Seznam zaměstnanců

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

Ing. Pavel Kejzlar, Ph.D.

T +420 48535 3128

E pavel.kejzlar@tul.cz

Zařazení
 • Oddělení pokročilých materiálů (OPM): člen(ka) oddělení
 • Katedra materiálu (KMT): člen katedry
 • Laboratoř mikroskopie (LMI): pracovník vědy a výzkumu
Specializace

Materiálové inženýrství

Strukturoskopie a fázová analýza

Syntéza, modifikace a utilizace nanomateriálů

Mikroskopie a mikroanalýza (SEM, AFM, EDS, WDS, EBSD)

Fotokatalýza

Hodnocení materiálových vlastností

Dosažené vzdělání

Materiálové inženýrství - Katedra materiálu Fakulty strojní, TU v Liberci

 

2024

2023

2022

 • PENG, Q. aj. Effects of ultrasonic-assisted nickel pretreatment method on electroless copper plating over graphene Scientific Reports Nature Research, 2022, roč. 12, č. 1. S. neuvedeny (12 stran). ISSN: 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-022-25457-y
 • RYSOVÁ, M. aj. Electrospun Silica Nanofibres as Multifunctional Substrate for Regenerative Medicine and Drug Delivery, 2022
 • PETKOV, N. aj. Influence of the Addition of the Elements Ti and Cr on the Structure, and Mechanical and Tribological Properties of AlSiN Coatings Journal of Nano Research Basel: Trans Tech Publications Ltd., 2022, roč. 73, č. may. S. 175 – 196. ISSN: 1662-5250. https://www.scientific.net/JNanoR.73.175
 • NESLUŠAN, M. aj. Measurement of the rate of transformation induced plasticity in TRIP steel by the use of Barkhausen noise emission as a function of plastic straining ISA Transactions NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2022, roč. 125, č. June. S. 318 – 329. ISSN: 0019-0578. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019057821003827
 • KORNIEJENKO, K., KEJZLAR, P. a LOUDA, P. The Influence of the Material Structure on the Mechanical Properties of Geopolymer Composites Reinforced with Short Fibers Obtained with Additive Technologies INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES Basel: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2022, roč. 23, č. February. S. page number 2023. ISSN: 1422-0067. https://www.mdpi.com/1422-0067/23/4/2023/pdf
 • POLÁKOVÁ, D. aj. The stiffness variability of a silk fibroin scaffold during bone cell proliferation Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H-Journal of engineering in medicine London: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2022, roč. 236, č. 4. S. 539 – 546. ISSN: 0954-4119. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/09544119211070345
 • NOMAN, M. T., PETRŮ, M., LOUDA, P. a KEJZLAR, P. Woven Textiles Coated with Zinc Oxide Nanoparticles and Their Thermophysiological Comfort Properties Journal of Natural Fibers PHILADELPHIA: TAYLOR & FRANCIS INC., 2022, roč. 19, č. 12. S. 4718 – 4730. ISSN: 1544-0478. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15440478.2020.1870621

2021

2020

2019

 • KEJZLAR, P., NESLUŠAN, M., MIČIETOVÁ, A. a URÍČEK, J. Barkhausen Noise Emission in Hard-Milled Surfaces Materials 1. vyd. Basel: MDPI, 2019, roč. 12, č. 4. S. neuvedeny (17 stran). ISSN: 1996-1944. https://www.mdpi.com/1996-1944/12/4/660/pdf
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Combined silk fibroin/nanohydroxyapatite scaffold with antibiotic addition for bone regeneration, 2019 https://www.setcor.org/conferences/sms-2019
 • BAKALOVA, T. aj. Influence of Bias Voltage and CH4/N2 Gas Ratio on the Structure and Mechanical Properties of TiCN Coatings Deposited by Cathodic Arc Deposition Method Journal of Materials Engineering and Performance 1. vyd. New York: Springer New York LLC, 2019, roč. 28, č. 1. S. 343 – 354. ISSN: 1059-9495. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11665-018-3754-3.pdf
 • BAKALOVA, T. aj. Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added Fibres Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2019, roč. 19, č. 1. S. 71 – 76. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=55283799343
 • DUFKOVÁ, I. aj. Studium struktury vypěněných geopolymerů s různými typy plniv Jemná mechanika a optika 1. vyd. Olomouc: FZU AV ČR, 2019 S. 385 – 387. ISSN: 0447-6441.
 • KEJZLAR, P., SEIBERT, O. a PILVOUSEK, T. The Effect of Mechanical Surface Pre-treatment on the Strength of the Adhesive Joint of High Strength Sheets IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Bristol: Institute of Physics Publishing, 2019 S. neuvedeny (8 stran). ISSN: 1757-8981.
 • ANDRŠOVÁ, Z. aj. The potential of application of Ni-layer for enhancement of utility properties of freight wagons, 2019 https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/35243
 • KEJZLAR, P., SEIBERT, O. a GRÉGR, J. The preparation of iron oxide nanoparticles by a self-combustion method Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2019, roč. 19, č. 4. S. 680 – 684. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=72166078529

2018

 • POLÁKOVÁ, D., VÍCHOVÁ, I., KEJZLAR, P. a MARTINOVÁ, L. Biodegradabilní porézní nosič na bázi silk fibroinu pro ortopedické aplikace, 2018 http://www18.bioimplantologie.cz/
 • BAKALOVA, T. aj. Cathodic Arc Deposition of TiCN Coatings - Influence of the C2H2/N2 Ratio on the Structure and Coating Properties Journal of Nano Research 1. vyd. Trans Tech Publications, 2018, roč. 51, č. February. S. 78 – 91. ISSN: 1662-5250. https://www.scientific.net/JNanoR.51.78
 • NAEEM, J., MAZARI, A. A., KŮS, Z. a KEJZLAR, P. Comparative study of radiant heat flux density transmission through firefighter protective clothing Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018, roč. 25, č. 2. S. 79 – 86. ISSN: 1335-0617.
 • KEJZLAR, P., HRABÁK, P., ANTOŠ, V. a LÍSKOVÁ, K. Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 S. 229 – 235. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2018.tanger.cz/files/uploads/01/NANOCON2017_Proceedings_content.pdf
 • NGUYEN, N. A. H. aj. Different effects of nano-scale and micro-scale zero-valent iron particles on planktonic microorganisms from natural reservoir water Environmental Science: Nano 1. vyd. Royal Society of Chemistry: Royal Society of Chemistry (RSC), 2018, roč. 5, č. 5. S. 1117 – 1129. ISSN: 2051-8153. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2018/EN/C7EN01120B
 • BURIK, P., PEŠEK, L., ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Effect of Different Factors on Measured Values of Indentation Hardness of Interstitial Free Steel by Depth Sensing Indentation Key Engineering Materials 1. vyd. Zurich: Trans Tech Publications, 2018 S. 49 – 54. ISBN: 978-3-0357-1242-1, ISSN: 1013-9826. https://www.scientific.net/KEM.784.49
 • KEJZLAR, P. aj. Evolution of Deformation Texture in Cold Drawing of Steel Tubes Using EBSD Analysis and FEM Simulation 5th International Conference Recent Trends in Structural Materials IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering Bristol: Institute of Physics Publishing, 2018 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 1757-8981. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/461/1/012010/pdf
 • SEIBERT, O. aj. Green Synthesis of Iron Oxide Nanoparticle (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application. 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd., 2018 S. 685 – 691. ISBN: 9788087294819. http://publikace.tul.cz/mvcr/5874.pdf
 • NOMAN, M. T. aj. In-situ Development of Highly Photocatalytic Multifunctional Nanocomposites by Ultrasonic Acoustic Method Ultrasonics Sonochemistry 1. vyd. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018, roč. 40, č. January. S. 41 – 56. ISSN: 1350-4177.
 • KEJZLAR, P. Influence of heat treatment on Al-Si coating chemical composition METAL 2018 - 27th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2018 S. 985 – 989. ISBN: 978-808729484-0.
 • BAKALOVA, T. aj. Influence of nanodiamonds on the surface of tooth tissues [souhrnná výzkumná zpráva].
 • SKRBEK, B. a KEJZLAR, P. Izotermicky zpracované litiny s odlišně vyloučeným volným grafitem Sborník přednášek z 55. slévárenských dnů - Blok F - Sekce metalurgie litin Praha: Česká slévárenská společnost, z.s., 2018 S. 49 – 58. ISBN: 978-80-02-02827-7.
 • KEJZLAR, P. a NESLUŠAN, M. Microstructural Transformation of a Rail Surface Induced by Severe Thermoplastic Deformation and Its Non-destructive Monitoring Via Barkhausen Noise Wear 1. vyd. Lausanne: Elsevier Science SA, 2018, roč. 402-403, č. May. S. 38 – 48. ISSN: 0043-1648. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164817316071?via=ihub
 • KEJZLAR, P. aj. Microstructure and texture evolution during cold drawing of seamless steel tube METAL 2018 - 27th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings Ostrava: Tanger Ltd., 2018 S. 652 – 657. ISBN: 9788087294840.
 • BAKALOVA, T. aj. Monitoring Changes in the Tribological Behaviour of CrCN Thin Layers with Different CH4/N2 Gas Ratios at Room and Elevated Temperatures Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n.L.: J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 2018, roč. 18, č. 4. S. 533 – 537. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=33694637421
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. a SKRBEK, B. Možnosti magnetického měření hloubky oduhličení v procesu izotermického kalení litin Kovárenství 1. vyd. Brno: SVAZ KOVÁREN ČR o.s, 2018 S. 46 – 51. ISSN: 1213-9289. http://www.kovarenstvi.cz/cs/archiv/c65.html
 • KEJZLAR, P., NESLUŠAN, M., CILIKOVÁ, M. a URÍČEK, J. Non Destructive Evaluation of Surfaces After Hard Milling MM Science Journal Praha: MM publishing Ltd., 2018 S. 2507 – 2511. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_201815.pdf
 • BAKALOVA, T. aj. Non-destructive Evaluation of Pore Size And Structural Change in Geopolymer Composite Materials with And Without Added Fibre ICTKI 2018 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace 1. vyd. Praha: Jan Evengelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2018 S. 91 – 96. ISBN: 978-80-7561-056-0.
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., ŠVEC, M. a VOLESKÝ, L. Optimalizace procesu svařování XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., PETRŮ, M. a SKRBEK, B. Possibilities of magnetic measurement of the depth of decarburization in the pro-cess of isothermal hardening of castings Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů 1. vyd. Plzeň: , 2018 S. 6 – 7. ISBN: 978-80-261-0817-7. https://ping.zcu.cz/export/sites/ping/download/SBORNIK_PING_2018.pdf
 • POLÁKOVÁ, D. aj. Silk fibroin/hydroxyapatite scaffolds combining lyophilised sponge and nanofibers for bone regeneration, 2018 https://i-cors.org/event/european-orthopaedic-research-society-2018-galway-ireland/
 • KEJZLAR, P. Skoda Auto - smluvni vyzkum 5342/8210 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L. a PETRŮ, M. The Effect of Deposition of Metal Charge Compensation Coating on Surface Morfology of Samples for SEM (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: TANGER Ltd, 2018 S. 848 – 853. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • KEJZLAR, P., BAKALOVA, T., PETKOV, N. a BAHCHEDZHIEV, H. The Effect of Gas Flow Ratio on Tribological Properties of TiCN Layers on Aluminium Substrate (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 S. 854 – 859. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2017.tanger.cz/en/programme/212-poster-session-e/
 • KEJZLAR, P., BAKALOVA, T., PETKOV, N. a BAHCHEDZHIEV, H. The influence of CH4/N2 Gas ratio on the structure and chemical composition of Cr(C, N) coatings deposited by CAD technology Manufacturing Technology Ústi n.L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 6. S. 917 – 922. ISSN: 1213-2489.
 • LOUDA, P. aj. The influence of suspension containing nanodiamonds on morphology of tooth tissue surface in AFM observations, 2018
 • LOUDA, P. aj. The Influence of Suspension Containing Nanodiamonds on Morphology of Tooth Tissue Surface in Afm Observations BioMed Research International 1. vyd. London: Hindawi Limited, 2018 S. 1 – 9. ISSN: 2314-6133. http://downloads.hindawi.com/journals/bmri/2018/9856851.pdf
 • KEJZLAR, P. aj. The Study of Preparation of Nanoparticles with Defined Properties Via Self Combustion Synthesis (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, Ltd., 2018 S. 170 – 174. ISBN: 9788087294819. https://nanocon2017.tanger.cz/en/programme/208-poster-session-a/
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z., BURIK, P. a SEIBERT, O. The Study of the Effect of Mechanical And Heat Treatment on the Crystal Texture of Cold Drawn Seamless Tubes Manufacturing Technology 1. vyd. Usti n.L.: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 4. S. 585 – 592. ISSN: 1213-2489. https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/csg/?repo=ujeprepo&key=42179785807

2017

 • GRONWALD, H. aj. An In Vitro Comparison of Influence of Sandblaster and Drill Method on Dentin Surface, 2017
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. a PODZIMEK, P. Application of Metallography in Solving of Manufacturing Defects of Galvanically Plated Polymers 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2017 S. 107 – 112. ISBN: 978-80-01-06150-3.
 • PODZIMEK, P., ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Application of Metallography in Solving of Manufacturing Defects of Galvanically Plated Polymers Solid State Phenomena Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2017 S. 101 – 106. ISBN: 978-303571241-4, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.101
 • KEJZLAR, P., NOVÁ, I. a MACHUTA, J. Comparison of the Structure of CuZn40MnAl Alloy Casted Into Sand and Metal Moulds Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n.L.: J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem ..., 2017, roč. 17, č. 1. S. 44 – 48. ISSN: 1213-2489. http://journal.strojirenskatechnologie.cz/templates/obalky_casopis/XVI_2016-1.pdf
 • BURIK, P. aj. Effect of crystallographic orientations of grains on the global mechanical properties of steel sheets by depth sensing indentation Journal of Physics: Conference Series, 2017 S. neuvedeny (7 stran). ISSN: 1742-6588. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/790/1/012003/pdf
 • BURIK, P., PEŠEK, L., ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Effect of Grid Indentation Parameters on the Mechanical Characteristics of Steel Sheets by Depth Sensing Indentation Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Inc., 2017 S. 73 – 77. ISBN: 978-3-0357-1018-2, ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.891.73
 • KEJZLAR, P., ŠVEC, M. a ANDRŠOVÁ, Z. Fractographical Analysis of Screws Used for Truck Cab Holding 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2017 S. 79 – 84. ISBN: 978-80-01-06150-3.
 • KEJZLAR, P., ŠVEC, M. a ANDRŠOVÁ, Z. Fractographical Analysis of Screws Used for Truck Cab Holding Solid State Phenomena Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2017 S. 52 – 56. ISBN: 9783035712414, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.52
 • BAKALOVA, T. aj. Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Alloy by Deposition of AlSiN and AlCrSiN Coatings Manufacturing Technology Ústí n.L.: J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem nad Labem, 2017, roč. 17, č. 6. S. 824 – 830. ISSN: 1213-2489. http://journal.strojirenskatechnologie.cz/templates/obalky_casopis/XVII_2017-6.pdf
 • BAKALOVA, T. aj. Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Substrate by Deposition of TiCN Coatings Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: UJEP Ústí n. L., 2017, roč. 17, č. 5. S. 652 – 658. ISSN: 1213-2489.
 • BAKALOVA, T. aj. Influence of Coating Deposition Parameters on the Mechanical and Tribological Properties of TiCN Coatings Journal of Nano Research 1. vyd. Trans Tech Publications, Switzerland, 2017, roč. 49, č. September. S. 98 – 107. ISSN: 1662-5250. https://www.scientific.net/JNanoR.49.98
 • KEJZLAR, P. a RYVOLOVÁ, M. Internal structure of GFR composite [souhrnná výzkumná zpráva].
 • NGUYEN, N. A. H. aj. Magnetic Poly(N-isopropylacrylamide) Nanocomposites: Effect of Preparation Method on Antibacterial Properties NANOSCALE RESEARCH LETTERS 1. vyd. New York: SPRINGER, 2017, roč. 12, č. Oct 19. S. 571 – 581. ISSN: 1556-276X. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5648729/
 • KEJZLAR, P. aj. Magneto-Structural Anisotropy of Hard Milled Surface Acta Physica Polonica 1. vyd. Warsaw: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS,, 2017, roč. 131, č. 4. S. 1087 – 1089. ISSN: 0587-4246. http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p156.pdf
 • NOVÁKOVÁ, I., MORAVEC, J. a KEJZLAR, P. Metallurgy of the Aluminium Alloys for High-Pressure Die Casting Manufacturing Technology 1. vyd. Ústí n. L.: UJEP Ústí n. L., 2017, roč. 17, č. 5. S. 804 – 811. ISSN: 1213-2489.
 • HAVLÍČEK, K., GRÉGR, J. a KEJZLAR, P. Nanofibers with incorporated magnetic nanoparticles NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2016 1. vyd., 2017 S. 308 – 313. ISBN: 978-808729471-0.
 • KEJZLAR, P. aj. Possibilities of Usage of Ebsd for Study of Dc06 Steel Deformation Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Inc., 2017 S. 101 – 105. ISBN: 978-3-0357-1018-2, ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.891.101
 • NOVÁ, I., MACHUTA, J. a KEJZLAR, P. Structure and Mechanical Properties of Aluminium Alloys AlSi10 and AlSi5Mg Manufacturing Technology Ústí n. L.: UJEP Ústí n. L., 2017, roč. 17, č. 5. S. 772 – 777. ISSN: 1213-2489.
 • BAKALOVA, T. aj. Study of Surface Morphology, Structure, Mechanical And Tribological Properties of an Alsin Coating Obtained by the Cathodic Arc Deposition Method Superlattices and Microstructures Amsterdam: Elsevier BV, 2017, roč. 109, č. September. S. 402 – 413. ISSN: 0749-6036. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074960361730890X
 • ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Testování PÚ a lepených spojů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠVEC, M. a KEJZLAR, P. The Analysis of Causes of Pressure Bottles Heads Destruction 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2017 S. 17 – 21. ISBN: 978-80-01-06150-3.
 • ŠVEC, M. a KEJZLAR, P. The Analysis of Causes of Pressure Bottles Heads Destruction Solid State Phenomena Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2017 S. 15 – 20. ISBN: 9783035712414, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.15
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P., SKRBEK, B. a ŠVEC, M. The effect of heat treatment on the structure and mechanical properties of austempered iron with vermicular graphite Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Inc., 2017 S. 242 – 248. ISBN: 978-3-0357-1018-2, ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.891.242
 • KEJZLAR, P. a ŠVEC, M. The Effect of High-temperature Deformation on the Structure of Iron Aluminides Materials Science Forum. Vol. 891(2017), Metallography XVI : Selected, peer reviewed papers from the 16th International Symposium on Metallography and Materials Science. 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Inc., 2017 S. 555 – 559. ISBN: 978-3-0357-1018-2, ISSN: 0255-5476. https://www.scientific.net/MSF.891.555
 • ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. The Use of Metallography for Examination of Causes of Surface Defects on Visual Parts 14th Conference Contribution of Metallography to Production Problem Solutions 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2017 S. 129 – 133. ISBN: 978-80-01-06150-3.
 • ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. The use of metallography for examination of causes of surface defects on visual parts Solid State Phenomena Trans Tech Publications, 2017 S. 107 – 111. ISBN: 978-303571241-4, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.107
 • ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. The Use of Metallography for Examination of Causes of Surface Defects on Visual Parts Solid State Phenomena Zurich: Trans Tech Publications Inc., 2017 S. 107 – 111. ISBN: 9783035712414, ISSN: 1662-9779. https://www.scientific.net/SSP.270.107
 • KUDLEK, E. aj. TiO2 immobilised on biopolymer nanofibers for the removal of bisphenol A and diclofenac from water Ecological Chemistry and Engineering S Opole, Poland: , 2017, roč. 24, č. 3. S. 417 – 429. ISSN: 1898-6196. https://www.degruyter.com/view/j/eces.2017.24.issue-3/eces-2017-0028/eces-2017-0028.xml

2016

 • LOUDA, P. aj. An In Vitro Comparison of Air-abrasion and Drill Influence on Dentin Surface International Journal of Engineering and Advanced Research Technology 1. vyd. Shahpura, Jaipur, India.: SN Publishing, 2016, roč. 2, č. 8. S. 42 – 45. ISSN: 2454-9290. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/mms.2016.23.issue-4/mms-2016-0041/mms-2016-0041.xml
 • NESLUŠAN, M. aj. Barkhausen noise emission in hard milled surfaces of steel C55 Transactions of Famena 1. vyd., 2016, roč. 39, č. 4. S. 55 – 64. ISSN: 1333-1124. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=223894&lang=en
 • SVOBODOVÁ, L. aj. Biocompatibility of surfaces of TiCN thin films Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 64 – 68. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386.
 • BAKALOVA, T. aj. Comparison of Mechanical and Tribological Properties of TiCN and CrCN Coatings Deposited by Cad Manufacturing technology 1. vyd. PrintPoint Ltd, Prague: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2016, roč. 16, č. 5. S. 854 – 858. ISSN: 1213-2489. http://mnmt.fvtm.ujep.cz/
 • KEJZLAR, P. a KOVÁŘ, R. Continuous Production of Nanocrystalline TiO2 Nanofibers Manufacturing Technology 1. vyd. Univerzita J. E. Purkyne, 2016, roč. 16, č. 1. S. 121 – 124. ISSN: 1213-2489.
 • PILVOUSEK, T., TREGLER, M. a KEJZLAR, P. Determination of DC06 ZE sheet crack cause Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 121 – 125. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386.
 • KEJZLAR, P. aj. Effect of Annealing Temperature on the Structural And Magnetic Properties of Ctab-capped Srfe12o19 Platelets Journal of Magnetism and Magnetic Materials 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2016, roč. 401, č. 1 March. S. 775 – 783. ISSN: 0304-8853. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885315307459/pdfft?md5=8fad21bb2ca0a61d5eb0a985408fb399&pid=1-s2.0-S0304885315307459-main.pdf
 • KEJZLAR, P., MAZARI, A. A., BÜYÜK MAZARI, F. a AKCAGUN, E. Effect of Sewing Speed on the Physical Properties of Firefighter Sewing Threads Industria Textila 1. vyd. Bucuresti: Editura Certex, 2016, roč. 67, č. 5. S. 333 – 337. ISSN: 1222-5347. http://www.revistaindustriatextila.ro/images/Textila_nr_5_2016_web.pdf
 • KEJZLAR, P. aj. Effect of strain history of steel sheets on the mechanical characteristics of individual microstructural components by depth sensing indentation Defect & Diffusion Forum; 2016, Vol. 368, 12th International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2015 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 45 – 48. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. https://www.scientific.net/DDF.368.45
 • BAKALOVA, T. aj. Influence of coating process parameters on the mechanical and tribological properties of thin films Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 59 – 63. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386.
 • RYVOLOVÁ, M. a KEJZLAR, P. Internal structure of GFR composite [souhrnná výzkumná zpráva].
 • PETR, J. aj. Laser homogenization of Al-Si coating on 22MnB5 METAL 2016 - 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings Ostrava: TANGER LTD, 2016 S. 994 – 999. ISBN: 978-80-87294-67-3.
 • KEJZLAR, P., NESLUŠAN, M., FARDA, R. a ČILLIKOVÁ, M. Magnetic Anisotropy of Hard Milled Surfaces Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5. S. 1073 – 1078. ISSN: 1213-2489.
 • ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Optimalizace procesu galvanické povrchové úpravy dílů z PC a PC/ABS [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. a ŠVEC, M. Optimalizace procesu rozběhu linky XL3 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • GRONWALD, H. aj. Porównanie wybranych parametrów powierzchni zebiny preparowanej piaskarka wodno- powietrzna i wiertlem VIII. MIEDZYNARODOWE SYMPOZJUM FIZYKODIAGNOSTYKI I FIZJOTERAPII STOMATOLOGICZNEJ I MEDYCZNEJ "STOMATOLOGIA NAUKA INTERDYSCYPUNARNA" Szczecin: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2016 S. 137 – 139.
 • KEJZLAR, P., ČILLIKOVÁ, M., NESLUŠAN, M. a MIČIETOVÁ, A. Study of Hard Milling Surfaces Via Nondestructive Magnetic Method Technological Engineering 1. vyd. Berlin: De Gruyter, 2016, roč. 13, č. 2. S. 5 – 8. ISSN: 2451-3156. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/teen.2016.13.issue-2/teen-2016-0012/teen-2016-0012.pdf
 • ČILLIKOVÁ, M., NESLUŠAN, M., MIČIETOVÁ, A. a KEJZLAR, P. Study of Hard Milling Surfaces Via Nondestructive Magnetic Method TECHNOLOGICAL ENGINEERING Warsaw, Poland: DE GRUYTER OPEN, 2016, roč. XIII, č. 2/2016. S. 5 – 8. ISSN: 2451-3156. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/teen.2016.13.issue-2/teen-2016-0012/teen-2016-0012.pdf
 • KOVÁŘ, R., KEJZLAR, P. a PETRŮ, M. Testování životnosti výměníků plynových kondenzačních kotlů v reálných podmínkách [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ŠVEC, M. a KEJZLAR, P. The influence of ternary alloying element in iron aluminides on coefficient of thermal expansion Kovove Materialy 1. vyd., 2016, roč. 54, č. 2. S. 83 – 89. ISSN: 0023-432X.
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. a PODZIMEK, P. The study of defects on galvanically plated polymeric parts Manufacturing Technology Ústní nad Labem: J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 2016, roč. 16, č. 6. S. 1230 – 1234. ISSN: 1213-2489. http://journal.strojirenskatechnologie.cz/archiv.html
 • TREGLER, M. aj. The study of deformation behaviour of DC06 deep drawing steel Manufacturing Technology 1. vyd. Univerzita J. E. Purkyne, 2016, roč. 16, č. 1. S. 284 – 289. ISSN: 1213-2489. https://www.researchgate.net/publication/305235215_The_study_of_deformation_behaviour_of_DC06_deep_drawing_steel
 • BAKALOVA, T. aj. Tribological properties and the abrasion resistance thin films of chromium nitride Defect and Diffusion Forum 1. vyd. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2016 S. 73 – 76. ISBN: 978-303835720-9, ISSN: 1012-0386. https://www.scientific.net/DDF.368.73
 • BAKALOVA, T. aj. Tribological Properties of TiN/AlTiN and AlTiN/TiN nanomultilayer coatings Manufacturing technology 1. vyd. PrintPoint Ltd, Prague: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2016, roč. 12, č. 6. S. 1234 – 1240. ISSN: 1213-2489. http://mnmt.fvtm.ujep.cz/
 • KEJZLAR, P. a ŠVEC, M. Výzkum a sledování vlastností nových povrchových úprav a optimalizace laserem pájených spojů v oblasti koncových partií [souhrnná výzkumná zpráva].

2015

 • BAKALOVA, T. aj. Analýza vlastnosti kolagenních obalů [souhrnná výzkumná zpráva].
 • DOBEŠ, F., KRATOCHVÍL, P. a KEJZLAR, P. Creep of Three-phase Fe-30%al-5.2%Zr Kovové materiály - Metallic materials 1. vyd. Bratislava: REDAKCIA KOVOVE MATERIALY, 2015 S. 127 – 132. ISSN: 1338-4252. http://www.kovmat.sav.sk/full.php?rr=53&cc=3&ss=127
 • KEJZLAR, P. a ŠVEC, M. High-temperature Properties of Fe3al with Addition of 2 At.% of Zr METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2015 S. 1488 – 1492. ISBN: 978-80-87294-62-8. http://www.metal2015.com/files/proceedings/21/papers/3830.pdf
 • HAVLÍČEK, K., KOŠŤÁKOVÁ, E., GRÉGR, J. a KEJZLAR, P. Nanofibers with Magnetic Properties Nanocon 2015 Conference proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2015 S. 302 – 308. ISBN: 9788087294635.
 • NESLUŠAN, M., KEJZLAR, P., ČILLIKOVÁ, M. a MIČIETOVÁ, A. Non Destructive Evaluation of Surface Integrity Produced by Milling And Grinding Using Barkhausen Noise Signals Journal of Machine Engineering 1. vyd., 2015, roč. 15, č. 2. S. 82 – 91. ISSN: 2391-8071. http://www.not.pl/wydawnictwo/2015JOM/V2/6_NESLUSAN.pdf
 • ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Optimalizace procesu galvanické povrchové úpravy dílů z PC/ABS [souhrnná výzkumná zpráva].
 • ANDRŠOVÁ, Z. a KEJZLAR, P. Optimalizace procesu vstřikování Hebelaufnahme DNOX 2.2 [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KEJZLAR, P. aj. Preparation And Characterization of TiO2 Thin Films for Uv Sensor MM Science Journal 1. vyd. Praha: MM Publishing s.r.o., 2015, roč. 2015, č. DECEMBER. S. 818 – 820. ISSN: 1803-1269. http://www.mmscience.eu/content/file/MM_Science_201520.pdf
 • MACAJOVÁ, E., DUFKOVÁ, I. a KEJZLAR, P. Structure And Morfology of PCL Porous Nano/microfibres Layers NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2015 S. 605 – 609. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://nanocon2014.tanger.cz/files/proceedings/20/reports/3196.pdf
 • KEJZLAR, P. a MACAJOVÁ, E. Structure And Morphology of PLA Porous Nano/microfibers Layers Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2015 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2015 S. 95 – 101. ISBN: 978-80-7494-265-5.
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z. a ŠVEC, M. Structure of Al-targets Used for PVD Coating in Jewellery Manufacturing Technology 1. vyd. Univerzita J. E. Purkyne, 2015, roč. 15, č. 4. S. 553 – 557. ISSN: 1213-2489. https://www.researchgate.net/publication/287224262_Structure_of_al-targets_used_for_PVD_coating_in_jewellery
 • VODIČKOVÁ, V., HANUS, P. a KEJZLAR, P. The Effect of Al and C Contents Variations on the Phase Composition and Phase Morphology of Pyroferal(c) Type Iron Aluminides METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., Ostrava, 2015 S. 1664 – 1673. ISBN: 978-80-87294-62-8. http://www.metal2015.com/files/proceedings/21/papers/3731.pdf
 • KEJZLAR, P. a KOVÁŘ, R. The Effect of Calcination on the Structure of Inorganic TiO2 Nanofibers Nanocon 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2015 S. 617 – 620. ISBN: 978-80-87294-63-5.
 • HOTAŘ, A., KEJZLAR, P., PALM, M. a MLNAŘÍK, J. The effect of Zr on high-temperature oxidation behaviour of Fe3Al-based alloys Corrosion Science 1. vyd. KIDLINGTON, OXFORD: ELSEVIER, 2015, roč. 100, č. November 2015. S. 147 – 157. ISSN: 0010-938X. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010938X15300135
 • ŠVEC, M. a KEJZLAR, P. The Influence of Heat-Treatment on the Phase Composition and Coefficient of Thermal Expansion of Fe3Al-Type Alloy with Niobium Addition Manufacturing Technology 1. vyd. Univerzita J. E. Purkyne, 2015, roč. 15, č. 4. S. 705 – 710. ISSN: 1213-2489. https://www.researchgate.net/publication/341908528_The_Influence_of_Heat-Treatment_on_the_Phase_Composition_and_Coefficient_of_Thermal_Expansion_of_Fe3Al_-_Type_Alloy_with_Niobium_Addition
 • MARTINEC, T., RYVOLOVÁ, M., SRB, P. a KEJZLAR, P. Vlákny vyztužené kompozity [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KEJZLAR, P. Vývoj a aplikace metodiky pro určení původu MP částic zachycených ve filtrech s využitím kvalitativní a kvantitativní lokální prvkové energiově-disperzní analýzy [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KEJZLAR, P., ŠVEC, M. a ANDRŠOVÁ, Z. Výzkum a vývoj v oblasti optimalizace technologie výroby a jakosti karosérií Škoda Auto [souhrnná výzkumná zpráva].

2014

 • LOUDA, P. aj. Analýza obráběcího procesu, část 2: materiálová analýza [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KEJZLAR, P. a HOTAŘ, A. High-temperature Oxidation Properties of Iron Aluminides with Zr Addition Metal 2014 Conference proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2014 S. 1271 – 1276. ISBN: 978-80-87294-54-3.
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. a VOLESKÝ, L. New possibilities of non-destructive testing of the austempered iron , 2014 S. neuvedeny ( stran).
 • DUFKOVÁ, I., MACAJOVÁ, E. a KEJZLAR, P. Nondestructive and Destructive Testing of Welded Jo , 2014 S. neuvedeny ( stran).
 • DUFKOVÁ, I., MACAJOVÁ, E. a KEJZLAR, P. Nondestructive And Destructive Testing of Welded Joins METAL 2014 - 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2014 S. 651 – 656. ISBN: 978-80-87294-54-3. http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/17/reports/2601.pdf
 • KEJZLAR, P., KRATOCHVÍL, P., VODIČKOVÁ, V. a KRÁL, R. Phase Structure and High-temperature Mechanical Properties of Two-phase Fe-25al-xzr Alloys Compared to 118 Three-phase Fe-30al-xzr Alloys METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 1. vyd. nevím: Springer, 2014, roč. 45, č. 1. S. 335 – 342. ISSN: 1073-5623. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11661-013-1987-1
 • VODIČKOVÁ, V., KEJZLAR, P., KRATOCHVÍL, P. a KRÁL, R. Phase structure and high-temperature mechanical properties of two-phase Fe-25Al-xZr alloys compared to three-phase Fe-30Al-xZr alloys Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science 1. vyd. Springer, 2014, roč. 45, č. 1. S. 335 – 342. ISSN: 1073-5623. http://link.springer.com/article/10.1007/s11661-013-1987-1
 • MACAJOVÁ, E., DUFKOVÁ, I. a KEJZLAR, P. Structure and morfology of pcl porous nano/microfibres layers Nanocon 2014 Conference proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2014 S. 605 – 609. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://nanocon2014.tanger.cz/files/proceedings/20/reports/3196.pdf
 • KEJZLAR, P. The Effect of Zr-content on the Structure And High Temperature Mechanical Properties of Ternary Fe- 30Al-xZr Alloys MMK 2014 Conference Proceedings 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014 S. 3975 – 3980. ISBN: 978-80-87952-07-8.
 • KEJZLAR, P., ŠVEC, M. a MACAJOVÁ, E. The Usage of Backscattered Electrons in Scanning Electron Microscopy Manufacturing technology 1. vyd. Ústí nad Labem: J.E.Purkyne University, 2014, roč. 14, č. 3. S. 333 – 336. ISSN: 1213-2489.
 • KEJZLAR, P. Výzkum a vývoj nových karosářských povlaků a sledování jejich chování s ohledem na deformaci a tepelné a korozní zatížení při svařování [souhrnná výzkumná zpráva].

2013

 • KEJZLAR, P., MACAJOVÁ, E., VOLESKÝ, L. a KRATOCHVÍL, P. Assessment of the Structure and High Temperature Stremgth of Fe-35al-5zr Intermetallic Alloy METAL 2013 Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2013 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-87294-39-0.
 • ANDRŠOVÁ, Z., KEJZLAR, P. a VOLESKÝ, L. Obrazová analýza jako podklad pro využití UZ strukturoskopie Jemná mechanika a optika 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2013 S. neuvedeny (6 stran). ISSN: 0447-6441.
 • KEJZLAR, P., MACAJOVÁ, E., VOLESKÝ, L. a BERGEROVÁ, L. Využití optické miroskopie a mikroskopie rastrující sondy pro hematologii Jemná mechanika a optika 1. vyd. Praha: Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, 2013 S. 8 – 10. ISSN: 0447-6441.

2012

 • KEJZLAR, P., VYSLOUŽILOVÁ, L., VOLESKÝ, L. a ANDRŠOVÁ, Z. Bionics:Egg shell , 2012 S. neuvedeny ( stran).
 • KEJZLAR, P., KRATOCHVÍL, P. a VODIČKOVÁ, V. THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE OF FE-25AL-XZR ALLOYS 21st International Conference on Metallurgy and Materials 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2012 S. 1305 – 1310. ISBN: 978-80-87294-31-4.
 • KEJZLAR, P., VODIČKOVÁ, V. a KRÁL, R. The effect of Zr addition on the structure and high temperature strength of Fe-30 at.% Al type alloys Intermetallics 1. vyd., 2012, roč. 20, č. 1. S. 39 – 46. ISSN: 0966-9795. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096697951100272X
 • VOLESKÝ, L., KEJZLAR, P. a ANDRŠOVÁ, Z. The Optimization of Free-cutting Steel Heat Treatment Metal 2012 Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger, 2012 S. 1 – 6. ISBN: 978-80-87294-29- 1. http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/02/reports/536.pdf

2011

 • KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L., KROISOVÁ, D. a ANDRŠOVÁ, Z. Bionics and Nanotechnology NANOCON 2011 Conference Proceedings 1. vyd. Liberec: TANGER, 2011 S. 46 – 52. ISBN: 978-80-87294-23-9.
 • KEJZLAR, P., VOLESKÝ, L., KROISOVÁ, D. a ANDRŠOVÁ, Z. Bionics as an inspiration for nanosurface technologies , 2011 S. neuvedeny ( stran).
 • KEJZLAR, P., ANDRŠOVÁ, Z. a KRATOCHVÍL, P. The High Temperature Mechanical Properties of Zr-alloyed Iron Aluminides Metal 2011 : 20th International Conference on Metallurgy and Materials Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2011 S. neuvedeny (6 stran). ISBN: 978-80-87294-22-2.

2010

 • KEJZLAR, P. a ANDRŠOVÁ, Z. Evaluation of the abrasion resistance of the tooth enamel , 2010 S. neuvedeny ( stran).

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren