Tým Oddělení pokročilých materiálů

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

T +420 48535 3672

E stanislav.petrik@tul.cz

2022

 • PETRÍK, S. a IBRAHIM, M. M. H. Functional Nanofibers for Sensors Functional Nanofibers for Sensors in in Electrospinning - Material Technology of the Future 1. vyd. online: Intechopen, 2022 S. under process. ISBN: 978-1-80355-343-6.
 • ABDELKADER, M. a PETRÍK, S. LOW-COST OPTICAL FIBERS MICROSCALE GRINDING AND POLISHING SYSTEM: TOWARDS OPEN-SOURCE DEVICES AND SYSTEMS NANOCON 2022 Brno: CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2022, 2022, roč. 2022, č. 14. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2694-930X. https://www.nanocon.eu/cz/

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • RAHIMIAN KOLOOR, S. S. a PETRÍK, S. Hybrid and Synthetic FRP Composites under Different Strain Rates: A Review Polymers MDPI, 2021, roč. 13, č. 19. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/19/3400
 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.
 • VOLESKÁ, K., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Systém tenkých vrstev na bázi uhlíku nanesených na kovovém substrátu [patent] Udělen 00000000 pod číslem UV0969CZ.

2020

 • IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Gum Arabic/PVA/Ag Nano fibrous Membranes as a Potential Wrapping Material Journal of Engineered Fibers and Fabrics 1. vyd. SAGE PUBLICATIONS LTD, 2020, roč. 15, č. AUG 2020. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1558-9250. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1558925020946451
 • IBRAHIM, M. M. H. aj. Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Nanofibrous Membranes NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2020 S. 6 – 7. ISBN: 978-80-7494-512-0. http://nart.tul.cz
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: STU Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 16 – 23. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html
 • HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 10 – 15. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html
 

Junior researchers

Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

T +420 48535 3818

E hana.krizova@tul.cz

2022

 • KŘÍŽOVÁ, H., HRUBOŠOVÁ, Z., PETRÍK, S. a VOLESKÁ, K. Papírovina pro výrobu kompostovatelných výrobků s oleofobními a hydrofobními vlastnostmi a zvýšenou tukotěsností [užitný vzor] Zapsán 20221114 pod číslem 36554. https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
 • KŘÍŽOVÁ, H., KŘÍŽ, V. a PETRÍK, S. Testing of nitinol sensor on bending deformed polypropylene tube: comparison of winding methods Machines, Technologies, Materials Sofia: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering „Industry-4.0”, 2022 S. 134 – 137. ISSN: 1313-0226. https://stumejournals.com/journals/mtm/2022/4/134.full.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H., PETRÍK, S. a ŠETINA, M. Zařízení pro sledování deformací pevného objektu [užitný vzor] Zapsán 20220621 pod číslem 36158. https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.

2020

 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠAŠKOVÁ, J. a LEMBERK, L. Antibacterial and optical properties of polymer optical fibers coated with titanium nanolayer using plasma NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. TANGER Ltd, 2020 S. 232 – 237. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2019/34-antibacterial-and-optical-properties-of-polymer-optical-fibers-coated-with-titanium-nanolayer-using-plasma
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: STU Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 16 – 23. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html
 • KŘÍŽOVÁ, H. Vývoj kompostovatelné hydrofobní a oleofobní úpravy papírových talířů pro firmu DOPLA PAP, a.s. (výzkumná zpráva) [souhrnná výzkumná zpráva].

2019

 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Electrical and antibacterial properties of polyester nonwoven with conductive nanometallic surface prepared using tannic acid NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2019 S. 158 – 163. ISBN: 9788087294895.
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven NART 2019 (ISBN 978-80-7494-512-0) Liberec: TUL, 2019 S. 37 – 38. ISBN: 978-80-7494-512-0.
 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Tannin treatment of sheep wool Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019, roč. 26, č. 2. S. 25 – 32. ISSN: 1335-0617. https://pdfs.semanticscholar.org/413a/eb126bcdb9fa8a651df3ffc83105ffaf103e.pdf?_ga=2.221409246.734596454.1585658716-2034058011.1585658716
 

Ostatní členové

Kinga Izabela Adach

Kinga Izabela Adach

E kinga.adach@tul.cz

2022

 • ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, roč. 23, č. 5103. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427
 • ADACH, K. I., KROISOVÁ, D. a FIJALKOWSKI, M. Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources Particulate Science and Technology 1. vyd. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc., 2021, roč. 39, č. 4. S. 481 – 489. ISSN: 0272-6351. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726351.2020.1758857

2020

2018

 • SILVESTRI, D. aj. A comparative study of gold nanoparticles synthesized with a 'green' approach NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2018 S. 416 – 421. ISBN: 9788087294819.
 • WACLAWEK, S. aj. Green synthesis of gold nanoparticles using Artemisia dracunculus extract: control of the shape and size by varying synthesis conditions Environmental Science and Pollution Research 1. vyd. Heidelberg: Springer Nature, 2018, roč. 25, č. 24. S. 24210 – 24219. ISSN: 0944-1344. http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-018-2510-4/fulltext.html
 • KROISOVÁ, D., FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. a SKOLIMOWSKI, J. METHOD OF OBTAINING NANOPARTICLES OF BIOMORPHIC SILICA FROM PLANT SECTIONS CHARACTERIZED BY HIGH CONTENT THEREOF [patent] Udělen 20180727 pod číslem JP 6375324. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2016183092&KC=&FT=E&locale=en_EP#

2017

 
Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

Ing. Zuzana Andršová, Ph.D.

E zuzana.andrsova1@tul.cz

2020

2019

2018

 • BURIK, P., PEŠEK, L., ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Effect of Different Factors on Measured Values of Indentation Hardness of Interstitial Free Steel by Depth Sensing Indentation Key Engineering Materials 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, 2018 S. 49 – 54. ISBN: 978-3-0357-1242-1, ISSN: 1013-9826. https://www.scientific.net/KEM.784.49
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. a SKRBEK, B. Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin Kovárenství 1. vyd. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 2018 S. 46 – 51. ISSN: 1213-9289. http://www.kovarenstvi.cz/cs/archiv/c65.html
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., ŠVEC, M. a VOLESKÝ, L. Optimalizace procesu svařování XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. a SKRBEK, B. Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů 1. vyd. Plzeň: , 2018 S. 6 – 7. ISBN: 978-80-261-0817-7. https://ping.zcu.cz/export/sites/ping/download/SBORNIK_PING_2018.pdf
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L. a PETRŮ, M. The Effect of Deposition of Metal Charge Compensation Coating on Surface Morfology of Samples for SEM (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2018 S. 848 – 853. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z., BURIK, P. a SEIBERT, O. The Study of the Effect of Mechanical And Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes Manufacturing Technology 1. vyd. Usti n.L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 4. S. 585 – 592. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=42179785807

2017

 • PODZIMEK, P., ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Application of Metallography in Solving of Manufacturing Defects of Galvanically Plated Polymers Solid State Phenomena Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2017 S. 101 – 106. ISBN: 978-303571241-4, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.101
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. a PODZIMEK, P. Application of Metallography in Solving of Manufacturing Defects of Galvanically Plated Polymers 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2017 S. 107 – 112. ISBN: 978-80-01-06150-3.
 
Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.

E mateusz.fijalkowski@tul.cz

2022

 • FIJALKOWSKI, M. An Investigation of the Thermal Transitions and Physical Properties of Semiconducting PDPP4T:PDBPyBT Blend Films Materials Switzerland: MDPI, 2022, roč. 15, č. 23. S. neuvedeny (16 stran). ISBN: 9788087294819, ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/23/8392
 • WACLAWEK, S. aj. How Can Hybrid Materials Enable a Circular Economy? Ecological Chemistry and Engineering S Sciendo, 2022 S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 1898-6196. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/eces-2022-0030#
 • ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Identifying the Molecular Mechanisms and Types of Cell Death Induced by bio- and pyr-Silica Nanoparticles in Endothelial Cells International Journal of Molecular Sciences Basel: MDPI, 2022, roč. 23, č. 5103. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/9/5103/htm

2021

 • NOMAN, M. T. aj. Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications GELS Basel: MDPI, 2021, roč. 7, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 2310-2861. https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/264
 • ADACH, K. I. a FIJALKOWSKI, M. Are Biogenic and Pyrogenic Mesoporous SiO2 Nanoparticles Safe for Normal Cells? Molecules 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 26, č. 5. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1427
 • ADACH, K. I., KROISOVÁ, D. a FIJALKOWSKI, M. Biogenic silicon dioxide nanoparticles processed from natural sources Particulate Science and Technology 1. vyd. Philadelphia: Taylor & Francis, Inc., 2021, roč. 39, č. 4. S. 481 – 489. ISSN: 0272-6351. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726351.2020.1758857

2020

 • FIJALKOWSKI, M., ADACH, K. I. a BRAŤKA, P. Antimikrobiální náplast s elektrostaticky zvlákněnou nanovlákennou vrstvou [užitný vzor] Zapsán 20201116 pod číslem 34532. https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034532.pdf
 • FIJALKOWSKI, M. Comparison of Mechanical and Barrier Properties of Al2O3/TiO2/ZrO2 Layers in Oxide–Hydroxyapatite Sandwich Composite Coatings Deposited by Sol–Gel Method on Ti6Al7Nb Alloy Materials 1. vyd. SWITZERLAND: MDPI AG, 2020, roč. 13, č. 3. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/13/3/502
 • KHAN, M. Z. aj. Growth of ZnO nanorods on cotton fabrics via microwave hydrothermal method: effect of size and shape of nanorods on superhydrophobic and UV-blocking properties Cellulose 1. vyd. Dordrecht: SPRINGER, 2020, roč. 27, č. 17. S. 10519 – 10539. ISSN: 0969-0239. https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-020-03495-x
 • FIJALKOWSKI, M. Thin SiNC/SiOC Coatings with a Gradient of Refractive Index Deposited from Organosilicon Precursor Coatings MDPI, 2020, roč. 10, č. 8. S. neuvedeny (23 stranky). ISSN: 2079-6412. https://www.mdpi.com/2079-6412/10/8/794
 
Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Materiálové inženýrství

Strukturoskopie a fázová analýza

Syntéza, modifikace a utilizace nanomateriálů

Mikroskopie a mikroanalýza (SEM, AFM, EDS, WDS, EBSD)

Fotokatalýza

Hodnocení materiálových vlastností

2022

 • BAKALOVA, T. aj. Influence of the Addition of the Elements Ti and Cr on the Structure, and Mechanical and Tribological Properties of AlSiN Coatings Journal of Nano Research Basel: Trans Tech Publications Ltd., 2022, roč. 73, č. may. S. 175 – 196. ISSN: 1662-5250.
 • KEJZLAR, P. aj. Measurement of the rate of transformation induced plasticity in TRIP steel by the use of Barkhausen noise emission as a function of plastic straining ISA Transactions Elsevier, 2022, roč. 125, č. June. S. 318 – 329. ISSN: 0019-0578. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019057821003827/pdf
 • KORNIEJENKO, K., LOUDA, P. a KEJZLAR, P. The Influence of the Material Structure on the Mechanical Properties of Geopolymer Composites Reinforced with Short Fibers Obtained with Additive Technologies INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES Basel: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2022, roč. 23, č. February. S. page number 2023. ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/4/2023/pdf
 • POLÁKOVÁ, D. aj. The stiffness variability of a silk fibroin scaffold during bone cell proliferation Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H-Journal of engineering in medicine London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2022, roč. 236, č. 4. S. 539 – 546. ISSN: 0954-4119. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/09544119211070345

2021

 • ČILLIKOVÁ, M. aj. Asymmetrical Barkhausen Noise of a Hard Milled Surface Materials Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 5. S. neuvedeny (11 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7962840/pdf/materials-14-01293.pdf
 • NGUYEN, N. A. H. aj. Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwater Science of the Total Environment Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 785, č. SEP. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 0048-9697. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721024840/pdf
 • VANĚK, T. a KEJZLAR, P. Luminescence redshift of thick InGaN/GaN heterostructures induced by the migration of surface adsorbed atoms Journal of Crystal Growth 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 565, č. JUL. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0022-0248. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024821001275/pdf
 • NESLUŠAN, M. aj. Measurement of the rate of transformation induced plasticity in TRIP steel by the use of Barkhausen noise emission as a function of plastic straining ISA Transactions Elsevier, 2021 S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 0019-0578. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019057821003827
 • KEJZLAR, P. a PETRŽÍLKOVÁ, M. Optimalizace lubrikačních vlastností vosků pro snížení ekologické zátěže a minimalizace tření mezi skluznicí a sněhem [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NOMAN, M. T. aj. Photocatalytic Behaviour of Zinc Oxide Nanostructures on Surface Activation of Polymeric Fibres Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 8. S. neuvedeny (18 stran). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/8/1227
 
RNDr. Michal Krejčík

RNDr. Michal Krejčík

E michal.krejcik@tul.cz

2021

 • KLÁPŠŤOVÁ, A. aj. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery Nanocon 2021- Abstracts 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2021S. ISBN: 978-80-88365-00-6. https://www.confer.cz/nanocon/2021
 • KLÍČOVÁ, M. aj. Antiadhesive Nanofibers for Novel Applications in Gastrointestinal Surgery NANOCON 2021 - Conference Proceedings, 13th International Conference on Nanomaterials Ostrava: TANGER Ltd., 2021S. ISBN: 978-80-88365-00-6.
 • VOLESKÁ, K., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Systém tenkých vrstev na bázi uhlíku nanesených na kovovém substrátu [patent] Udělen 00000000 pod číslem UV0969CZ.

2020

2019

 • IBRAHIM, M. M. H. aj. Green Electrospun Plasma Treated Membrane As a Potential Application For Food Packaging NANOTEXNOLOGY 2019 Proceedings 1. vyd. Thessaloniki, Greece: , 2019 S. neuvedeny (4 stranky). https://www.nanotexnology.com
 • KLÍČOVÁ, M. aj. Nanovlákenné materiály pro prevenci pooperačních adhezí Biomateriály a jejich povrchy XII. Praha: České vysoké učení technické, 2019S. ISBN: 978-80-01-06625-6.
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven NART 2019 (ISBN 978-80-7494-512-0) Liberec: TUL, 2019 S. 37 – 38. ISBN: 978-80-7494-512-0.
 
Ing. Ladislav Lemberk

Ing. Ladislav Lemberk

T +420 48535 3818

E ladislav.lemberk@tul.cz

2020

 
Ing. Marcela Škodová, Ph.D.

Ing. Marcela Škodová, Ph.D.

E marcela.skodova@tul.cz

2021

 • RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Hierarchically Porous Bio-Based Sustainable Conjugate Sponge for Highly Selective Oil/Organic Solvent Absorption Advanced Functional Materials 1. vyd. Wiley‐VCH GmbH, 2021, roč. 31, č. 18. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 1616-301X. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202100640
 • SAMAL, S. aj. Net-Shape NiTi Shape Memory Alloy by Spark Plasma Sintering Method Applied Sciences-Basel Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, roč. 11, č. 4. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1802

2020

 • ŠKODOVÁ, M., SAMAL, S., ABATE, L. a BLANCO, I. Magneto-Rheological Elastomer Composites. A Review Applied Sciences 1. vyd. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 14. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/14/4899
 • SAMAL, S. aj. Magnetorheological Elastomer Composites: The Influence of Iron Particle Distribution on the Surface Morphology Macromolecular Symposia 1. vyd. Wiley-VCH Verlag, 2020, roč. 389, č. 1. S. neuvedeny (4 stranky). ISSN: 1022-1360. https://doi.org/10.1002/masy.201900053
 • ŠKODOVÁ, M., GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, P. a HAVELKA, A. Performance of textile materials for the needs of children with skin problems Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd., 2020, roč. 27, č. 4. S. 96 – 101. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/2020/4/VaT_2020_4_13.pdf
 • RYVOLOVÁ, M., ŠKODOVÁ, M., LOUDA, P. a VOLESKÝ, L. Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí pomocí zobrazovacích metod Jemná mechanika a optika olomouc: FZU AV ČR, 2020 S. 98 – 102. ISSN: 0447-6441. https://jmo.fzu.cz/sites/jmo.fzu.cz/files/oldweb/2020/2020-04/jmo_20_04_obsah.pdf

2019

 • SAMAL, S., ŠKODOVÁ, M. a BLANCO, I. Effects of Filler Distribution on Magnetorheological Silicon-Based Composites Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2019, roč. 12, č. 18. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/12/18/3017
 • SAMAL, S. aj. Investigation of the internal structure of fibre reinforced geopolymer composite under mechanical impact: A micro computed tomography study Applied Sciences-Basel Basel: MDPI, 2019, roč. 9, č. 3. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/9/3/516
 • LUKEŠOVÁ, H., ANDERSEN, H. L., ŠKODOVÁ, M. a HOLST, B. Is It Hop? Identifying Hop Fibres in a European Historical Context Archaeometry 1. vyd. Wiley-Blackwell: Blackwell Publishing Ltd, 2019, roč. 61, č. 2. S. 494 – 505. ISSN: 0003-813X.
 • BAKALOVA, T. aj. Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added Fibres Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2019, roč. 19, č. 1. S. 71 – 76. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=55283799343
 
Ing. Zuzana Hrubošová, Ing. Paed. IGIP.

Ing. Zuzana Hrubošová, Ing. Paed. IGIP.

T +420 48535 3810

E zuzana.hrubosova@tul.cz

2022

 • KŘÍŽOVÁ, H., HRUBOŠOVÁ, Z., PETRÍK, S. a VOLESKÁ, K. Papírovina pro výrobu kompostovatelných výrobků s oleofobními a hydrofobními vlastnostmi a zvýšenou tukotěsností [užitný vzor] Zapsán 20221114 pod číslem 36554. https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.
 • HRUBOŠOVÁ, Z. Vývoj Impregnační emulze pro zvýšení odolnosti povrchu kamene pro firmu Kamenictví Český ráj [souhrnná výzkumná zpráva].
 • HRUBOŠOVÁ, Z. Vývoj impregnační emulze za účelem snížení zachytáváni bakterií a nečistot na kovových a plastových materiálech pro firmu DV-PROMAC s.r.o. [souhrnná výzkumná zpráva].

2020

 • HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 10 – 15. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html
 • HRUBOŠOVÁ, Z. Vývoj Ochranné nanovrstvy pro zvýšení užitné hodnoty šperků pro Ateliér Tomka [souhrnná výzkumná zpráva].

2019

 • TUNÁKOVÁ, V., HRUBOŠOVÁ, Z. a PROCHÁZKA, J. FASHION CLOTHING WITH ELECTROMAGNETIC RADIATION PROTECTION 47th Textile Research Syposium 2019 - Book of extended abstracts 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 126 – 127. ISBN: 978-80-7494-473-4.
 • HRUBOŠOVÁ, Z., VIK, M. a PETRÍK, S. THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS Nart 2019 1. vyd. Liberec: , 2019 S. neuvedeny (2 stranky). ISBN: 978-80-7494-512-0. https://nart.tul.cz/

2018

2017

 • TUNÁKOVÁ, V. a HRUBOŠOVÁ, Z. Ochranné oděvy proti radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření s dostatečným komfortem a dalšími přidanými vlastnostmi - zpráva, 2017
 
Ing. Mohamed Abdelkader

Ing. Mohamed Abdelkader

E mohamed.abdelkader@tul.cz

2022

 • ABDELKADER, M. 3D printing of magnified polyester yarns scanned by micro computed tomography [konference].
 • ABDELKADER, M., MAZARI, A. A. a ZAFAR, S. Experimental Techniques to Obtain the Cross-Sectional Images of Textile Yarns Materials Basel: MDPI, 2022, roč. 15, č. 14. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/14/4726
 • ABDELKADER, M. a PETRÍK, S. LOW-COST OPTICAL FIBERS MICROSCALE GRINDING AND POLISHING SYSTEM: TOWARDS OPEN-SOURCE DEVICES AND SYSTEMS NANOCON 2022 Brno: CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2022, 2022, roč. 2022, č. 14. S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 2694-930X. https://www.nanocon.eu/cz/
 • ABDELKADER, M. MATLAB Algorithms for Diameter Measurements of Textile Yarns and Fibers through Image Processing Techniques Materials Basel: MDPI, 2022, roč. 15, č. 4. S. neuvedeny (10 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/15/4/1299

2021

 • ABDELKADER, M. aj. Combined Use of Modal Analysis and Machine Learning for Materials Classification Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 15. S. neuvedeny (15 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4270/htm
 • MAHMOOD, A. aj. Geopolymers and Fiber-Reinforced Concrete Composites in Civil Engineering Polymers 1. vyd. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 13. S. neuvedeny (34 stranky). ISSN: 2073-4360. https://www.mdpi.com/2073-4360/13/13/2099/htm

2019

 • ELDESSOUKI, M. a ABDELKADER, M. Computed Tomography for Fibrous Materials Recent Trends in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019 S. 468 – 483. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 
Martin Šetina

Martin Šetina

T +420 48535 3754

E martin.setina@tul.cz

2022

 
Ing. Marcela Škodová, Ph.D.

Ing. Marcela Škodová, Ph.D.

E marcela.skodova@tul.cz

2021

 • RAMAKRISHNAN, R. K. aj. Hierarchically Porous Bio-Based Sustainable Conjugate Sponge for Highly Selective Oil/Organic Solvent Absorption Advanced Functional Materials 1. vyd. Wiley‐VCH GmbH, 2021, roč. 31, č. 18. S. neuvedeny (9 stran). ISSN: 1616-301X. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.202100640
 • SAMAL, S. aj. Net-Shape NiTi Shape Memory Alloy by Spark Plasma Sintering Method Applied Sciences-Basel Basel: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021, roč. 11, č. 4. S. neuvedeny (16 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1802

2020

 • ŠKODOVÁ, M., SAMAL, S., ABATE, L. a BLANCO, I. Magneto-Rheological Elastomer Composites. A Review Applied Sciences 1. vyd. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 14. S. neuvedeny (19 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/14/4899
 • SAMAL, S. aj. Magnetorheological Elastomer Composites: The Influence of Iron Particle Distribution on the Surface Morphology Macromolecular Symposia 1. vyd. Wiley-VCH Verlag, 2020, roč. 389, č. 1. S. neuvedeny (4 stranky). ISSN: 1022-1360. https://doi.org/10.1002/masy.201900053
 • ŠKODOVÁ, M., GLOMBÍKOVÁ, V., KOMÁRKOVÁ, P. a HAVELKA, A. Performance of textile materials for the needs of children with skin problems Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd., 2020, roč. 27, č. 4. S. 96 – 101. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/2020/4/VaT_2020_4_13.pdf
 • RYVOLOVÁ, M., ŠKODOVÁ, M., LOUDA, P. a VOLESKÝ, L. Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí pomocí zobrazovacích metod Jemná mechanika a optika olomouc: FZU AV ČR, 2020 S. 98 – 102. ISSN: 0447-6441. https://jmo.fzu.cz/sites/jmo.fzu.cz/files/oldweb/2020/2020-04/jmo_20_04_obsah.pdf

2019

 • SAMAL, S., ŠKODOVÁ, M. a BLANCO, I. Effects of Filler Distribution on Magnetorheological Silicon-Based Composites Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2019, roč. 12, č. 18. S. neuvedeny (13 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/12/18/3017
 • SAMAL, S. aj. Investigation of the internal structure of fibre reinforced geopolymer composite under mechanical impact: A micro computed tomography study Applied Sciences-Basel Basel: MDPI, 2019, roč. 9, č. 3. S. neuvedeny (14 stran). ISSN: 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/9/3/516
 • LUKEŠOVÁ, H., ANDERSEN, H. L., ŠKODOVÁ, M. a HOLST, B. Is It Hop? Identifying Hop Fibres in a European Historical Context Archaeometry 1. vyd. Wiley-Blackwell: Blackwell Publishing Ltd, 2019, roč. 61, č. 2. S. 494 – 505. ISSN: 0003-813X.
 • BAKALOVA, T. aj. Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added Fibres Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2019, roč. 19, č. 1. S. 71 – 76. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=55283799343
 
Ing. Karolína Voleská, Ph.D.

Ing. Karolína Voleská, Ph.D.

E karolina.voleska@tul.cz

2022

 • KŘÍŽOVÁ, H., HRUBOŠOVÁ, Z., PETRÍK, S. a VOLESKÁ, K. Papírovina pro výrobu kompostovatelných výrobků s oleofobními a hydrofobními vlastnostmi a zvýšenou tukotěsností [užitný vzor] Zapsán 20221114 pod číslem 36554. https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.
 • VOLESKÁ, K., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Systém tenkých vrstev na bázi uhlíku nanesených na kovovém substrátu [patent] Udělen 00000000 pod číslem UV0969CZ.

2019

 • MILITKÝ, J. aj. Characterization and Strength Distribution of Fibrous Glass Tapes Recent Trends in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2019 S. 9 – 52. ISBN: 978-80-7494-493-2.
 • LOUDA, P. aj. Creation of a 3D Structure Based on the High Strength Metallurgical Graphene Surface Review and Letters 11. vyd. Singapore: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2019, roč. 26, č. 6. S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 0218-625X. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218625X18502062
 • KARTHIK, D. aj. Effect of particulate fillers on creep behaviour of epoxy composites Materials Today: Proceedings 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2019 S. 217 – 220. ISSN: 2214-7853. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319337472#!
 • MILITKÝ, J. aj. Hybridní pásek pro výrobu kompozitních struktur [užitný vzor] Zapsán 20190813 pod číslem 33109. https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36315&plang=CS
 • VOLESKÁ, K. aj. INFLUENCE OF PLASMA TREATMENT ON THE RESULTING USEFUL PROPERTIES OF TAPES MADE OF GLASS FIBERS International Conference on Natural Fibres (ICNF) Porto, Portugal: ICNF, 2019 S. 1 – 4.
 • VENKATARAMAN, M. aj. Sophisticated Glass Tapes for Fabrication of Composites Journal of Fiber Bioengineering and Informatics 1. vyd. Global Science Press, 2019, roč. 12, č. 1. S. 35 – 42. ISSN: 1940-8676. http://journal10.magtechjournal.com/Jwk_JoFBaI/EN/Y2019/V12/I1/35#
 • VENKATARAMAN, M. aj. Stabilization of Hybrid Prepreg Composite Tapes for Industrial Applications International Conference on Natural Fibres (ICNF) Porto, Portugal: ICNF, 2019 S. 1 – 2.
 

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren