Tým Oddělení pokročilých materiálů

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

2023

2022

 

Junior researchers

Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

T +420 48535 3818

E hana.krizova@tul.cz

2022

 • PETRÍK, S. aj. Kompozitní struktura (demonstrátor) se zabudovanými vodivými kompozitními páskami (VKP) [funkční vzorek]
 • KŘÍŽOVÁ, H., HRUBOŠOVÁ, Z., PETRÍK, S. a VOLESKÁ, K. Papírovina pro výrobu kompostovatelných výrobků s oleofobními a hydrofobními vlastnostmi a zvýšenou tukotěsností [užitný vzor] Zapsán 20221114 pod číslem 36554. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036554.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H. a HRUBOŠOVÁ, Z. Preparation and testing of hydro insulating silicone sealing with addition of thermochromic dye DEA-CuCl4 NANOCON 2022 Brno: Tanger, 2022 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-88365-07-5, ISSN: 2694-930X.
 • KŘÍŽOVÁ, H., KŘÍŽ, V. a PETRÍK, S. Testing of nitinol sensor on bending deformed polypropylene tube: comparison of winding methods Machines, Technologies, Materials Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering „Industry-4.0”, 2022 S. 134 – 137. ISSN: 1313-0226. https://stumejournals.com/journals/mtm/2022/4/134.full.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠKODOVÁ, M. a HRUBOŠOVÁ, Z. Thermochromic and electrical properties of silica/DEA-CuCl4 sensory composite The 62nd International Conference of Machine Design Departments TUL, 2022 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-213-2769-6. https://2022.icmd.cz/Programme_of_ICMD_2022.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H., PETRÍK, S. a ŠETINA, M. Zařízení pro sledování deformací pevného objektu [užitný vzor] Zapsán 20220621 pod číslem 36158. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036158.pdf

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.

2020

 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠAŠKOVÁ, J. a LEMBERK, L. Antibacterial and optical properties of polymer optical fibers coated with titanium nanolayer using plasma NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. TANGER Ltd, 2020 S. 232 – 237. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2019/34-antibacterial-and-optical-properties-of-polymer-optical-fibers-coated-with-titanium-nanolayer-using-plasma
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: STU Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 16 – 23. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html
 • KŘÍŽOVÁ, H. Vývoj kompostovatelné hydrofobní a oleofobní úpravy papírových talířů pro firmu DOPLA PAP, a.s. (výzkumná zpráva) [souhrnná výzkumná zpráva].
 

Ostatní členové

Ing. Kinga Izabela Adach, Ph.D.

Ing. Kinga Izabela Adach, Ph.D.

E kinga.adach@tul.cz

2022

 • SOLARSKA-ŚCIUK, K. aj. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, roč. 23, č. 9. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427
 • ADACH, K. I., KROISOVÁ, D. a FIJALKOWSKI, M. Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources Particulate Science and Technology 1. vyd. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc., 2021, roč. 39, č. 4. S. 481 – 489. ISSN: 0272-6351. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726351.2020.1758857

2020

2018

 • SILVESTRI, D. aj. A comparative study of gold nanoparticles synthesized with a 'green' approach NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2018 S. 416 – 421. ISBN: 9788087294819.
 • WACLAWEK, S. aj. Green synthesis of gold nanoparticles using Artemisia dracunculus extract: control of the shape and size by varying synthesis conditions Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Heidelberg: Springer Nature, 2018, roč. 25, č. 24. S. 24210 – 24219. ISSN: 0944-1344. http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-2510-4/fulltext.html
 • KROISOVÁ, D., FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. a SKOLIMOWSKI, J. METHOD OF OBTAINING NANOPARTICLES OF BIOMORPHIC SILICA FROM PLANT SECTIONS CHARACTERIZED BY HIGH CONTENT THEREOF [patent] Udělen 20180727 pod číslem JP 6375324. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2016183092&KC=&FT=E&locale=en_EP#

2017

 
Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

E zuzana.andrsova1@tul.cz

2022

 • PETRÍK, S. aj. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.

2020

2019

2018

 • BURIK, P., PEŠEK, L., ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Effect of Different Factors on Measured Values of Indentation Hardness of Interstitial Free Steel by Depth Sensing Indentation Key Engineering Materials 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, 2018 S. 49 – 54. ISBN: 978-3-0357-1242-1, ISSN: 1013-9826. https://www.scientific.net/KEM.784.49
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. a SKRBEK, B. Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin Kovárenství 1. vyd. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 2018 S. 46 – 51. ISSN: 1213-9289. http://www.kovarenstvi.cz/cs/archiv/c65.html
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., ŠVEC, M. a VOLESKÝ, L. Optimalizace procesu svařování XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. a SKRBEK, B. Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů 1. vyd. Plzeň: , 2018 S. 6 – 7. ISBN: 978-80-261-0817-7. https://ping.zcu.cz/export/sites/ping/download/SBORNIK_PING_2018.pdf
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L. a PETRŮ, M. The Effect of Deposition of Metal Charge Compensation Coating on Surface Morfology of Samples for SEM (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2018 S. 848 – 853. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z., BURIK, P. a SEIBERT, O. The Study of the Effect of Mechanical And Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes Manufacturing Technology 1. vyd. Usti n.L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 4. S. 585 – 592. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=42179785807

2017

 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. a PODZIMEK, P. Application of Metallography in Solving of Manufacturing Defects of Galvanically Plated Polymers 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2017 S. 107 – 112. ISBN: 978-80-01-06150-3.
 
Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

2022

 • HAJDUK, B. aj. An Investigation of the Thermal Transitions and Physical Properties of Semiconducting PDPP4T:PDBPyBT Blend Films Materials Switzerland: MDPI, 2022, roč. 15, č. 23. S. neuvedeny (16 stran). ISBN: 9788087294819, ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/23/8392
 • WACLAWEK, S. aj. How Can Hybrid Materials Enable a Circular Economy? Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022, roč. 29, č. 4. S. 447 – 462. ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/eces-2022-0030#
 • SOLARSKA-ŚCIUK, K. aj. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, roč. 23, č. 9. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427
 • ADACH, K. I., KROISOVÁ, D. a FIJALKOWSKI, M. Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources Particulate Science and Technology 1. vyd. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc., 2021, roč. 39, č. 4. S. 481 – 489. ISSN: 0272-6351. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726351.2020.1758857

2020

 • FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. a BRAŤKA, P. Antimikrobiální náplast s elektrostaticky zvlákněnou nanovlákennou vrstvou [užitný vzor] Zapsán 20201116 pod číslem 34532. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034532.pdf
 • FIJALKOWSKI, M. Comparison of Mechanical and Barrier Properties of Al2O3/TiO2/ZrO2 Layers in Oxide–Hydroxyapatite Sandwich Composite Coatings Deposited by Sol–Gel Method on Ti6Al7Nb Alloy Materials 1. vyd. SWITZERLAND: MDPI AG, 2020, roč. 13, č. 3. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/13/3/502
 • KHAN, M. Z. aj. Growth of ZnO nanorods on cotton fabrics via microwave hydrothermal method: effect of size and shape of nanorods on superhydrophobic and UV-blocking properties Cellulose 1. vyd. Dordrecht: SPRINGER, 2020, roč. 27, č. 17. S. 10519 – 10539. ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-020-03495-x
 • FIJALKOWSKI, M. Thin SiNC/SiOC Coatings with a Gradient of Refractive Index Deposited from Organosilicon Precursor Coatings MDPI, 2020, roč. 10, č. 8. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/10/8/794
 
Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Materiálové inženýrství

Strukturoskopie a fázová analýza

Syntéza, modifikace a utilizace nanomateriálů

Mikroskopie a mikroanalýza (SEM, AFM, EDS, WDS, EBSD)

Fotokatalýza

Hodnocení materiálových vlastností

2023

 • HLAVÁČKOVÁ, V. aj. A protocol for the extraction of viable bacteria for identification of bacterial communities in bentonite Applied Clay Science ELSEVIER SCIENCE BV, 2023, roč. 232, č. FEB. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 0169-1317. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169131722004045
 • TAN, X. aj. Development and Characterization of Silane Crosslinked Cellulose/Graphene Oxide Conductive Hydrophobic Membrane Cellulose Springer, 2023 S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 0969-0239.
 • KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, E. aj. Electrospun Polyvinyl Butyral Nanofibers Loaded with Bismuth Oxide Nanoparticles for X-ray Shielding ACS Applied Nano Materials Washington, DC: American Chemical Society, 2023 S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 2574-0970. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsanm.2c05286
 • BAKALOVA, T. aj. The effect of the process gas mixture ratio on the structure and composition of TiC and TiCN thin layers prepared by cathodic arc deposition on tool steel Journal of Manufacturing Processes OXON, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2023 S. neuvedeny (27 stranky). ISSN: 1526-6125.

2022

 • PENG, Q. aj. Effects of ultrasonic-assisted nickel pretreatment method on electroless copper plating over graphene Scientific Reports Nature Research, 2022, roč. 12, č. 1. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-022-25457-y
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • PETKOV, N. aj. Influence of the Addition of the Elements Ti and Cr on the Structure, and Mechanical and Tribological Properties of AlSiN Coatings Journal of Nano Research Basel: Trans Tech Publications Ltd., 2022, roč. 73, č. may. S. 175 – 196. ISSN: 1662-5250. https://www.scientific.net/JNanoR.73.175
 • NESLUŠAN, M. aj. Measurement of the rate of transformation induced plasticity in TRIP steel by the use of Barkhausen noise emission as a function of plastic straining ISA Transactions NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2022, roč. 125, č. June. S. 318 – 329. ISSN: 0019-0578. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019057821003827
 • KORNIEJENKO, K., KEJZLAR, P. a LOUDA, P. The Influence of the Material Structure on the Mechanical Properties of Geopolymer Composites Reinforced with Short Fibers Obtained with Additive Technologies INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES Basel: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2022, roč. 23, č. February. S. page number 2023. ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/4/2023/pdf
 • POLÁKOVÁ, D. aj. The stiffness variability of a silk fibroin scaffold during bone cell proliferation Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H-Journal of engineering in medicine London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2022, roč. 236, č. 4. S. 539 – 546. ISSN: 0954-4119. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/09544119211070345
 
RNDr. Michal Krejčík

RNDr. Michal Krejčík

E michal.krejcik@tul.cz

2022

 • KLÍČOVÁ, M. aj. Biomimetic hierarchical nanofibrous surfaces inspired by superhydrophobic lotus leaf structure for preventing tissue adhesions Materials & Design Elsevier, 2022, roč. 217, č. MAY. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0264-1275. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2022.110661
 • PETRÍK, S. aj. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.
 • KLÍČOVÁ, M., ROSENDORF, J., KREJČÍK, M. a HORÁKOVÁ, J. Hydrophobic Nanofibrous Materials for Prevention of Postoperative Tissue Adhesions Proceedings of the 8th World Congress on New Technologies International ASET Inc., 2022S. ISBN: 978-1-990800-11-5, ISSN: 2369-8128.
 • KLÍČOVÁ, M. aj. Lotus leaf inspired nanofibrous materials for prevention of tissue adhesions NANOCON 2022 - Abstracts Ostrava: TANGER Ltd., 2022S. ISBN: 978-80-88365-07-5, ISSN: 2694-930X.
 • VOLESKÁ, K., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Systém tenkých vrstev na bázi uhlíku nanesených na kovovém substrátu [užitný vzor] Zapsán 20220524 pod číslem 36033. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036033.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠKODOVÁ, M. a HRUBOŠOVÁ, Z. Thermochromic and electrical properties of silica/DEA-CuCl4 sensory composite The 62nd International Conference of Machine Design Departments TUL, 2022 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-213-2769-6. https://2022.icmd.cz/Programme_of_ICMD_2022.pdf

2021

 • KLÁPŠŤOVÁ, A. aj. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery, 2021 https://www.confer.cz/nanocon/2021
 • KLÍČOVÁ, M. aj. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Ostrava: TANGER Ltd., 2021S. ISBN: 978-80-88365-00-6.

2020

 
Ing. Ladislav Lemberk

Ing. Ladislav Lemberk

T +420 48535 3818

E ladislav.lemberk@tul.cz

2023

 • KRAFKA, M. aj. Comparison of mechanical and tribological properties of TiN and ZrN coatings deposited by Arc-PVD Manufacturing Technology (Engineering Science and Research Journal) Ústí nad Labem: J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem. Czech Republic, 2023 S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1213-2489.

2022

 • PETRÍK, S. aj. Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií [ověřená technologie]. 2022.

2020

 
Ing. Zuzana Hrubošová, Ing. Paed. IGIP.

Ing. Zuzana Hrubošová, Ing. Paed. IGIP.

T +420 48535 3810

E zuzana.hrubosova@tul.cz

2023

2022

 • MAREK, J. a HRUBOŠOVÁ, Z. Entalpická membrána, 2022
 • MILITKÝ, J., HRUBOŠOVÁ, Z. a BAJZÍK, V. Hand evaluation: history and recent developments Selected Topics in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2022 S. 283 – 308. ISBN: 978-80-7494-607-3.
 • KŘÍŽOVÁ, H., HRUBOŠOVÁ, Z., PETRÍK, S. a VOLESKÁ, K. Papírovina pro výrobu kompostovatelných výrobků s oleofobními a hydrofobními vlastnostmi a zvýšenou tukotěsností [užitný vzor] Zapsán 20221114 pod číslem 36554. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036554.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H. a HRUBOŠOVÁ, Z. Preparation and testing of hydro insulating silicone sealing with addition of thermochromic dye DEA-CuCl4 NANOCON 2022 Brno: Tanger, 2022 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-88365-07-5, ISSN: 2694-930X.
 • MILITKÝ, J. aj. Selected Topics in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2022 ISBN: 978-80-7494-607-3.
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠKODOVÁ, M. a HRUBOŠOVÁ, Z. Thermochromic and electrical properties of silica/DEA-CuCl4 sensory composite The 62nd International Conference of Machine Design Departments TUL, 2022 S. neuvedeny (8 stran). ISBN: 978-80-213-2769-6. https://2022.icmd.cz/Programme_of_ICMD_2022.pdf
 • HOTAŘ, V. aj. Zvukoabsorpční materiál na bázi skla s fotokatalytickým efektem [užitný vzor] Zapsán 20221129 pod číslem 36623. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036623.pdf
 
Ing. Mohamed Abdelkader

Ing. Mohamed Abdelkader

E mohamed.abdelkader@tul.cz

2022

 • ABDELKADER, M. 3D printing of magnified polyester yarns scanned by micro computed tomography The 4th International Conference on Materials Design and Applications 2022 Porto: Faculty of Engineering, Porto University, 2022 S. neuvedeny (2 stranky).
 • ABDELKADER, M., MAZARI, A. A. a ZAFAR, S. Experimental Techniques to Obtain the Cross-Sectional Images of Textile Yarns Materials Basel: MDPI, 2022, roč. 15, č. 14. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/14/4726
 • ABDELKADER, M. a PETRÍK, S. LOW-COST OPTICAL FIBERS MICROSCALE GRINDING AND POLISHING SYSTEM: TOWARDS OPEN-SOURCE DEVICES AND SYSTEMS NANOCON 2022 Brno: CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2022, 2022, roč. 2022, č. 14. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2694-930X. https://www.nanocon.eu/cz/
 • ABDELKADER, M. MATLAB Algorithms for Diameter Measurements of Textile Yarns and Fibers through Image Processing Techniques Materials Basel: MDPI, 2022, roč. 15, č. 4. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/4/1299

2021

 • ABDELKADER, M. aj. Combined Use of Modal Analysis and Machine Learning for Materials Classification Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4270/htm
 • MAHMOOD, A. aj. Geopolymers and Fiber-Reinforced Concrete Composites in Civil Engineering Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 13. S. neuvedeny (34 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/13/2099/htm
 • ABDELKADER, M. a ELDESSOUKI, M. Measuring the Yarn’s Twist Angle Using an Image Processing Technique NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES - NART Liberec: Technical University of Liberec, 2021 S. 134 – 144.

2019

 • ELDESSOUKI, M. a ABDELKADER, M. Computed Tomography for Fibrous Materials Recent Trends in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019 S. 468 – 483. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 
Bc. Martin Šetina

Bc. Martin Šetina

T +420 48535 3754

E martin.setina@tul.cz

2022

 
Ing. Karolína Voleská, Ph.D.

Ing. Karolína Voleská, Ph.D.

E karolina.voleska@tul.cz

2022

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.

2019

 • MILITKÝ, J. aj. Characterization and Strength Distribution of Fibrous Glass Tapes Recent Trends in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 9 – 52. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • LOUDA, P. aj. Creation of a 3D Structure Based on the High Strength Metallurgical Graphene Surface Review and Letters 11. vyd. Singapore: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2019, roč. 26, č. 6. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 0218-625X. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218625X18502062
 • KARTHIK, D. aj. Effect of particulate fillers on creep behaviour of epoxy composites Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2019 S. 217 – 220. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319337472#!
 • MILITKÝ, J. aj. Hybridní pásek pro výrobu kompozitních struktur [užitný vzor] Zapsán 20190813 pod číslem 33109. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36315&plang=CS
 • VOLESKÁ, K. aj. INFLUENCE OF PLASMA TREATMENT ON THE RESULTING USEFUL PROPERTIES OF TAPES MADE OF GLASS FIBERS International Conference on Natural Fibres (ICNF) Porto, Portugal: ICNF, 2019 S. 1 – 4.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Sophisticated Glass Tapes for Fabrication of Composites Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 1. vyd. Global Science Press, 2019, roč. 12, č. 1. S. 35 – 42. ISSN: 1940-8676. http://journal10.magtechjournal.com/Jwk_JoFBaI/EN/Y2019/V12/I1/35#
 • VENKATARAMAN, M. aj. Stabilization of Hybrid Prepreg Composite Tapes for Industrial Applications International Conference on Natural Fibres (ICNF) Porto, Portugal: ICNF, 2019 S. 1 – 2.
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren