.
 • VOLESKÁ, K., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Systém tenkých vrstev na bázi uhlíku nanesených na kovovém substrátu [užitný vzor] Zapsán 20220524 pod číslem 36033. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036033.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠKODOVÁ, M. a HRUBOŠOVÁ, Z. Thermochromic and electrical properties of silica/DEA-CuCl4 sensory composite The 62nd International Conference of Machine Design Departments TUL, 2022 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-213-2769-6. https://2022.icmd.cz/Programme_of_ICMD_2022.pdf

2021

 • KLÁPŠŤOVÁ, A. aj. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery, 2021 https://www.confer.cz/nanocon/2021
 • KLÍČOVÁ, M. aj. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Ostrava: TANGER Ltd., 2021S. ISBN: 978-80-88365-00-6.

2020

 
Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

T +420 48535 3818

E hana.krizova@tul.cz

2022

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa a způsob výroby takové povrchové struktury [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.

2020

 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠAŠKOVÁ, J. a LEMBERK, L. Antibacterial and optical properties of polymer optical fibers coated with titanium nanolayer using plasma NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. TANGER Ltd, 2020 S. 232 – 237. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2019/34-antibacterial-and-optical-properties-of-polymer-optical-fibers-coated-with-titanium-nanolayer-using-plasma
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: STU Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 16 – 23. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html
 • KŘÍŽOVÁ, H. Vývoj kompostovatelné hydrofobní a oleofobní úpravy papírových talířů pro firmu DOPLA PAP, a.s. (výzkumná zpráva) [souhrnná výzkumná zpráva].
 
Ing. Ladislav Lemberk

Ing. Ladislav Lemberk

T +420 48535 3818

E ladislav.lemberk@tul.cz

2023

2022

 • PETRÍK, S. aj. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.

2020

 
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

2024

 • ABDELKADER, M., PETRÍK, S., NESTLER, D. a FIJALKOWSKI, M. Ceramics 3D Printing: A Comprehensive Overview and Applications, with Brief Insights into Industry and Market Ceramics Basel: MDPI, 2024, roč. 2024, č. 7. S. 68 – 85. ISSN: 2571-6131. https://www.mdpi.com/2571-6131/7/1/6

2023

 • ABDELKADER, M. a PETRÍK, S. A facile optical sensor: Plastic optical fiber voids as a liquid level presence sensor Results in Optics Elsevier BV, 2023, roč. 13, č. December. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2666-9501. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666950123002043
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Flexible Hybrid and Single-Component Aerogels: Synthesis, Characterization, and Applications Langmuir American Chemical Society, 2023, roč. 39, č. 47. S. 16760–16775. ISSN: 07437463. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.langmuir.3c01811
 • ABDELKADER, M. a PETRÍK, S. From Math to Physics: Electrospinning Parameters Optimization (Nanofibers Diameter Control Approach using MATLAB Multivariate Optimization) Multidisciplinary International School of Nanobiomaterials Engineering Workshop on Bionanomaterial and Nanomaterial Engineering Lodz: Lodz University of Technology (Politechnika Łódzka), 2023S. https://www.mine.p.lodz.pl/MINE_2023_Abstract_Book.pdf
 • FIJALKOWSKI, M. aj. Hybrid and Single-Component Flexible Aerogels for Biomedical Applications: A Review GELS MDPI, 2023, roč. 10, č. 1. S. neuvedeny (30 stranky). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/10/1/4
 • HRUBOŠOVÁ, Z. aj. Kompozice pro vytváření povrchové vrstvy s antimikrobiálním účinkem, odolné proti ulpívání mechanických a biologických nečistot [užitný vzor] Zapsán 20230127 pod číslem 36788. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036788.pdf
 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K. a IBRAHIM, M. M. H. Optický senzor [užitný vzor] Zapsán 20230523 pod číslem 37071. https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0037/uv037071.pdf
 • ŠETINA, M., FIJALKOWSKI, M., PETRÍK, S. a MALÍK, J. Zařízení pro lokalizaci mechanického nebo tepelného zatížení elektrického nebo optického vedení a/nebo vodního, plynového nebo parního potrubí [užitný vzor] Zapsán 20231213 pod číslem 37567.
 • ŠETINA, M., PETRÍK, S., KREJČÍK, M. a IBRAHIM, M. M. H. Zařízení pro lokalizaci mechanického nebo tepelného zatížení elektrického nebo optického vedení a/nebo vodního, plynového nebo parního potrubí [užitný vzor] Zapsán 20231219 pod číslem 37573.

2022

 • PETRÍK, S. aj. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.
 
Mgr. Serhii Petrushenko, Ph.D.

Mgr. Serhii Petrushenko, Ph.D.

E serhii.petrushenko@tul.cz

2024

2023

 
Ing. Mohamed Abdelkader

Ing. Mohamed Abdelkader

E mohamed.abdelkader@tul.cz

2024

 • ABDELKADER, M., PETRÍK, S., NESTLER, D. a FIJALKOWSKI, M. Ceramics 3D Printing: A Comprehensive Overview and Applications, with Brief Insights into Industry and Market Ceramics Basel: MDPI, 2024, roč. 2024, č. 7. S. 68 – 85. ISSN: 2571-6131. https://www.mdpi.com/2571-6131/7/1/6
 • ABDELKADER, M. a HOTAŘ, V. Directed Energy Deposition 3D Glass Printing for Realizing Customized Optical Sensors 29. ročník odborného semináře doktorandů, ANORGANICKÉ NEKOVOVÉ MATERIÁLY Praha: , 2024S. ISSN: 000000000. https://sil.vscht.cz/files/uzel/0073279/0005~~C07KL8o7vDY73tHPN97IwMgEAA.pdf

2023

2022

 • ABDELKADER, M. 3D printing of magnified polyester yarns scanned by micro computed tomography The 4th International Conference on Materials Design and Applications 2022 Porto: Faculty of Engineering, Porto University, 2022 S. neuvedeny (2 stranky).
 • ABDELKADER, M., MAZARI, A. A. a ZAFAR, S. Experimental Techniques to Obtain the Cross-Sectional Images of Textile Yarns Materials Basel: MDPI, 2022, roč. 15, č. 14. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/14/4726
 • ABDELKADER, M. a PETRÍK, S. Low-cost Optical Fibers Microscale Grinding And Polishing System: Towards Open-source Devices And Systems NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials Brno: TANGER Ltd., 2022 S. 52 – 56. ISBN: 978-808836509-9, ISSN: 2694-930X. https://doi.org/10.37904/nanocon.2022.4582
 • ABDELKADER, M. MATLAB Algorithms for Diameter Measurements of Textile Yarns and Fibers through Image Processing Techniques Materials Basel: MDPI, 2022, roč. 15, č. 4. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/4/1299
 
Ing. Michaela Petržílková

Ing. Michaela Petržílková

E michaela.petrzilkova@tul.cz

2024

2023

 • KLÍČOVÁ, M. aj. Large-Scale Development of Antibacterial Scaffolds: Gentamicin Sulfate-Loaded Biodegradable Nanofibers for Gastrointestinal Applications ACS Omega WASHINGTON: American Chemical Society (ACS), 2023, roč. 8, č. 43. S. 40823 – 40835. ISSN: 2470-1343. https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.3c05924

2021

 • MŰLLEROVÁ, S. aj. Biodegradable nanofibrous materials for fortification of gastrointestinal anastomoses NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Ostrava: TANGER Ltd., 2021S. ISBN: 978-80-88365-00-6.
 • KEJZLAR, P. a PETRŽÍLKOVÁ, M. Optimalizace lubrikačních vlastností vosků pro snížení ekologické zátěže a minimalizace tření mezi skluznicí a sněhem [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KEJZLAR, P. a PETRŽÍLKOVÁ, M. Vývoj nových inhibičních vrstev proti plísním v interiérech a domácnostech [souhrnná výzkumná zpráva].

2020

 • KEJZLAR, P., JAKUBIČKOVÁ, M., PETRŽÍLKOVÁ, M. a KEJZLAROVÁ, L. The Effect of Nps Addition on the Photocatalytic and Antibacterial Effectivity of Composite TiO2/SiO2 Paint IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1. vyd. Bristol: Institute of Physics Publish, 2020 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1757-8981. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/723/1/012010/pdf
 • KEJZLAR, P. a PETRŽÍLKOVÁ, M. Vývoj aktivně-funkčních kompozitních materiálů na různé venkovní fasádní substráty obohacené o vzácné kovy [souhrnná výzkumná zpráva].

2018

 • TUREK, P. aj. Skladování erytrocytů při nestandardní teplotě, 2018

2015

 • ŘEZANKA, M., PETRŽÍLKOVÁ, M. a STIBOR, I. Alkyl Chain Modified Gold Nanoparticles for Catalysis Nanocon 2015: 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, 2015 S. 373 – 376. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 
Bc. Martin Šetina

Bc. Martin Šetina

T +420 48535 3547

E martin.setina@tul.cz

2023

 • ŠETINA, M. a VOLESKÁ, K. TN02000033/59-V1 - Vzorek systému pro průběžnou aktivaci/funkcionalizaci povrchu (proof of concept) [funkční vzorek]
 • ŠETINA, M., FIJALKOWSKI, M., PETRÍK, S. a MALÍK, J. Zařízení pro lokalizaci mechanického nebo tepelného zatížení elektrického nebo optického vedení a/nebo vodního, plynového nebo parního potrubí [užitný vzor] Zapsán 20231213 pod číslem 37567.
 • ŠETINA, M., PETRÍK, S., KREJČÍK, M. a IBRAHIM, M. M. H. Zařízení pro lokalizaci mechanického nebo tepelného zatížení elektrického nebo optického vedení a/nebo vodního, plynového nebo parního potrubí [užitný vzor] Zapsán 20231219 pod číslem 37573.

2022

2021

 • PETRÍK, S. aj. Experimentální optický vláknový senzorový systém [funkční vzorek]
 
Ing. Karolína Voleská, Ph.D.

Ing. Karolína Voleská, Ph.D.

E karolina.voleska@tul.cz

2023

2022

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa a způsob výroby takové povrchové struktury [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.

2019

 • MILITKÝ, J. aj. Characterization and Strength Distribution of Fibrous Glass Tapes Recent Trends in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 9 – 52. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • LOUDA, P. aj. Creation of a 3D Structure Based on the High Strength Metallurgical Graphene Surface Review and Letters 11. vyd. Singapore: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2019, roč. 26, č. 6. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 0218-625X. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218625X18502062
 • KARTHIK, D. aj. Effect of particulate fillers on creep behaviour of epoxy composites Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2019 S. 217 – 220. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319337472#!
 • MILITKÝ, J. aj. Hybridní pásek pro výrobu kompozitních struktur [užitný vzor] Zapsán 20190813 pod číslem 33109. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36315&plang=CS
 • VOLESKÁ, K. aj. INFLUENCE OF PLASMA TREATMENT ON THE RESULTING USEFUL PROPERTIES OF TAPES MADE OF GLASS FIBERS International Conference on Natural Fibres (ICNF) Porto, Portugal: ICNF, 2019 S. 1 – 4.
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren