Seznam zaměstnanců

Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

Mgr. Ing. Bc. Hana Křížová, Ph.D.

T +420 48535 3818

E hana.krizova@tul.cz

Zařazení
 • Katedra materiálového inženýrství (KMI): pracovník vědy a výzkumu
 • Oddělení pokročilých materiálů (OPM): člen(ka) oddělení

2022

2021

 • PETRÍK, S., VOLESKÁ, K., HRUBOŠOVÁ, Z. a KŘÍŽOVÁ, H. Povrchová struktura tělesa a způsob výroby takové povrchové struktury [patent] Udělen 00000000 pod číslem PS4435CZ.

2020

 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M., ŠAŠKOVÁ, J. a LEMBERK, L. Antibacterial and optical properties of polymer optical fibers coated with titanium nanolayer using plasma NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials 1. vyd. TANGER Ltd, 2020 S. 232 – 237. ISBN: 978-808729495-6, ISSN: 2694-930X. https://www.confer.cz/nanocon/2019/34-antibacterial-and-optical-properties-of-polymer-optical-fibers-coated-with-titanium-nanolayer-using-plasma
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava: STU Bratislava, 2020, roč. 27, č. 5. S. 16 – 23. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/Archive/VaT_2020_5.html
 • KŘÍŽOVÁ, H. Vývoj kompostovatelné hydrofobní a oleofobní úpravy papírových talířů pro firmu DOPLA PAP, a.s. (výzkumná zpráva) [souhrnná výzkumná zpráva].

2019

 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Electrical and antibacterial properties of polyester nonwoven with conductive nanometallic surface prepared using tannic acid NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2019 S. 158 – 163. ISBN: 9788087294895.
 • KŘÍŽOVÁ, H., KREJČÍK, M. a PETRÍK, S. Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven Proceedings of the Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2019 Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019 S. 37 – 38. ISBN: 978-80-7494-512-0.
 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Tannin treatment of sheep wool Fibres and textiles (Vlákna a textil) 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019, roč. 26, č. 2. S. 25 – 32. ISSN: 1335-0617. https://pdfs.semanticscholar.org/413a/eb126bcdb9fa8a651df3ffc83105ffaf103e.pdf?_ga=2.221409246.734596454.1585658716-2034058011.1585658716

2018

 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Strength and Antifungal Characteristics of Viscose Canvas with Acrylic Coating Containing Nanoparticles of Zinc Oxide and Dolomite NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2018 S. 218 – 223. ISBN: 978-80-87294-81-9.
 • KŘÍŽOVÁ, H., NEORALOVÁ, J. a WIENER, J. The optimal dolomite particles size added to the acrylic coating of bookbinding canvases Fibres and textiles (Vlákna a textil) Bratislava, SK: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018, roč. 25, č. 1. S. 17 – 21. ISSN: 1335-0617. http://vat.ft.tul.cz/2018/1/VaT_2018_1_4.pdf

2017

 • KŘÍŽOVÁ, H., TUČEK, V., NEORALOVÁ, J. a WIENER, J. Buffering and antibacterial properties of cotton canvas with dolomite/ZnO-styrene-acrylic complex coating and their comparison with properties after the accelerated aging Tekstilec LJUBLJANA, SLOVENIA: University of Ljubljana, 2017, roč. 60, č. 4. S. 275 – 282. ISSN: 0351-3386. http://www.tekstilec.si/wp-content/uploads/2017/12/275-282.pdf
 • MILITKÝ, J., KŘEMENÁKOVÁ, D., WIENER, J. a KŘÍŽOVÁ, H. Konzervace a restaurování novodobých knihovních fondů Praha: Národní knihovna ČR, 2017 ISBN: 978-80-7050-696-7.https://text.nkp.cz/aktuality/aktuality/konzervace-a-restaurovani
 • KŘÍŽOVÁ, H. Natural dyes usage in textile industry in Czech Republic and Turkey: comparative analysis Novelties in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. 145 – 166. ISBN: 978-80-7494-390-4.
 • KŘÍŽOVÁ, H. a AYYILDIZ, H. Textile sector in Turkey Novelties in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017 S. 477 – 497. ISBN: 978-80-7494-390-4.

2016

 • KŘÍŽOVÁ, H., WIENER, J. a KŘEMENÁKOVÁ, D. Akrylátová zátěrová pasta pro archivační knihařské účely [užitný vzor] Zapsán 20161213 pod číslem 30156. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10249777&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
 • KŘÍŽOVÁ, H. Anthocyanins and Betalains – Colours from Wastes: Are They Suitable for Textile Dyeing? Advances in Fibrous Materials Science 1. vyd. Liberec: OPS, 2016 S. 50 – 66. ISBN: 978-80-87269-48-0.
 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Antifungal properties of cotton fabric with copper (I) oxide nanoparticles prepared via green synthesis NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: TANGER Ltd., 2016 S. 503 – 508. ISBN: 9788087294710.
 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Comparison of UV protective properties of woollen fabrics dyed with yellow natural dyes from different plant sources. International Education and Research Journal 1. vyd., 2016, roč. 2, č. 7. S. 9 – 11. ISSN: 2454-9916. http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/351/333
 • KŘÍŽOVÁ, H., WIENER, J., KRUMOVA, A. a PALÁNKOVÁ, L. Development and testing of cotton coating with antifungal properties 21st International Conference STRUTEX 2016 1. vyd. Liberec: TUL, 2016 S. 295 – 302. ISBN: 978-80-7494-269-3. http://strutex.ft.tul.cz/2016/Book/STRUTEX_2016_Fulltext.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Dyeing of woollen fabrics pre-treated with tin chloride using yellow blossoms International Education and Research Journal, 2016, roč. 2, č. 9. S. 76 – 79. ISSN: 2454-9916. http://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/455/433
 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Increase of cotton canvas strength by addition of nanocellulose to the coating NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: TANGER Ltd., 2016 S. 324 – 329. ISBN: 9788087294710.
 • KŘEMENÁKOVÁ, D., KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Knihařské lepidlo na bázi akrylátu nebo polyvinylacetátu [užitný vzor] Zapsán 20161213 pod číslem 30157. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10249778&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Mechanical degradation of silica nanofibers in aqueous media NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application Ostrava: TANGER Ltd., 2016 S. 484 – 489. ISBN: 9788087294710.

2015

 • KŘÍŽOVÁ, H. Changes in the antioxidant activity of polyphenols from grape pomace after interaction with UV radiation ACC Journal 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015 S. 70 – 76. ISSN: 1803-9782.
 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Functionalisation of polyamide nanofibres by tannin from oak bark extract and testing of its pH dependent stability NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Conference Proceedings 1. vyd. Ostrava: Tanger Ltd., 2015 S. 424 – 429. ISBN: 9788087294635. http://www.nanocon.eu/files/proceedings/23/papers/4181.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H. a ROTKOVÁ, J. Green Synthesis of Copper-based Nanostructures Using Tannic Acid and Testing of Their Antibacterial Properties NANOCON 2014 6. vyd. Brno: TANGER spol. s r.o, 2015 S. 621 – 626. ISBN: 978-80-87294-53-6. http://konsys-t.tanger.cz/files/proceedings/20/reports/3246.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H. Natural dyes: their past, present, future and sustainability Recent Developments in Fibrous Material Science 1. vyd. Liberec: O.P.S. Kanina, 2015 S. 59 – 71. ISBN: 978-80-87269-45-9.
 • KŘÍŽOVÁ, H. Optimalizace podmínek vodné extrakce antokyanů z révových výlisků pro účely ekologického barvení textilií WASTE FORUM 1. vyd. České ekologické manažerské centrum, Praha Vršovice, 2015 S. 12 – 19. ISSN: 1804-0195. http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_1_2015.pdf#page=12
 • KŘÍŽOVÁ, H. a WIENER, J. Preparation of iron gall nut ink and study of the nanoparticles stability Proceedings of Nanofibers, Applications and Related Technologies NART 1. vyd. Liberec: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, 2015 S. 173 – 179. ISBN: 978-80-7494-265-5. http://nart.tul.cz/old15/

2014

 • KŘÍŽOVÁ, H. Biotechnologie pro textil – Clutex E03: Výzkum moderního využití přírodních barviv a jejich aplikace na přírodní materiály:Antokyany a taniny [souhrnná výzkumná zpráva].
 • KŘÍŽOVÁ, H. Cyklická voltametrie aplikovaná na přírodní polyfenoly a antioxidanty Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014 1. vyd. Hustopeče: České ekologické manažerské centrum (Praha, Vršovice), 2014 S. neuvedeno. ISBN: 978-80-210-6832-2. http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2014/dokumenty/anotace/104.pdf
 • KŘÍŽOVÁ, H. Testování světlostálosti textilií barvených přírodními barvivy ze zemědělských odpadů Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014 1. vyd. Hustopeče: České ekologické manažerské centrum (Praha, Vršovice), 2014 S. neuvedeno. ISBN: 978-80-210-6832-2. http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2014/dokumenty/anotace/238.pdf

2013

 • KŘÍŽOVÁ, H. Natural Dyes Textile Dyeing - Theory and Applications 1. vyd. Liberec: TUL, Vysokoškolský podnik Liberec s.r.o., 2013 S. 317 – 334. ISBN: 978-80-7494-031-6.

Hlavní partneři

AWAL
Škoda Auto
Česká Zbrojovka
Elmarco
Fakultní nemocnice Motol
Preciosa
Skupina UJV
Atrea
Innogy
Auren